Wzrastająca odpowiedzialność lekarzy w dobie gwałtownego rozwoju nowych technologii medycznych

OC Dobrowolne dla lekarzy z zakresem uszkodzenia sprzętu medycznego

Współczesna medycyna dynamicznie wzbogaca się o rozwiązania, które mają na celu usprawnienie diagnostyki i procesu leczenia pacjentów. Nowe technologie medyczne wkradły się do życia lekarzy do tego stopnia, że nie każdy może być świadomy tego, jak bardzo zaawansowany i drogi jest sprzęt, z którego korzysta na co dzień.

Czy obcowanie z nowoczesną aparaturą wiąże się z jakimiś zagrożeniami? Rozwój technologii medycznych niesie za sobą ogromną korzyść dla pacjenta, poprawiając jakość procesu diagnostycznego czy leczniczego, jednak w konsekwencji trzeba liczyć się z wzrastającą odpowiedzialnością lekarzy. Tej odpowiedzialności nie da się uniknąć – dlatego trzeba się na nią przygotować. Błąd może przytrafić się każdemu, ale jak uchronić się przed ewentualnymi konsekwencjami i związanymi z nimi dużymi kosztami?

Nowoczesny sprzęt jest wszędzie – wystarczy się rozejrzeć

W stawiającym na rozwój technologii świecie nie da się nie obcować z profesjonalnym sprzętem medycznym. W tym celu nie trzeba ani pracować z rezonansem magnetycznym, ani zajmować się medycyną nuklearną. Z nowoczesnymi urządzeniami spotykają się przedstawiciele wszystkich specjalizacji. Generuje to ogromne koszta, a odpowiedzialność za wykorzystywany sprzęt leży również po stronie personelu medycznego

Atrybutem lekarza nadal jest stetoskop, ale coraz częściej podstawowym elementem badania staje się ultrasonografia. Rutynowe zabiegi operacyjne często wymagają użycia delikatnych urządzeń takich jak laparoskop, a diagnostykę przeprowadza się przy użyciu wyrafinowanych endoskopów. Dobrostan pacjenta jest stale monitorowany przez lekarzy z pomocą nowoczesnych monitorów anestezjologicznych, a przy niemal każdym łóżku odnaleźć można precyzyjne pompy infuzyjne. 

Koszt “zwykłego” aparatu USG to co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych, przy czym ostateczna cena urządzenia może wynosić wielokrotnie więcej – zakup sprzętu do ultrasonografii z funkcją echokardiografii może wiązać się z wydatkiem rzędu nawet 250 tysięcy złotych za jedną sztukę [1].

Świadomość skali wydatków zwiększa fakt, że projekty mające na celu modernizację poszczególnych sekcji państwowych szpitali są wyceniane na dziesiątki milionów złotych [2, 3]. Ogromną część kosztów pochłania nic innego, jak aparatura, z którą każdego dnia obcuje personel medyczny.

Odpowiedzialność nie tylko za pacjentów

Wykonywanie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych nieodłącznie wiąże się z wykorzystywaniem kosztownego sprzętu medycznego. Nawet w czasie codziennych czynności można przypadkowo coś potrącić czy upuścić, a w ferworze pracy i stresie prawdopodobieństwo drobnego wypadku jest jeszcze większe. Taki stan rzeczy sprawia, że lekarze odpowiadają nie tylko za wartość nadrzędną – zdrowie i życie pacjentów. Na ich barkach spoczywa także odpowiedzialność za aparaturę, która umożliwia realizację świadczeń zdrowotnych. 

Co z ubezpieczeniem?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą [4] reguluje zakres tak zwanego “obowiązkowego OC”. Jego zakresem objęte są szkody powstałe przy wykonywaniu obowiązków zawodowych, jednak nie chroni ono przed wszystkimi kosztami

Obowiązkowe OC nie obejmuje między innymi ewentualnych uszkodzeń sprzętu – w tym celu należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie obejmujące majątek, które znajduje się również w naszej ofercie. Dodatkowo zabezpieczy ono lekarza przed innymi nieprzewidzianymi kosztami wygenerowanymi w wyniku szkód.

Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?

Aby zajmować się pacjentami w pełni profesjonalnie, mając na względzie troskę o ich zdrowie, a nie ewentualne wydatki, warto sięgnąć po dodatkowe ubezpieczenie. Szeroki pakiet polisy zagwarantuje spokój również w przypadku pracy z drogim i delikatnym sprzętem, kiedy niewielki błąd może spowodować jego nieodwracalne uszkodzenie.

Z myślą o wszystkich tych, którzy dbają o zdrowie pacjentów, oferujemy OC Dobrowolne obejmujące swoim zakresem ewentualne uszkodzenia sprzętu. W skład pakietu INTER Ubezpieczenia dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów może wchodzić również: 

  • OC Obowiązkowe (zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów), 
  • dodatkowa ochrona prawna, 
  • ochrona HIV/WZW, 
  • ubezpieczenie podróżne INTER Tour 365.

Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie internetowej. Oferujemy także możliwość zamówienia kontaktu z Agentem INTER, który wyjaśni zakres poszczególnych pakietów, rozwieje ewentualne wątpliwości oraz pomoże zdecydować się na wariant spełniający oczekiwania. Wybrane ubezpieczenie można wygodnie zakupić przez dedykowany internetowy formularz.

Referencje
  1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/doposazenie-podmiotow-leczniczych-w-aparaty-do-diagnostyki-ultrasonograficznej-z-funkcja-echokardiografii-na-potrzeby-kardiologii-w-roku-2021 (ostatni dostęp: 03.04.2022 r.)
  2. https://mapadotacji.gov.pl/projekty/779784/ (ostatni dostęp: 03.04.2022 r.)
  3. https://mapadotacji.gov.pl/projekty/747335/ (ostatni dostęp: 03.04.2022 r.)
  4. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000866 (ostatni dostęp: 03.04.2022 r.)
Wróć na górę