Czy studenci kierunków medycznych potrzebują ubezpieczenia?

Ubezpieczenie dla studenta kierunku medycznego

Początek studiów to moment, w którym młodzi ludzie zaczynają się usamodzielniać i podejmować własne decyzje dotyczące zarządzania budżetem oraz trybem życia. Na osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze studiowaniem, czeka w tym czasie dużo nowych, poważnych wyzwań. Choć zakup ubezpieczenia OC lub NNW nie wydaje się być pierwszą rzeczą, o której myślą świeżo upieczeni studenci, to warto dobrze zastanowić się nad tym tematem. O tym, jakie korzyści odnoszą osoby posiadające ubezpieczenie i na co warto zwrócić uwagę, podpisując umowę z ubezpieczycielem, dowiesz się, czytając poniższy artykuł.

Wyzwania, które stają przed studentami kierunków medycznych

Liczba osób, rozpoczynających studia na uczelniach medycznych w Polsce systematycznie rośnie [1]. Studenci kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, farmacji, analityki medycznej, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, dietetyki czy fizjoterapii, oprócz uczęszczania na wykłady oraz seminaria, często już od pierwszego roku studiów zaczynają się uczyć praktycznych aspektów swojego przyszłego zawodu. W tym celu część zajęć ćwiczeniowych odbywają poza terenem uczelni: w szpitalach, laboratoriach, aptekach i innych jednostkach referencyjnych. W trakcie kontaktu z pacjentami są narażeni na te same czynniki ryzyka, co pracownicy opieki medycznej. 

W czasie semestru, część studentów decyduje się także na realizację wakacyjnych praktyk studenckich lub nawet części roku akademickiego poza granicami Polski, np. w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus. W takim wypadku wiele uczelni wymaga od studenta wykupienia ubezpieczenia gwarantującego dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, a także dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC). 

Mimo tego, że studenci są młodzi i zwykle w dobrym zdrowiu, to tak samo jak inni ludzie – są narażeni na ryzyko nieszczęśliwego wypadku. W takich losowych sytuacjach posiadanie ubezpieczenie NNW (na wypadek nieszczęśliwych wypadków) pozwala uzyskać wypłatę sumy ubezpieczenia, wystarczającą do zapewnienia sobie najlepszej możliwej opieki medycznej lub innych, niezbędnych na tym etapie, form wsparcia. 

Choć ubezpieczenie nie jest środkiem zaradczym, który może sprawić, że do wypadków nie dojdzie, to umożliwia ono pokrycie kosztów ewentualnego leczenia, zapewniając studentom poczucie bezpieczeństwa na co dzień.

Dlaczego studenci kierunków medycznych powinni się ubezpieczać?

Według danych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) ok. 65 tys. pracowników opieki medycznej zapada co roku na wirusowe zapalenie wątroby typu B, 16 tys. na wirusowe zapalenie wątroby typu C, a ok. tysiąca zaraża się wirusem HIV [2]. Nawet 40% spośród tych zakażeń stanowią przypadki, do których doszło w miejscu pracy, głównie na skutek ukłucia igłą [2]. Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest uznawane za chorobę zawodową pracowników ochrony zdrowia.

Choć każdemu studentowi w Polsce przysługuje prawo do bezpłatnej i publicznej opieki zdrowotnej, to należy pamiętać, że nie pokrywa ono pozamedycznych kosztów związanych np. z następstwami nieszczęśliwych wypadków. W przypadku ekspozycji na materiał zakaźny może się również okazać, że konieczny będzie zakup leków antyretrowirusowych lub wykonanie dodatkowych badań po ekspozycji. 

Mimo tego, że studenci w Polsce nie mają prawnego obowiązku posiadania dodatkowego ubezpieczenia, to jednak wiele szpitali tego od nich wymaga, szczególnie w czasie obowiązkowych praktyk wakacyjnych. W takiej sytuacji warto zastanowić się jakie ubezpieczenie wybrać i na co zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy z agentem ubezpieczeniowym.

O jakim ubezpieczeniu powinni pomyśleć studenci kierunków medycznych?

Zadaniem polisy ubezpieczeniowej jest zapewnienie osobie ubezpieczonej wypłaty świadczenia w razie nieprzewidzianego zdarzenia losowego. Uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów związanych ze skutkami tego zdarzenia. W zależności od wymaganego przez daną osobę zakresu ubezpieczenia, dostępne są jego różne rodzaje.

Dla studentów kierunków medycznych dedykowane są:

  • dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), które chroni przed finansowymi konsekwencjami nieumyślnie spowodowanych szkód, np. podczas praktyki w szpitalu lub w czasie wolnym od zajęć,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewniające wypłatę świadczenia za szkody poniesione przez studenta w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • ubezpieczenie na wypadek zakażenia wirusami HIV i WZW zapewniające zwrot kosztów badań, wizyt lekarskich i leków antyretrowirusowych oraz jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu zakażenia wirusem HIV lub WZW,
  • ubezpieczenie turystyczne zabezpieczające studenta w trakcie podróży zagranicznych.

Z myślą o wszystkich studentach kierunków medycznych w Polsce, TU INTER Polska przygotowało specjalny pakiet uwzględniający ich specyficzne potrzeby. Pakiet INTER Student zawiera wszystkie wymienione wyżej rodzaje ubezpieczeń i obejmuje zakresem terytorialnym cały świat, zapewniając studentom pełną ochronę ubezpieczeniową bez względu na to, w jakim miejscu aktualnie przebywają.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia INTER Student można znaleźć tutaj.

Zwróć uwagę na to, co podpisujesz- czyli dlaczego należy dokładnie czytać OWU

Bez względu na rodzaj wybranego ubezpieczenia oraz towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym chcemy zawrzeć umowę, najważniejszą rzeczą podczas wybierania polisy jest poznanie dokładnego zakresu oferowanej przez nią ochrony.

Zanim złożysz swój podpis na dokumentach zwróć uwagę na to:

  • jaka jest wysokość świadczeń wypłacanych w wyniku różnych rodzajów zdarzeń losowych (takich jak pobyt w szpitalu, uszkodzenie ciała lub śmierć),
  • jakie sytuacje powodują wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli w jakich wypadkach ma on prawo odmówić wypłaty świadczenia (ich lista znajduje się w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia),
  • jaki jest okres trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość płaconej przez Ciebie składki,
  • jaki jest zakres terytorialny oferowanej ochrony ubezpieczeniowej.

W razie wątpliwości, czy zakres danej polisy odpowiada wszystkim Twoim potrzebom, skontaktuj się z agentem ubezpieczeniowym, który pomoże wybrać najlepszy dla Ciebie wariant. Pamiętaj, że warunki oferty można negocjować i dopasować do indywidualnych potrzeb klienta.

Celem polisy ubezpieczeniowej powinno być przede wszystkim zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu, dlatego przed jej zawarciem należy koniecznie upewnić się, że zakres ubezpieczenie pokrywa się z naszymi aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami.

Bibliografia:

  1. https://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Czy-ksztalcimy-juz-dostateczna-liczbe-lekarzy-Chcemy-zeby-bylo-ich-wiecej,231594,9.html [ostatni dostęp: 19.09.2022]
  2. https://pulsmedycyny.pl/zagrozenia-lekcewazone-przez-bialy-personel-889507  [ostatni dostęp: 19.09.2022]
Wróć na górę