ubezpieczenie położnej

Case Study INTER: Ochrona prawna pielęgniarek i położnych

W Polsce prawo wykonywania zawodu posiada obecnie ok. 300 tys. pielęgniarek i 40 tys. położnych [1]. Zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 Nr 174 poz. 1039) są to zawody samodzielne, których przedstawiciele ponoszą odpowiedzialność za podejmowane przez siebie działania. Niezależnie od formy zatrudnienia, wszyscy pracownicy …

Czytaj więcej

Pułapki różnych form wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Według najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 roku prawo wykonywania zawodu w Polsce miało 303,2 tys. pielęgniarek, 39,8 tys. położnych [1]. Zawód pielęgniarki i położnej jest związany z pracą pod ogromną presją, wymaga ciągłego doszkalania się, a wykonujące go osoby są narażone na stres. Często warunki zatrudnienia, które oferują pracodawcy, nie są współmierne do …

Czytaj więcej

Błąd medyczny terapii lekiem – odpowiedzialność pielęgniarki i położnej

Pojęcie błędu medycznego jest kojarzone przede wszystkim jako pomyłka lekarza. W powszechnej świadomości rzadko wskazuje się pielęgniarki czy położne, jako przedstawicielki zawodu medycznego, który może dopuścić się błędu tak poważnego, że doprowadzi on do śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Powodów tego błędnego założenia można doszukiwać w deficycie wiedzy ludzi niezwiązanych w żaden sposób …

Czytaj więcej

Jak założyć własną szkołę rodzenia?

Często położne, które przez lata służyły swoją wiedzą i doświadczeniem w szpitalach, postanawiają przejść „na swoje” i decydują się na założenie szkoły rodzenia. Podjęcie takiego wyzwania wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, a co więcej – znacznie większą odpowiedzialnością. Szkołę rodzenia może otworzyć każdy, jednak z racji wykonywanego zawodu i obszernej wiedzy, którą posiadają, najczęściej decydują …

Czytaj więcej

Pielęgniarki i położne zatrudnione na etacie także ponoszą odpowiedzialność majątkową

Odpowiedzialność majątkowa pielęgniarki i położnej związana jest z reguły z wykonywaniem zawodu w ramach praktyki zawodowej lub kontraktu medycznego.  Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność materialna, choć ograniczona, towarzyszy również udzielaniu świadczeń medycznych w ramach umowy o pracę. Pracownik, który ze swej winy (także nieumyślnej) wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Szkody jakie pielęgniarka/położna może wyrządzić …

Czytaj więcej

Bezpieczna pielęgniarka i położna – zlecenia lekarskie w czasie epidemii

Stan epidemii znacząco wpłynął na warunki pracy w placówkach medycznych. Braki kadrowe, niedobór środków ochrony osobistej, przemęczenie i stres, chaos organizacyjny, to tylko niektóre z czynników znacząco obniżających komfort pracy pielęgniarek i położnych. Pomimo ekstremalnych wyzwań jakie niesie ze sobą groźna epidemia, bezpieczeństwo prawne pielęgniarki i położnej nie może zostać zachwiane. Jednymi z ważniejszych czynników …

Czytaj więcej
Wróć na górę