801 803 000
Ubezpieczenie na życie dla zawodów medycznych lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników.

Ubezpieczenie na życie dla pracowników ochrony zdrowia – INTER Medyk Life

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni personel medyczny przed finansowymi konsekwencjami roszczeń pacjentów. Jednak nie jest to jedyne zagrożenie dla spokoju oraz bezpieczeństwa medyka i jego rodziny. Z uwagi na wykonywany zawód, pracownicy ochrony zdrowia mają przecież świadomość jak powszechne, a często nieprzewidywalne, są wypadki i choroby. Z tego względu w naszej ofercie ubezpieczeń dla medyków zawarliśmy pakiet INTER Medyk Life – ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy.

Garść statystyk

W 2020 r. stwierdzono w Polsce 6959 wypadków przy pracy wśród pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, co daje 7,74 wypadków w przeliczeniu na 1000 pracujących [1]. To wyższy wskaźnik niż liczba lekarzy w Polsce w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (w 2019 – 2,4) [2]! W 2019 r. stwierdzono w Polsce 2065 przypadków chorób zawodowych, w tym 74 w opiece zdrowotnej [3]. W 2020 r. w statystykach Komendy Głównej Policji odnotowano w Polsce 23 540 wypadków drogowych, 26 463 rannych i 2 491 ofiar śmiertelnych [4]. Nie są prowadzone statystyki, ilu poszkodowanych było związanych z ochroną zdrowia, lecz na pewno i takie zagrożenia nie są obce personelowi medycznemu.

Dla kogo przeznaczony jest INTER Medyk Life?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób pracujących w branży medycznej, nie tylko tych wykonujących zawody medyczne. Studenci kierunków także medycznych mogą skorzystać z tej oferty. Co więcej, zawierający polisę może rozszerzyć jej zakres tak, aby obejmowała ona również małżonka, partnera życiowego czy pełnoletnie dzieci. Ubezpieczenie dostosowane jest do specyfiki pracy w ochronie zdrowia – przy zawieraniu umowy można rozszerzyć jego zakres o dodatkowy pakiet ryzyk medycznych, obejmujący m.in. obrażenia ciała spowodowane agresją fizyczną osób trzecich, uraz kręgosłupa czy zakażenie HBV, HCV, HIV w miejscu pracy. Co szczególnie istotne dla medyków wykonujących zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, istnieje możliwość wypłacania świadczeń dziennych w przypadku niezdolności do pracy.

Co obejmuje ubezpieczenie Medyk Life?

Ubezpieczony ma możliwość wyboru najlepiej dostosowanego do jego potrzeb wariantu polisy. Różnią się one maksymalną wysokością wypłacanych świadczeń oraz objęciem ubezpieczeniem członków rodziny. Dodatkowo, można rozszerzyć pakiet o świadczenia z tytułu niezdolności do pracy czy 7 najczęstszych chorób zawodowych.

Natomiast w każdym przypadku ubezpieczenie pokrywa:

  • śmierć ubezpieczonego (także w wyniku COVID-19, wyższe sumy w przypadku w następstwa niebezpiecznego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu),
  • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego,
  • poważne zachorowanie (47 jednostek chorobowych),
  • pobyt ubezpieczonego w szpitalu,
  • operację chirurgiczną (katalog 539 operacji).

Dodatkowo, w ubezpieczeniu uwzględniony jest pakiet Assistance, który zawiera m.in. transport medyczny, pomoc po hospitalizacji czy pomoc medyczną za granicą).

INTER w kompleksowy sposób dba o bezpieczeństwo i ochronę medyków, pozostawiając im możliwość dopasowania polisy do własnych potrzeb. Zadbaj o spokój własny oraz swojej rodziny i dowiedz się więcej o warunkach ubezpieczenia – szczegółowe informacje na temat oferty INTER Medyk Life znajdziesz tutaj.

Referencje
  1. Wypadki przy pracy w 2020 roku – dane wstępne GUS (stan na 21.03.21)
  2. Health at a Glance: Europe 2020
  3. Choroby zawodowe w Polsce w 2019 roku. Beata Świątkowska et al. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera Centralny Rejestr Chorób Zawodowych Łódź 2020.
  4. Wypadki drogowe w Polsce w 2020 roku. Dane Komendy Głównej Policji.