Dzień walki z cukrzycą

Polacy spożywają coraz więcej cukru. Jedzą i pijąc produkty zawierające cukier w 2017 roku statystyczny Polak zjadł o 6,1 kg cukru więcej niż w 2008 roku, co w efekcie doprowadziło do tego, że otyły jest już co czwarty z nas. Nieprawidłowy sposób odżywiania prowadzi do rozregulowania organizmu, a w następstwie do cukrzycy – czytamy na portalu ministerstwa zdrowia.

Trzy lata temu w Polsce było blisko 3 mln chorych na cukrzycę, czyli co jedenasty dorosły, a liczba ta mówi wyłącznie o osobach zdiagnozowanych. Ile jest osób ze stanem przedcukrzycowym lub takich, które o swojej chorobie po prostu nie wiedzą? Stan jest tym groźniejszy, że, jak wynika z danych opublikowanych przez resort zdrowia, w latach 2013–2018 zachorowalność na cukrzycę wśród dorosłych wzrosła o 13,7%.[1] W tej sytuacji ważne staje się objęcie pracowników grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które umożliwia dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostycznych, a w konsekwencji pozwala na szybkie uchwycenie niepokojących zmian, wykrycie choroby i zminimalizowanie jej powikłań przez systematyczne leczenie.

Niezdiagnozowana cukrzyca dosłownie pożera zdrowie – alarmuje resort zdrowia. Cierpiący na nią żyją przeciętnie o 15 lat krócej niż ich zdrowi rówieśnicy. Co więcej, powoduje ona wiele powikłań i w następstwie wywołuje wiele ciężkich chorób, wśród których jest, między innymi, prowadząca do zaćmy i jaskry retinopatia cukrzycowa, choroba niedokrwienna serca, udar mózgu czy niewydolność nerek. Z danych ministerstwa zdrowia wynika, że co trzeci pacjent, któremu udzielono pomocy z powodu choroby niedokrwiennej serca lub udaru, miał cukrzycę. Z powodu spustoszeń, które choroba ta sieje w organizmie, nazywa się ją również „cichym zabójcą”.

Cukrzyca objawia się problemem z koncentracją, mniejszą efektywność, ciągłą sennością. Przejawy choroby są niejednoznaczne, łatwo je przeoczyć i zrzucić na przykład na karb zmęczenia, co w konsekwencji może doprowadzić do wyłączenie z pracy.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne, które daje szansę objęcia ich systematyczną opieką medyczną, pozwala na zmniejszenie absencji chorobowej oraz kosztów związanych na przykład ze znalezieniem zastępstwa.

Często występującym przewlekłym powikłaniem cukrzycy jest uszkodzenie nerwów. Blisko połowa osób, którym udzielono świadczeń z powodu uszkodzenia nerwów obwodowych w 2018 roku, to właśnie pacjenci z cukrzycą. Konsekwencją zaburzeń czucia może być stopa cukrzycowa, grożąca nawet amputacją kończyny.[2] Według danych resortu zdrowia Polska jest na niechlubnym dziesiątym miejscu wśród krajów europejskich, jeśli chodzi o liczbę dużych amputacji nóg u dorosłych cukrzyków.

Dzień Walki z Cukrzycą ma na celu podniesienie świadomości dotyczącej tej choroby i jej konsekwencji. Ważne jest także skłonienie pracodawców, by zapewnili pracownikom możliwość ciągłości leczenia, a przez to podniesienia jakości ich życia mimo postawionej diagnozy. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne pozwalają otoczyć pracowników najlepszą opieką medyczną. Natomiast grupowe ubezpieczenia na życie zapewniają bezpieczeństwo w sytuacji trudnych konsekwencji związanych z wystąpieniem choroby.


[1] https://pacjent.gov.pl/artykul/cukrzyca-w-liczbach

[2] https://pacjent.gov.pl/artykul/cukrzyca-w-liczbach

Wróć na górę