INTER Medyk Life – profesjonalna ochrona ubezpieczeniowa w czasie epidemii

Ubezpieczenie na życie, finansowe z tytułu zachorowania na COVID-19

Stan epidemii, trwający w Polsce od marca 2020 r., postawił niezmiernie dużo nowych wyzwań przed pracownikami ochrony zdrowia. Zarówno przewlekły stres, jak i ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 u wszystkich osób zajmujących się pacjentami chorymi na COVID-19, przyczyniły się do pogorszenia się ich stanu psychicznego, jak również do innych problemów zdrowotnych. Ryzyko utraty zdrowia i życia, ale także przychodu wskutek niezdolności do pracy, stało się realnym zagrożeniem spędzającym sen z powiek wielu medyków.

Wśród sposobów radzenia sobie z tą sytuacją, służących zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa, znajduje się ubezpieczenie na życie INTER Medyk Life, przeznaczone dla branży medycznej szczególnie w czasie pandemii. Jego celem jest zabezpieczenie finansowe, zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i ich bliskich, przed utratą możliwości zarobkowania oraz zabezpieczenie na wypadek śmierci lub hospitalizacji, także z tytułu zachorowania na COVID-19.

Jak epidemia COVID-19 wpłynęła na zdrowie i życie medyków?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, branża medyczna już od kilku lat znajduje się na trzecim miejscu pod względem liczby wypadków przy pracy. Jeżeli dołożymy do tego dodatkowe obciążenie związane z pandemią, istnieje ryzyko, że w kolejnych latach sytuacja ta może się nawet pogarszać.

Choć mogłoby się wydawać, że najbardziej narażone na niebezpieczeństwo są osoby z pierwszej linii frontu, czyli medycy pracujący na oddziałach intensywnej terapii leczących pacjentów z COVID-19, okazuje się, że personel innych oddziałów, z ograniczonym dostępem do środków ochrony osobistej, również znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka [1]. Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia (pochodzącymi z grudnia 2021 r.), w ubiegłym roku w Polsce na COVID-19 zachorowało 81 844 pielęgniarek, 32 872 lekarzy, 13 410 fizjoterapeutów, 8416 położnych, 4616 farmaceutów, 4116 ratowników medycznych, 3986 dentystów i 3146 diagnostów laboratoryjnych. W wyniku choroby zmarło natomiast 251 lekarzy, 201 pielęgniarek, 61 dentystów, 24 położne, 22 farmaceutów, 7 fizjoterapeutów, 7 ratowników medycznych i 5 diagnostów laboratoryjnych [2].

Duże ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie pozostało bez wpływu na stan psychiczny personelu medycznego. Raport Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wykazał, że aż 61% lekarzy odczuwało lub odczuwa obawę o zdrowie i życie swoich bliskich, a 26% również o własne życie i zdrowie [3]. Warto mieć także na uwadze, że możliwość zachorowania i zarażenia bliskich nie jest jedynym czynnikiem stresowym, towarzyszącym medykom w czasie pandemii. Bycie świadkiem tego jak chorują i umierają pacjenci oraz współpracownicy, brak odpowiednich zasobów lub środków ochronnych, konieczność dostosowania się do wielu nowych procedur i wydłużony czas pracy są kolejnymi, silnymi źródłami stresu. Długotrwałe narażenie na takie warunki może przyczyniać się do pogorszenia zdrowia psychicznego medyków oraz do powstania szeregu chorób somatycznych [4].

W jaki sposób można obniżyć stres towarzyszący medykom w czasie pandemii?

Obawa przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 może być u medyków potęgowana przez świadomość potencjalnych groźnych konsekwencji zachorowania nie tylko dla nich samych, ale także dla ich bliskich. Lekarze i pozostali pracownicy ochrony zdrowia, kierowani na kwarantannę z powodu COVID-19, w wielu przypadkach są również narażeni na utratę części swoich dochodów, co może wpływać na bezpieczeństwo finansowe ich rodzin. Aby wyjść naprzeciw tym obawom, przygotowaliśmy dodatkową możliwość ochrony ubezpieczeniowej dla pracowników medycznych, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo i stabilność finansową swoich najbliższych.

Ubezpieczenie INTER Medyk Life jest zaprojektowane tak, aby zabezpieczyć przedstawicieli zawodów medycznych na wypadek zakażenia SARS-CoV-2 oraz towarzyszących mu powikłań, które mogą prowadzić m. in. do niemożności wykonywania pracy zawodowej oraz przed wieloma innymi sytuacjami losowymi, niezwiązanymi z COVID-19. Istotą ubezpieczeń na życie jest zapewnienie środków finansowych osobie bliskiej i członkom jej rodziny w momencie trudnych sytuacji życiowych, takich jak choroba, niezdolność do pracy lub śmierć.

Jaki jest zakres ubezpieczenia INTER Medyk Life?

INTER Medyk Life jest indywidualnym ubezpieczeniem na życie i na wypadek niezdolności do pracy, stworzonym we współpracy ze środowiskiem medycznym,tak aby jak najlepiej dopasować się do jego potrzeb. Zakres ubezpieczenia obejmuje specjalnie dobrany pakiet ryzyk medycznych, wypłatę świadczeń w związku z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią, rozpoznaniem poważnej choroby, takiej jak m.in. nowotwór, zawał serca czy udar mózgu (47 jednostek chorobowych), pobytem w szpitalu czy operacją. Ubezpieczenie obejmuje ponadto sytuacje wynikające z zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W przypadku niezdolności do pracy na skutek wypadku lub choroby, ubezpieczenie INTER Medyk Life zapewnia wypłatę dodatkowych środków finansowych (do 18 000 zł miesięcznie, nawet przez rok). Świadczenie dziennie może być wypłacane już od pierwszego dnia niezdolności do pracy (maksymalnie przez okres 365 dni).

INTER Medyk Life łączy w sobie trzy ważne korzyści:

  • przystępną cenę składki miesięcznej,
  • wysokie sumy świadczeń w przypadku śmierci (nawet do 1.000.000 zł),
  • zabezpieczenie finansowe najbliższych w sytuacji niezdolności do pracy wynikającej z choroby lub wypadku.

Z polisy INTER Medyk Life mogą korzystać przedstawiciele różnych profesji, a także studenci kierunków medycznych. Ochroną ubezpieczeniową dla osób bliskich może być objęty małżonek, partner życiowy i pełnoletnie dzieci.

Oprócz podstawowego ubezpieczenia na wypadek śmierci, choroby i nieszczęśliwych wypadków, polisa może być rozszerzona o zestaw pakietów obejmujących ryzyka związane z wykonywaniem zawodu medycznego, takie jak 7 najczęstszych chorób zawodowych: trwałe uszkodzenie wzroku przez promieniowanie laserowe, uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki, zakażenie się wirusem HIV, HBV lub HCV, przewlekłe zatrucia lekami, płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi, wtórnego zespołu stresu pourazowego, urazy kręgosłupa będące następstwem wykonywanej pracy oraz trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek agresji pacjenta. Pakiet Assistance pozwala na uzyskanie dodatkowego wsparcia w czasie leczenia i rehabilitacji, które może obejmować m.in.: pomoc domową po hospitalizacji, pomoc medyczną za granicą, organizację transportu medycznego, czy sprzętu rehabilitacyjnego.

Jako towarzystwo ubezpieczeniowe, ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak największe wsparcie naszym klientom i ich bliskim w trudnym czasie choroby.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Więcej informacji na temat oferty INTER Medyk Life można znaleźć TUTAJ.

Referencje
  1. Eyre DW, Lumley SF., O’Donnell D. et al. Differential occupational risks to healthcare workers from SARS-CoV-2 observed during a prospective observational study. eLife 2020;9:e60675.
  2. https://pulsmedycyny.pl/koronawirus-wiemy-ilu-zmarlo-lekarzy-ile-pielegniarek-ratownikow-farmaceutow-1136222 (dostęp: 13.02.2022)
  3. Buchelt B., Kowalska-Bobko I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach pandemii. Kraków 2020.
  4. Kaczmarska A., Curyło-Sikora P., Problematyka stresu – przegląd koncepcji, Hygeia Public Health 2016, 51(4): 317-321
Wróć na górę