Niezdolność do pracy — jak polisa na życie może zapewnić ochronę?

Ubezpieczenie na życie w przypadku niezdolności do pracy w zawodach medycznych.

W pracy w ochronie zdrowia często umyka fakt, że medyk również może stać się pacjentem. Gdy codziennie ratuje się czyjeś zdrowie, łatwo zapomnieć o tym, że czasami szwankować może również nasze. Niestety, w życiu lepiej być ubezpieczonym na każdą ewentualność, gdyż mogą pojawić się okoliczności, w których pieniądze będą potrzebne, a uczęszczanie do pracy stanie się niemożliwe.

Wypadki chodzą po ludziach… i medykach

Współcześnie nikogo nie dziwi fakt, że osoby wykonujące zawody medyczne świadczą swoje usługi, rozliczając się “na kontrakcie”. Działalność gospodarcza wkradła się w świat pracy w ochronie zdrowia – należy jednak pamiętać o konsekwencjach, jakie niesie za sobą ta forma rozliczeń

Nieszczęśliwy wypadek czy choroba oznaczają w takim przypadku brak przychodów, a w trudnych chwilach płynność finansowa jest niezwykle ważna. Zabezpieczenie siebie i swojej rodziny na taką ewentualność jest więc bardzo istotne. Dobrze skrojona polisa na życie zagwarantuje spokój w zakresie ekonomicznym, co w trudnych chwilach pozwala lepiej skupić się na sobie i własnym zdrowiu.

Wiele osób rozważając zakup polisy na życie, bierze pod uwagę przede wszystkim najgorszy możliwy scenariusz, jakim jest śmierć (zarówno osoby ubezpieczonej, jak i jej członków rodziny). Choć oczywiście ubezpieczenie się na tę ewentualność jest ważne, to należy pamiętać, że to nie jedyna okoliczność, jaką należy uwzględnić w rozważaniach dotyczących wyboru polisy. 

Warto pamiętać, że ochrona ubezpieczeniowa może obejmować cały zakres przypadków – od nieszczęśliwych wypadków i ich następstw, po różnego rodzaju choroby. Niestety każda zatrudniona osoba może znaleźć się w sytuacji, przez którą czasowo lub stale będzie niezdolna do pracy.

Czym jest niezdolność do pracy?

Z perspektywy ZUS-u jako niezdolną do pracy rozumie się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu [1]. Za czasową niezdolność do pracy rozumie się natomiast niezdolność do pracy z powodu choroby potwierdzoną w zaświadczeniu lekarskim przez lekarza ochrony zdrowia [2].

Proste złamanie ręki (chociażby na szpitalnych schodach), poważny wypadek samochodowy w drodze do pracy czy nagła choroba to niebezpieczeństwa, na które jesteśmy narażeni codziennie. Niekoniecznie są to jednak okoliczności, które miałyby uprawniać nas do ubiegania się o rentę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

INTER Medyk Life — kompletna polisa na życie

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. od wielu lat zajmuje się ubezpieczeniami medyków. Dlatego doskonale wiemy, jakie niebezpieczeństwa czekają na osoby wykonujące zawody medyczne. Przygotowana z myślą o nich polisa na życie INTER Medyk Life obejmuje więc między innymi świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy w wyniku zarówno choroby, jak i nieszczęśliwego wypadku.

W przypadku konieczności skorzystania z takiego świadczenia warto pamiętać, że możliwe jest otrzymywanie go nawet przez 365 dni. Kwota dziennego świadczenia będzie różniła się w zależności od przychodów. Wybranie odpowiedniego wariantu polisy może zagwarantować maksymalnie 18000 złotych miesięcznie. 

Warto zaznaczyć, że pieniądze wypłacane są nawet od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Warunkiem jest jednak minimalny nieprzerwany czas trwania zwolnienia lekarskiego. Mowa o 15 dniach w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub 31 dniach w wyniku choroby.

INTER Medyk Life to jednak znacznie więcej niż tylko świadczenia z tytułu niezdolności do pracy — to również kompletne ubezpieczenie na życie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ochrony na naszej stronie internetowej, a także do kontaktu z naszym Agentem, który pomoże dobrać skrojony na miarę wariant ubezpieczenia.

Referencje

  1. https://www.zus.pl/lekarze/orzekanie-o-niezdolnosci-do-pracy/pojecie-niezdolnosci-do-pracy/definicje [ostatni dostęp: 08.11.2022 r.]
  2. https://www.zus.pl/slownik/-/letter/C/ca-certification-authority-/20698 [ostatni dostęp: 08.11.2022 r.]
Wróć na górę