801 803 000

Ochrona Zdrowia

Ubezpieczenie zdrowotne dla firm

Wybierz ofertę ubezpieczeń zdrowotnych INTER dla FIRM

Jako wiodący ubezpieczyciel branży medycznej wiemy jak cenne jest ZDROWIE. Wiemy też jak wielką wartością firmy są jej PRACOWNICY.
Z myślą o TWOJEJ FIRMIE i jej bezpiecznym rozwoju stworzyliśmy kompleksową ofertę UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH.
Wspólnie zadbajmy o zdrowie Twoje i Twoich pracowników!

INTER Zdrowie/Vision

Opieka dla firm zatrudniających od 3 do 14 pracowników

INTER Zdrowie/Vision

Opieka dla firm zatrudniających od 15 pracowników