801 803 000

Ubezpieczenie na życie dla Medyków

INTER Medyk Life – ubezpieczenie na życie i na wypadek niezdolności do pracy

INTER Medyk Life

Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy INTER Medyk Life dedykowane jest Tobie i Twojej rodzinie, jeśli wykonujesz zawód medyczny lub jesteś pracownikiem służby zdrowia. Inter Medyk Life zapewni Tobie i Twoim bliskim wsparcie finansowe, w razie nieprzewidzianych zdarzeń, uwzględniając specyfikę zawodu medycznego.

Atuty:

  • Ochroną ubezpieczeniową możesz objąć Twojego małżonka, partnera życiowego, pełnoletnie dzieci
  • Ubezpieczenie jest dopasowane do specyfiki wykonywanego zawodu – możesz rozszerzyć ochronę o dodatkowy pakiet 7 najczęstszych chorób zawodowych występujących w zawodach medycznych
  • Świadczenie dzienne wypłacane od 31-go dnia trwania niezdolności do pracy wskutek choroby i od 1-go dnia wskutek wypadku (nawet do 18 000 zł miesięcznie)
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również rozpoznanie poważnej choroby (47 jednostek chorobowych), pobyt w szpitalu od 2-go dnia w wyniku choroby i od 1-go dnia w wyniku wypadku a także przeprowadzenie operacji chirurgicznej
  • Pakiet Assistance (np. pomoc domowa po hospitalizacji, transport medyczny, pomoc medyczna za granicą, dostarczenie leków)

Dokumenty do pobrania