801 803 000

Ochrona Zdrowia

Ubezpieczenie zdrowotne dla firm

Wybierz grupowe ubezpieczenie zdrowotne
w INTER

Jako wiodący ubezpieczyciel branży medycznej wiemy jak cenne jest ZDROWIE. Wiemy też jak wielką wartością firmy są jej PRACOWNICY.
Z myślą o TWOJEJ FIRMIE i jej bezpiecznym rozwoju stworzyliśmy kompleksową ofertę UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH.
Wspólnie zadbajmy o zdrowie Twoje i Twoich pracowników!

Opieka dla firm zatrudniających od 3 do 20 pracowników

INTER Zdrowie
ubezpieczenie grupowe zdrowotne

Opieka dla firm zatrudniających od 21 pracowników

INTER Vision