ROZMOWY INTER

O popandemicznych zmianach w obszarze ubezpieczeń życiowych mówi Anna Antonowicz, Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie INTER Polska.

1. Czy ostatni rok, który dynamicznie zmienił całą naszą rzeczywistość, wpłynął na zwiększenie zainteresowania ubezpieczeniami na życie?

Pandemia sprawiła, że świadomość ubezpieczeniowa wzrosła, a Klienci zaczęli koncentrować uwagę na takim zakresie ochrony, który zapewni im oraz ich rodzinom realne zabezpieczenie przed skutkami choroby lub śmierci osoby ubezpieczonej. Już na początku pandemii zaobserwowaliśmy bardzo duże zainteresowanie ubezpieczeniem na wypadek niezdolności do pracy w wyniku choroby, pobytu w szpitalu czy śmierci w wyniku COVID-19. Coraz więcej osób ma pewność, że w nagłych przypadkach polisa ubezpieczeniowa na życie pozwoli zrekompensować utratę przychodów i zapewnić środki finansowe na leczenie czy rekonwalescencję. Poczucie bezpieczeństwa i troska o zdrowie nabierają szczególnego znaczenia.


2. Jakie zmiany i nowości w ubezpieczeniach na życie zaproponowało TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w związku z pandemią COVID-19?

Wszystkie ubezpieczenia na życie, które oferuje TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., obejmują swoim zakresem zdarzenia związane z zachorowaniem na COVID-19. W zależności od wybranego produktu ubezpieczeniowego zapewniamy wypłatę świadczenia w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku zachorowania na COVID-19, w przypadku schyłkowej niewydolności oddechowej, czasowej i trwałej niezdolności do pracy oraz w przypadku śmierci, zarówno ubezpieczonego, jak i jego współmałżonka, partnera, dziecka, a także rodziców i teściów. W ciągu ostatniego roku na bieżąco dostosowywaliśmy nasze produkty ubezpieczeniowe do zmieniającej się sytuacji epidemicznej. Swoją uwagę skupiliśmy przede wszystkim na branży medycznej. Zwiększone ryzyko zawodowe i świadomość, jak poważny przebieg i konsekwencje może mieć COVID-19, budzi w personelu medycznym uzasadnione obawy przed zakażeniem SARS-CoV-2. Dlatego w ramach akcji „INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii”, która trwała od 4 stycznia do 28 lutego 2021 roku, przygotowaliśmy dodatkową ochronę ubezpieczeniową dla pracowników medycznych, którzy, na wypadek konsekwencji związanych z zachorowaniem na COVID-19, nawet tych ostatecznych, chcieli zadbać o bezpieczeństwo i stabilność finansową swoich najbliższych.


3. Czy pojawiły się nowe produkty?

Przede wszystkim dostosowywaliśmy obecne produkty do potrzeb naszych Klientów. Nie możemy zapominać, że przyczyną pobytów w szpitalu, niezdolności do pracy czy zgonów jest nie tylko COVID-19, ale również inne poważne choroby, jak nowotwory i choroby układu krążenia. Dlatego rozszerzyliśmy zakres ochrony grupowego ubezpieczenia na życie INTER Grupa Plus. W jego ramach oferujemy m.in. pakiet kardiologiczny obejmujący: konsultacje lekarskie, badania specjalistyczne, rehabilitację kardiologiczną, teleopiekę kardiologiczną oraz pobyt w sanatorium kardiologicznym, a także ochronę na wypadek nowotworu i możliwość skorzystania z powtórnej opinii medycznej, która pozwoli zweryfikować diagnozę oraz dotychczas stosowane leczenie i ustalić optymalną terapię.


4. Często to sami pracownicy „naciskają” na pracodawcę, by zdecydował się na opcję grupowego ubezpieczenia na życie.

I mają rację. Pracownicy znają wagę ubezpieczenia na życie i są coraz bardziej zainteresowani ochroną. Jednak ze względów ekonomicznych nie każdego pracodawcę stać na finansowanie grupowego ubezpieczenia na życie dla swoich pracowników. W takich sytuacjach pracownicy najczęściej decydują się na samodzielnie opłacanie składki ubezpieczeniowej, chcą być zabezpieczani przed niespodziewanymi sytuacjami losowymi, myślą również o spokojnej przyszłości swoich bliskich.


5. Ubezpieczenia na życie obejmują szereg ryzyk. Które najczęściej
zauważają i doceniają Klienci?

Ubezpieczenia na życie to szeroki wachlarz ryzyk, obejmują ochronę zarówno zdrowia, jak i życia, ale także zapewniają środki finansowe w takich momentach, jak urodzenie dziecka. Wybór zakresu ochrony ubezpieczeniowej zależy od wielu czynników. Najważniejsze jest rozpoznanie potrzeb i określenie najbardziej optymalnej ochrony ubezpieczeniowej, tak aby kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo i stabilność finansową swoją oraz swojej rodziny. Czy wiemy, jaka suma byłaby wystarczająca, gdybyśmy ulegli wypadkowi lub poważnie zachorowali i potrzebowali kosztownego leczenia? Nasi Klienci najczęściej poszukują ubezpieczenia, które zapewni im środki finansowe w przypadku poważnych, przewlekłych chorób, kiedy nie będą zdolni do pracy zarobkowej w wyniku długotrwałej rekonwalescencji i rehabilitacji. Ważne jest również ubezpieczenie na wypadek śmierci na odpowiednio wysoką sumę, szczególnie gdy mamy zobowiązania finansowe, np. kredyt hipoteczny. Klienci doceniają też ubezpieczenia assistance, zawierające m.in. konsultacje telemedyczne, pomoc medyczną za granicą, transport medyczny do szpitala, opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, organizację procesu rehabilitacyjnego, organizację i pokrycie kosztów pogrzebu członka rodziny.


6. Co zatem, wybierając ubezpieczenie grupowe na życie, zyskuje
pracodawca, a co pracownik?

Wybierając ubezpieczenie grupowe w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., pracodawca zyskuje możliwość dopasowania oferty ubezpieczenia do swojego budżetu i potrzeb swoich pracowników, a także wzbogacenia pakietu socjalnego o pożądane przez pracowników benefity pozapłacowe, buduje też swój wizerunek pracodawcy, który dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz członków ich rodzin. Ponadto, jeśli pracodawca sponsoruje składkę, może zostać zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej zgodnie z art. 93 kodeksu pracy, może też wliczyć składkę w koszt uzyskania przychodu.

Natomiast pracownik zyskuje przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i ochronę m.in. na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu czy niezdolności do pracy. Polisy grupowe na życie pozwalają także na uzyskanie dodatkowych świadczeń, m.in. w razie zgonu członka rodziny (małżonka, partnera życiowego, dzieci, rodziców czy teściów) czy z okazji narodzin dziecka. W przypadku zajścia jednego ze zdarzeń objętych ochroną osoba ubezpieczona lub uposażeni otrzymują świadczenie, które nie podlega opodatkowaniu. Z grupowego ubezpieczenia na życie mogą także skorzystać małżonkowie, partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci ubezpieczonych pracowników. Po odejściu z pracy każdy ma możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

Wróć na górę