801 803 000
Ubezpieczenie zawodowe OC lekarz INTER

Ubezpieczenie zawodowe dla Lekarzy

Poznaj dedykowany pakiet ubezpieczeń

 • Przy zakupie pakietowym zniżki nawet do 49%
 • Kompleksowa ochrona i poczucie bezpieczeństwa w pracy i w życiu prywatnym
 • Wsparcie doradców z wieloletnim doświadczeniem
Kup Pakiet Online

Pakiet INTER Lekarz

Przygotowany przez nas Pakiet INTER Lekarz to kompleksowa ochrona, której zakres jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zawód lekarza wiążę się z codziennymi decyzjami, które mają wpływ na życie i zdrowie pacjentów. Często jest to praca w trudnych warunkach, w stresie i przez długie godziny pracy, często wykonywanej w kilku placówkach. Wybierając ubezpieczenie, zatroszcz się o kompleksową i profesjonalna ochronę, która zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa.

Zakres ochrony gwarantowany przez pakiet INTER Lekarz

 • OC Obowiązkowe
  Chronimy Cię przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Proponujemy Ci ubezpieczenie z OC z sumami gwarancyjnymi, które stanowią realne zabezpieczenie dostosowane do Twojej specjalizacji i charakteru pracy. Dopasuj zakres ochrony, który zagwarantuje bezpieczeństwo Twoich prywatnych finansów.
 • OC Dobrowolne
  Odpowiedzialność cywilna może również dotyczyć sytuacji związanych z uszkodzeniem mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw. W celu pokrycia kosztów związanych z tymi sytuacjami, jak również w przypadku szkód w wynajmowanym gabinecie, proponujemy Ubezpieczenie OC Dobrowolne z zakresem dopasowanym do Twoich potrzeb.
 • INTER Ochrona Prawna
  Wsparcie profesjonalistów w zakresie spraw prawnych, w tym dostępnych od ręki podczas nocnego dyżuru, może okazać się gwarancją spokojnej przyszłości. Infolinia prawna jest do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę przez cały rok. Razem z radcami prawnymi pomożemy wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa w życiu zawodowym i prywatnym oraz w ruchu drogowym.
 • INTER Ochrona HIV/WZW
  Wszystkie koszty związane z badaniami, wizytami lekarskimi, i kuracją antyretrowirusową pokryjemy za Ciebie. Zadzwoń do nas, wskażemy Ci gdzie wykonać badania poekspozycyjne. Jeżeli doszło do zakażenia HIV lub WZW, wypłacamy świadczenia pieniężne z sumami sięgającymi nawet do 200 000 zł. Rozszerz ochronę o Ubezpieczenie od Agresji Pacjenta, wypłata 5000 ZŁ w przypadku fizycznej napaści podczas wykonywania obowiązków zawodowych.
 • INTER Tour 365
  Jeżeli nie chcesz się ograniczać do jednego wyjazdu w ciągu roku i chcesz mieć zapewnioną ochronę na wypadek choroby, czy nieszczęśliwego wypadku za granicą przez cały rok, to jest ubezpieczenie dla Ciebie. Bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży, przy jednorazowym pobycie za granicą aż do 45 dni, masz zapewnione m.in. koszty leczenia za granicą i pomoc assistance, koszty transportu związane z leczeniem, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone na osobie trzeciej lub jej rzeczach na wyjeździe, opóźnienie lub zgubienie bagażu podróżnego. Ubezpieczenie działa również po spożyciu alkoholu, jak również w przypadku biernego uczestnictwa w wojnie i aktach terroru.

Przegląd korzyści w wariantach ubezpieczenia INTER dla Lekarzy

Ochrona w Miejscu Pracy Ochrona w Pracy
i Życiu prywatnym
Ochrona w Pracy,
Życiu prywatnym i Podróży
Obowiązkowa Odpowiedzialność
Cywilna
100 000€ /350 000€
Zakresem objęte są szkody na osobie powstałe przy wykonywaniu obowiązków zawodowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów.
150 000€/350 000€ 
Zakresem objęte są szkody na osobie powstałe przy wykonywaniu obowiązków zawodowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów. Wyższa suma gwarancyjna.
200 000€/350 000€ 
Zakresem objęte są szkody na osobie powstałe przy wykonywaniu obowiązków zawodowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów. Wyższa suma gwarancyjna.
Dobrowolna
Odpowiedzialność Cywilna

50 000€/50 000€
 
z rozszerzeniem o naruszenie praw pacjenta.
50 000€/50 000€ 
z rozszerzeniem o naruszenie praw pacjenta. Wyższa suma gwarancyjna.
75 000€/350 000€ 
z rozszerzeniem o naruszenie praw pacjenta. Wyższa suma gwarancyjna.
Ochrona Prawna  Ochrona zawodu.
Ochrona zawodu i życia prywatnego. Ochrona zawodu i życia prywatnego.
Wypadki komunikacyjne icon correcticon correct
Życie prywatneicon correcticon correct
Wideoporady prawne icon correcticon correct
Ochrona HIV/WZWOchrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z rozszerzeniem o klauzulę agresji pacjenta. Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z rozszerzeniem o klauzulę agresji pacjenta. Wyższe limity odpowiedzialności.
Koszty leków /
Świadczenie po zakażeniu HIV
3 500 / 20 000 zł 5 000 / 100 000
Całoroczne ubezpieczenie podróży INTER Tour 365 icon correct

250 000 PLN
Cały świat, nieograniczona liczba wyjazdów w ciągu roku, w tym podróże prywatne i delegacje służbowe.

 

Grupowe ubezpieczenie Pomocy Prawnej

Sprawdź, czy Twoja Okręgowa Izba Lekarska finansuje Pomoc Prawną w ramach składki w INTER Polska.
Poznaj zakres ubezpieczenia oraz dane kontaktowe.

Dowiedz się więcej

Najczęściej zadawane pytania dotyczące

OC Obowiązkowego:

Każdy Lekarz prowadzący indywidualną, specjalistyczną lub grupową praktykę lekarską zarejestrowaną w Okręgowej Izbie Lekarskiej ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczenia OC zawodowej.
Jeśli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, Twój pracodawca w przypadku spowodowania przez Ciebie szkody ma prawo obciążyć Cię do trzykrotności miesięcznej pensji. Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza pozwoli pokryć te koszty.
Tak, Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej możesz nabyć bezpośrednio u naszego Agenta. Pamiętaj jednak, że posłuży ono tylko w przypadku zasądzonych odszkodowań związanych z błędem lekarskim popełnionym podczas pracy. Koszty związane z postępowaniem sądowym, wynagrodzeniem prawnika i wsparciem na każdym etapie procesu, mogą być pokryte z Ochrony Prawnej.
Pojęcie Sumy Gwarancyjnej to określona w polisie maksymalna kwota zabezpieczenia finansowego, którą wypłaci firma ubezpieczeniowa w przypadku szkody na osobie wynikłej z błędu medycznego. Polisa określa zarówno sumę gwarancyjną dla jednego zdarzenia w roku polisowym oraz dla wszystkich zdarzeń łącznie. Suma gwarancyjna jest najlepszym wyznacznikiem gwarancji i jakości ochrony ubezpieczeniowej dla zawodu lekarza.

OC Dobrowolnego:

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie chroni wszystkich sfer Twojego życia zawodowego. Jeżeli wynajmujesz gabinet pod działalność lub udzielasz świadczeń z zakresu medycyny estetycznej lub jesteś biegłym albo orzecznikiem, dobrowolne ubezpieczenie pokryje koszty związane ze szkodami w tym zakresie.
W przypadku prowadzenia własnej praktyki lekarskiej, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewni Ci pokrycie kosztów za szkody powstałe w wynajmowanym gabinecie, uszkodzenia rzeczy pacjenta, a także na wypadek pozwu o naruszenie praw pacjenta oraz inne szkody związane z wykonywaniem zawodu, zgodnie z zakresem OWU.
Ubezpieczenie OC obowiązkowe go nie pokryje, ponieważ zakresem ubezpieczenia objęte są skutki wynikające z następstwa udzielania świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielenia. OC Obowiązkowe pokryje koszty szkody, która wynikała z błędu medycznego oraz wynikającego z błędnego procesu leczenia. Naruszenie praw pacjenta to dodatkowe rozszerzenie ubezpieczenia, które może pokryć koszty w postępowaniu cywilnym właśnie z sumy ubezpieczenia w OC Dobrowolnym.

Ochrony prawnej:

Infolinia prawna dla ubezpieczonych w tym zakresie dostępna jest 24 godziny na dobę przez cały rok. Zapytanie możesz kierować telefonicznie pod numerem: +48 22 333-76-76 lub drogą mailową na adres e-mail: prawnik@opiekaprawna.pl. Odpowiedź zawsze jest przygotowywana na piśmie z podpisem prawnika lub radcy prawnego.
Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie Premium zapewni Ci ochronę w życiu zawodowym, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych (w tym z tytułu naruszenia praw pacjenta), prywatnym i ruchu drogowym. W ramach ubezpieczenia ochronę zyskuje również osoba pozostająca z Tobą w związku małżeńskim. Ponadto, wariant Premium zapewni Ci ochronę w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych oraz w sprawach dotyczących wybranych praw rzeczowych (służebność, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, zasiedzenie). Dodatkowo oferujemy wideo porady online radcy prawnego lub doradcy podatkowego.
Przy zachowaniu ciągłości ubezpieczenia zawodowego w INTER, ochrona prawna zarówno w zakresie pokrycia kosztów spraw sprzed lat, jak również aktualnych pytań i wątpliwości prawnych będzie objęta ochroną. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia, ochrona będzie działać w przypadku roszczeń i spraw, które miały miejsce do 3 lat wstecz.
Tak, w przypadku hejtu można skorzystać z opinii w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej autora wpisu, jeżeli posiada znamiona przestępstwa karnego. Posiadając opinię prawną oraz informacje, gdzie i jak złożyć doniesienie, możesz w łatwy i skuteczny sposób wyegzekwowanie od autora odpowiedzialności, bez dodatkowych kosztów.

Ochrony ekspozycji zawodowej HIV/WZW:

W przypadku kontaktu z potencjalnie zakażonym materiałem biologicznym (krwią, błon śluzowych, wydzielinami)w związku z wykonywaniem zawodu, jak najszybciej skontaktuj się z naszą infolinią: 801 803 000, która poda Ci dane najbliższych placówek, które wykonują diagnostykę poekspozycyjną. Skuteczność terapii antyretrowirusowej zależna jest od czasu, jaki upłynął od zakażenia – nie zwlekaj! Posiadając ochronę HIV/WZW, możesz również wykonać badania w dowolnej innej placówce, w której wystarczy wziąć fakturę na swoje dane i wysłać do INTER w celu zwrotu kosztów.
Skorzystaj z formularza refundacji kosztów lub zgłoś szkodę naszemu Działowi Obsługi Klienta telefonicznie lub mailowo, przekazanie kopii lub skanu faktur następuje później drogą elektroniczną.
Tak, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków możesz wykupić u Agenta, w ramach rozszerzenia ubezpieczenia INTER Ochrona HIV/WZW już od wariantu B-I. NNW stanowi świadczenie dla członków rodziny w przypadku śmierci i wypłatę dla Ubezpieczonego w przypadku zakażenia wirusem HIV lub WZW.

Masz dodatkowe pytania?

Jeżeli masz inne pytania dotyczące naszego ubezpieczenia, skontaktuj się z nami:

Kontakt z Agentem

Umów kontakt

Przedstawicielstwo INTER

Znajdź oddział

Dział Obsługi Klienta

Zamów kontakt

Możesz być tym również zainteresowany

INTER Medyk Life

Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy INTER Medyk Life dedykowane jest Tobie i Twojej rodzinie, jeśli jesteś lekarzem. Inter Medyk Life zapewni Tobie i Twoim bliskim wsparcie finansowe, w razie nieprzewidzianych zdarzeń, uwzględniając specyfikę Twojego zawodu.
Ubezpieczenie turystyczne medyka studenta 365 INTER

INTER Tour 365

INTER Tour 365 to wyjątkowe ubezpieczenie podróżne. Przez cały rok jesteś ubezpieczony na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży. Zakresem ubezpieczenia objęte są również koszty leczenia za granicą i pomoc assistance.
Ubezpieczenie domu mieszkania dla Lekarzy Lekarzy Dentystow

Ubezpieczenie nieruchomości dla lekarzy

Lekarz Nieruchomości to unikatowe ubezpieczenie domu lub mieszkania, w którym bezgotówkowo przywracamy nieruchomości stan sprzed szkody. Minimum formalności przy szkodzie, wypłata odszkodowania w ciągu 7 dni.

Dokumenty do pobrania