Ubezpieczenia odpowiedzią na obawy Polaków

Firmowe ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników, członków rodzin, nagłe zachorowania i NNW

Ostatnie lata nie sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa i raczej nie przynoszą spokoju, co odczuwa również, a może szczególnie, polskie społeczeństwo. “Obyś żył w ciekawych czasach” to nie bez powodu chińskie… przekleństwo. Czego dzisiaj najbardziej obawiają się Polacy? Utraty pracy, śmierci bliskiej osoby, wypadków komunikacyjnych…? Czy istnieje sposób, by w niepewnych czasach zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa? W jaki sposób odpowiednio dobrane ubezpieczenie może ochronić nas przed zdarzeniami losowymi?

Powszechne obawy: utrata najbliższych, ciężka choroba, wypadki

W raporcie stworzonym dla Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) przez firmę Deloitte  opracowano Mapę Ryzyka Polaków [1]. Porównywano, czego obawiało się polskie społeczeństwo w lutym 2020 r. i lutym 2021 r. – czyli tuż przed pandemią COVID-19 i w jej epicentrum[1]. Już w innych badaniach potwierdzono, że lockdown i jego następstwa znacząco przyczyniły się do utraty poczucia stabilizacji i nasilenia zaburzeń lękowych u wielu osób – te ostatnie w kwietniu 2020 r. pojawiały się aż u 71% ankietowanych [2]. W 2021 r. w stosunku do 2020 r. coraz więcej osób obawiało się niekorzystnych zdarzeń w swoim życiu, co manifestuje się chociażby jako lęk związany ze śmiercią najbliższych osób [1]. 

Do najczęstszych obaw zgłaszanych przez Polaków, według raportu Deloitte, należą:

 • śmierć najbliższej osoby,
 • brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby,
 • utrata sprawności,
 • utrudnienia w dostępie do opieki medycznej,
 • wypadek samochodowy [1].

Najwięcej spośród badanych obawia się ciężkiej choroby (85%) bądź śmierci najbliższej osoby (87%) [1]. Do powszechnych niepokojów należy też samotność – na strach przed nią wskazuje 59% ankietowanych osób, szczególnie osób młodych (66% w grupie 18-25 lat) [1]. Dane te potwierdzają, że dla polskiego społeczeństwa istotne w budowaniu poczucia bezpieczeństwa jest zdrowie (w tym zdrowie najbliższych), rodzina, a także stabilizacja finansowa. Dotyczy ona zwłaszcza możliwości pokrycia niespodziewanych wydatków w przypadku zdarzeń losowych, takich jak ciężka choroba i konieczność podjęcia długotrwałego, kosztownego leczenia.

Ubezpieczenie skrojone na miarę potrzeb

Co można zrobić, gdy obawiamy się pojawienia niespodziewanych zagrożeń? Zadbać o to, na co mamy realny wpływ – o własne bezpieczeństwo, które może nam zapewnić odpowiednio dobrane ubezpieczenie. Większość obaw, które niepokoją Polaków, wchodzi w zakres polis ubezpieczeniowych [1]. Aż 83% ankietowanych jest zdania, że ubezpieczenia mogą być przydatne na wypadek złych wydarzeniach życiowych [1]. INTER wychodzi naprzeciw obawom Polaków i zapewnia kompleksową ochronę od wielu ryzyk. Oferujemy wsparcie m.in. w przypadku nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku czy śmierci osoby bliskiej – czyli tych wszystkich zdarzeń, które są powodem najczęstszych obaw polskiego społeczeństwa. 

Ubezpieczenie dla firm – klucz do sukcesu w biznesie

Według danych Workforce Flow View z 2018 r., aż 89% Polaków zmaga się ze stresem w miejscu pracy [3]. Ma on zwykle formę dystresu (czyli stresu niemobilizującego, o niekorzystnym wpływie na stan psychiczny i fizyczny) i przyczynia się do spadku produktywności i motywacji pracowników [3]. Dlatego, mając na względzie dobro swojego biznesu, warto zadbać o spokój i poczucie bezpieczeństwa osób pracujących w firmie. Objęcie pracowników grupowym ubezpieczeniem pozwoli na ochronę tego, co dla nich najcenniejsze – zdrowia ich i osób im najbliższych. Badania potwierdzają, że dobre samopoczucie i satysfakcja pracowników są istotnym czynnikiem rozwoju i prężnego funkcjonowania przedsiębiorstw [4,5]. 

INTER Grupa Plus – kompleksowa ochrona

Grupowe ubezpieczenie na życie INTER Grupa Plus to szeroki pakiet świadczeń połączony z assistance medycznym, przeznaczony dla firm o różnej wielkości (już od 3 pracowników). Polisa zapewnia ochronę zdrowia i życia pracowników oraz ich rodzin w wielu trudnych i przełomowych sytuacjach życiowych, tj. nieszczęśliwe wypadki, narodziny dziecka, śmierć najbliższej osoby czy nagłe, poważne zachorowanie. Istnieje możliwość odpowiedniego dopasowania rodzaju i zakresu ubezpieczenia, a także wysokości sum ubezpieczenia. Co ważne, składka z ubezpieczenia grupowego może być wliczana w koszty uzyskania przychodu przez firmę. 

INTER Grupa Plus to wsparcie w takich obszarach, jak:

 • ochrona w przypadku poważnej choroby (56 różnych jednostek chorobowych),
 • możliwość objęcia polisą również osób najbliższych – członków rodziny pracownika (współmałżonka/partnera życiowego oraz pełnoletnich dzieci do 69. roku życia),
 • zwolnienie z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej,
 • dodatkowe świadczenia: na wypadek pobytu w szpitalu, pobytu w sanatorium, dodatkowy pakiet Assistance medyczny.

Istnieje możliwość rozszerzenia polisy o pakiet Assistance medyczny, który obejmuje pomoc w przypadku nagłego zachorowania i wypadku, m.in. dotyczącą:

 • dostarczenia leków,
 • transportu medycznego,
 • organizacji wizyt lekarskich,
 • wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • pomocy psychologicznej. 

Przygotowaliśmy również ubezpieczenie INTER Grupa Plus dedykowane placówkom medycznym i przedsiębiorstwom z zakresu ochrony zdrowia. Polisa obejmuje m.in. uszkodzenie wzroku wywołane ekspozycją na promieniowanie laserowe podczas wykonywania swojego zawodu, urazy kręgosłupa doznane w trakcie pracy, poważne zachorowanie personelu medycznego czy obrażenia ciała wywołane agresją fizyczną osób trzecich w miejscu wykonywania pracy. 

Polisa zapewni Tobie, Twoim pracownikom oraz członkom Waszych rodzin poczucie bezpieczeństwa i kompleksową ochronę dostosowaną do Waszych potrzeb. 

Podsumowanie

Obawy o zdrowie, poważne zachorowanie czy śmierć najbliższej osoby to powszechne niepokoje Polaków. By zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, warto zawczasu zadbać o odpowiednie dobranie polisy ubezpieczeniowej, która może być wsparciem np. w sytuacji konieczności podjęcia leczenia czy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Ubezpieczenie INTER Grupa Plus to pewne rozwiązanie na niepewne czasy i odpowiedzialny krok w kierunku budowania stabilności Twojej firmy. 

Referencje:
 1. Mapa ryzyka Polaków. Jak ubezpieczyciele odpowiadają na potrzeby społeczeństwa, raport Delloite 
 2. Babicki, M., Mastalerz-Migas, A. (2021). The occurrence of anxiety disorders among Polish people during the COVID-19 pandemic. Psychiatria Polska, 55(3), 497–509. https://doi.org/10.12740/pp/onlinefirst/126230 
 3. Młokosiewicz, M. (2018). Struggle with stress in the workplace as a protection of employees‘ potential. Studia i Prace WNEiZ, 51, 235–247. https://doi.org/10.18276/sip.2018.51/2-20 
 4. C. Bowman, The relationship between the fortune 100 best companies to work for and stock performance: does investing in employees produce higher returns?, Submitted in partial fulfillment of the requirements for Departmental Honors in the Department of Finance Texas Christian University Fort Worth, 2017 https://repository.tcu.edu/bitstream/handle/116099117/19846/Bowman__Christina-Honors_Project.pdf?sequence=1&isAllowed=y (data ostatniego dostępu: 31.03.2022r.)
 5. https://badaniahr.pl/biblioteka/zadowolenie-pracownikow-klucz-do-wysokiej-efektywnosci-pracy/120 (data ostatniego dostępu: 31.03.2022 r.)
Wróć na górę