801 803 000

Blog

SOR, dlaczego nikt nie chce tam pracować?

25 czerwca 2020

Pielęgniarki i położne zatrudnione na etacie także ponoszą odpowiedzialność majątkową

24 czerwca 2020

Fizjoterapeuta a prawo do informacji pacjenta

16 czerwca 2020

Zawody medyczne – zawody wysokiego ryzyka?

1 czerwca 2020

Agresja pacjenta

Agresja pacjenta- o czym powinien pamiętać pokrzywdzony lekarz?

29 maja 2020

Ubezpieczony student – moda czy konieczność?

27 maja 2020

Nakaz pracy przy zwalczaniu epidemii – prawa i obowiązki personelu medycznego

21 maja 2020

Teleporada w czasie epidemii

20 maja 2020

Izolacja jako termin w naukach społecznych znany nam jest od dawna

19 maja 2020

Minimalne sumy gwarancyjne OC działalności leczniczej to dziś zdecydowanie za mało

18 maja 2020