801 803 000

Blog

Na wszelki wypadek… samochodowy! Lekarz niezdolny do pracy.

28 kwietnia 2020

Bezpieczna pielęgniarka i położna – zlecenia lekarskie w czasie epidemii

24 kwietnia 2020

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla ratowników medycznych

23 kwietnia 2020

Dokumentacja lekarska w czasie (i po) epidemii

21 kwietnia 2020

Porozumienie Zielonogórskie i TU INTER razem w walce z koronawirusem SARS-Cov-2

17 kwietnia 2020

Stan epidemii nie zwalnia z obowiązku udostępniania dokumentacji medycznej!

16 kwietnia 2020

INTER Polska przekaże 100 000 zł i 10 000 maseczek Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych

9 kwietnia 2020

Pacjent z podejrzeniem koronawirusa w gabinecie stomatologicznym

8 kwietnia 2020

Wspólna inicjatywa z Naczelną Izbą Lekarską bezpłatnej pomocy prawnej dla lekarzy i lekarzy dentystów

6 kwietnia 2020

#Zostań w domu i korzystaj z e-konsultacji

31 marca 2020