Choroby układu krążenia

Choroby serca – cichy zabójca Polaków

Choroby układu krążenia są od wielu lat najczęstszą przyczyną śmierci w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku odpowiadały za blisko 44% wszystkich zgonów[1]. Największym problemem są szeroko rozpowszechnione choroby cywilizacyjne, takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca czy hipercholesterolemia, które nieleczone prowadzą do jeszcze poważniejszych schorzeń, między innymi zawałów serca czy udarów mózgu.

Lekarze alarmują – dla przykładu przytoczyć można dane opublikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z których wynika, że w latach 2013–2018 zachorowalność rejestrowana na cukrzycę (obliczona na podstawie danych o zrealizowanych świadczeniach) wzrosła wśród osób dorosłych o 13,7%[2]. Natomiast podwyższony poziom cholesterolu ma prawie 19 mln Polaków, a leczy się jedynie 7-8 mln osób[3].

Wymienione choroby generują ogromne koszty ekonomiczne i społeczne, również dla pracodawców. Składają się na nie między innymi środki, które trzeba przeznaczyć na:

– zasiłki, leczenie i rehabilitację,

– wydatki związane z zapewnieniem zastępstw za nieobecnych pracowników,

– powierzenie części obowiązków innym pracownikom, ponieważ wydajność osób, które mimo choroby są w pracy, jest znacznie mniejsza.

Pandemia Covid-19 dodatkowo nasila problemy z chorobami układu krążenia z powodu utrudnionego dostępu chorych do specjalistów czy opóźnioną diagnostyką. Wpływ mają również niekorzystne zmiany diety i trybu życia. Ryzyko przewlekłej choroby jest zatem ogromne, a z nią nieoczekiwane wydatki na leczenie i rehabilitację. Warto zapewnić spokojną przyszłość pracownikom, proponując im ubezpieczenia, które dadzą możliwość skutecznej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w przypadku zapadnięcia na najpowszechniejsze choroby, wśród nich te, związane z układem krążenia. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez INTER Polska gwarantują między innymi:

– nielimitowane wizyty specjalistów bez konieczności posiadania skierowań,

– szeroki zakres badań laboratoryjnych i diagnostycznych – bez limitów,

– kompleksową pomoc w nagłych przypadkach, która obejmuje wizyty domowe lekarza i pielęgniarki bez ograniczeń,

– zapewnienie transportu medycznego, rehabilitacja po wypadku, pomoc psychologa,

– bezpieczny i łatwy dostęp do usług telemedycznych, które realizowane są w formie czatu, rozmowy telefonicznej lub wideokonsultacji.

Natomiast INTER Grupa Plus to kompleksowy program grupowego ubezpieczenia na życie dedykowany podmiotom zatrudniającym już od 3 pracowników. W ramach ubezpieczenia zapewnione zostaje wsparcie w przypadku nagłego zachorowania. Odpowiedzią na niepokojące dane dotyczące stanu zdrowia Polaków jest oferowany przez TU INTER-ŻYCIE S.A. Polska Pakiet Kardiologiczny. W jego ramach proponowane są między innymi:

– konsultacje u lekarzy takich specjalizacji jak kardiolog, kardiochirurg czy endokrynolog; dodatkowo ubezpieczeni mogą skorzystać z wizyt u dietetyka czy psychologa,

– diagnostyka laboratoryjna,

– badania specjalistyczne: holter ABPM i EKG, EKG spoczynkowe i wysiłkowe, echo serca czy tomografia komputerowa serca,

– rehabilitacja kardiologiczna, a w niej między innymi cykloergometr, fizykoterapia i rehabilitacja oddechowa,

– teleopieka kardiologiczna, której celem jest monitorowanie na odległość podstawowych parametrów wydolności serca oraz zapewnienie stałej opieki kardiologicznej,

– pobyt w sanatorium kardiologicznym.

W ramach programu INTER Grupa Plus wszyscy ubezpieczeni otrzymują dostęp do usługi assistance, zapewniającej szybką pomoc oraz opiekę w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia lub choroby. Pakiet usług assistance został stworzony we współpracy z renomowaną międzynarodową firmą Mondial Assistance tak, aby zapewnić najwyższe standardy obsługi i najszerszy zakres usług. W przypadku nagłego zachorowania ubezpieczony będzie miał dostarczone niezbędne leki. Jeżeli pod jego opieką pozostają dzieci lub osoby niesamodzielne – zostanie im zapewniona opieka. Assistance obejmuje również pomoc psychologa, transport medyczny, wizyty pielęgniarki czy położnej oraz wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne oraz program grupowego ubezpieczenia INTER Grupa Plus z Pakietem Kardiologicznym jest odpowiedzią na narastające problemy ze zdrowiem Polaków. Firmy z nich korzystające budują zaufanie i zwiększają poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji swoich pracowników.


[1]https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2020,3,14.html

[2]https://zdrowedane.nfz.gov.pl/pluginfile.php/205/mod_resource/content/4/nfz_o_zdrowiu_cukrzyca.pdf

[3]https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32042%2Ceksperci-co-drugi-polak-ma-zbyt-wysoki-poziom-cholesterolu.html

Wróć na górę