801 803 000
INTER Ubezpieczenie studenta kierunku medycznego

Ubezpieczenie dla Studentów

 • Jesteś studentem kierunków medycznych?
 • Bierzesz udział w praktykach studenckich?
 • Planujesz udział w zagranicznych programach stypendialnych?
Kup Pakiet Online

POMYŚL O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE

Skorzystaj z jedynej, niepowtarzalnej oferty ubezpieczeń dedykowanych studentom kierunków medycznych.
Ciesz się pełną ochroną ubezpieczeniową tak długo, jak potrzebujesz.

Pakiet INTER Student

OC dobrowolne – odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone innym:

 • W trakcie nauki w siedzibie szkoły
 • W trakcie krajowych lub zagranicznych praktyk studenckich
 • Podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
 • Podczas obstawy medycznej i imprez organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów
 • Podczas jazdy na rowerze i amatorskiego uprawiania sportu

oraz za szkody w mieniu, należące do osób trzecich:

 • W mieniu uczelni lub domu studenckiego, w którym mieszkasz
 • W mieniu podmiotu, w którym odbywasz praktyki
 • W wynajmowanym lokalu zgodnie z OWU

Ubezpieczenie NNW z ekspozycją na materiał zakaźny HIV/WZW

Profilaktyka poekspozycyjna – ubezpieczenie na wypadek zakażenia wirusami HIV i WZW na terenie RP:

 • Zwrot kosztów badań na obecność wirusów HIV lub WZW
 • Zwrot kosztów leków antyretrowirusowych
 • Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu zakażenia wirusem HIV lub WZW

Poczuj się bezpiecznie

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – cały świat

 • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • Świadczenie z tytułu śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku

Przegląd korzyści w wariantach ubezpieczenia INTER Student

Kompleksowa Ochrona Specjalistyczna Ochrona
Dobrowolne OC
Ubezpieczenie chroniące Cię w czasie nauki i w życiu prywatnym
SG 25 000 / 25 000 euro
– w trakcie nauki w siedzibie szkoły;
– w trakcie krajowych lub zagranicznych praktyk studenckich;
– podczas udzielania pierwszej pomocy;
– w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku;
– podczas obstawy medycznej i imprez organizowanych przez Uczelnię lub Samorząd Studentów;
– podczas jazdy na rowerze i amatorskiego uprawiania sportu.
SG 25 000 / 25 000 euro
– w trakcie nauki w siedzibie szkoły;
– w trakcie krajowych lub zagranicznych praktyk studenckich;
– podczas udzielania pierwszej pomocy;
– w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku;
– podczas obstawy medycznej i imprez organizowanych przez Uczelnię lub Samorząd Studentów;
– podczas jazdy na rowerze i amatorskiego uprawiania sportu.
HIV/WZW
Ubezpieczenie chroniące Cię na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW
icon correct icon correct
Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 2 000,00 zł 2 000,00 zł
Koszt leków antyretrowirusowych HIV 5 000,00 zł 7 500,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000,00 zł 50 000,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 20 000,00 zł 20 000,00zł
NNW – Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000,00 zł 25 000,00 zł
NNW – Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW 10 000,00 zł 25 000,00zł

Dokumenty do pobrania