801 803 000

Blog

Uwaga! Studenci medycyny w grupie zwiększonego ryzyka! Zakażenie WZW lub HIV w czasie stażu.

10 sierpnia 2020

Student medycyny przy pracy – o roli komunikacji i etyki w praktyce.

27 lipca 2020