Ubezpieczenie na życie, czy ubezpieczenie zdrowotne? Który z benefitów lepiej zadba o Twojego pracownika?

W dobie pandemii tryb życia i pracy milionów Polaków uległ zmianie.  Lockdown mocno ograniczył aktywność społeczną i wymusił na pracownikach i pracodawcach dostosowanie się do nowej sytuacji. Home office, który do niedawna był jedną z najbardziej pożądanych form benefitów pozapłacowych, dziś stał się podstawową formą świadczenia pracy. Z kolei wiele innych popularnych dotąd pozapłacowych dodatków straciło swoją atrakcyjność w związku z ograniczoną możliwością ich realizacji. Jak w tej sytuacji będą się rozwijały grupowe ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia na życie? Czy troska o zdrowie nadal będzie jednym z najbardziej pożądanych benefitów pracowniczych? Jakie będzie podejście pracodawców w dobie niepewnej sytuacji rynkowej?

Benefity pracownicze odgrywały i będą odgrywać w przyszłości istotną rolę w przyciąganiu i utrzymaniu najlepszych pracowników. Wiele organizacji projektuje pakiety świadczeń w taki sposób, aby były one dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników. Zadanie to nie  jest  łatwe. W firmach często istnieje duża rozpiętość wieku pomiędzy pracownikami, różne są oczekiwania co do świadczeń poza-płacowych, a dodatkowym utrudnieniem jest społeczna izolacja, która uniemożliwia korzystanie z niektórych usług. Czy istnieją dziś zatem uniwersalne benefity odpowiadające zróżnicowanym potrzebom pracowników, które powinny obowiązkowo znaleźć się w ofercie świadczeń pozapłacowych odpowiedzialnego pracodawcy?

Przetrwanie firmy w dobie obecnego kryzysu jest bezpośrednio związane z kondycją zdrowotną pracowników. Tylko zdrowy pracownik może realizować swoje zadania i budować wartość firmy. Dlatego troska o zdrowie pracownika, jego poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny staje się obowiązkowym must-have każdej organizacji.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenia na życie są w Polsce najbardziej powszechną formą polis życiowych. Polska Izba Ubezpieczeń* podaje, że na indywidualną ochronę decyduje się niespełna 26 proc. osób między 20. a 50. rokiem życia, co w praktyce przekłada się na 1/10 populacji, podczas gdy grupowymi polisami na życie w miejscu pracy objęta jest blisko połowa.

Co stanowi o popularności tego benefitu wśród Polskich przedsiębiorców?  Na co może liczyć firma wybierając ten rodzaj ochrony dla swoich pracowników? Firma, która zawiera umowę grupowego ubezpieczenia na życie, może liczyć na bardzo indywidualne i elastyczne podejście do oferty. Sama wybiera jedną z trzech dostępnych form opłacania składki. Może pokrywać ją w całości lub w części, albo potrącać z wynagrodzenia pracownika. Pracodawca ma również dużą swobodę w kształtowaniu oferty i dostosowania jej do faktycznych potrzeb swoich pracowników. Zgodnie z Kodeksem Pracy w sytuacji śmierci pracownika ubezpieczonego na życie, taka polisa odciąży również pracodawcę z części opłat na rzecz uprawnionego. Pracodawca zostanie zwolniony z obowiązku wypłacenia odprawy pośmiertnej do wysokości odszkodowania z tego ubezpieczenia o ile to on, a nie pracownik finansował składkę.  Bez wątpienia dużą zaletą grupowego ubezpieczenia na życie jest również szeroki zakres ochrony przy relatywnie niskiej składce, jak też ograniczone do minimum formalności związane z zawarciem umowy. Dla pracownika podejmującego decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia oferowanego przez pracodawcę najważniejsze są trzy kryteria: wysokość składki, wysokość sumy ubezpieczenia oraz zakres ochrony. 

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne są dziś standardem w większości firm. Nic dziwnego – zdrowie jest dla ludzi największym dobrem. Dlatego właśnie  przedsiębiorcy oferują polisy zdrowotne swoim pracownikom przez co zwiększają atrakcyjność warunków pracy, lojalność pracowników i swoją wartość jako pracodawcy.

Czy firmy wybierając grupowe ubezpieczenie zdrowotne jako benefit dla swoich pracowników, muszą w całości ponosić jego koszty?

Pracodawca może w całości pokrywać składkę lub na zasadzie partycypacji – część finansuje pracownik ze swojego wynagrodzenia. Z danych PIU** wynika, że na koniec III kwartału ub.r. prywatne ubezpieczenie zdrowotne miało ponad 2,8 mln Polaków (wzrost o 15 proc. r/r), a największy udział w tym rynku mają niezmiennie polisy oferowane przez firmy pracownikom jako element pakietu socjalnego.

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne oferowane są w kilku wariantach, a ich zakres uzależniony jest od wysokości płaconej składki. W ramach grupowej polisy pokrywane są świadczenia zarówno z zakresu podstawowej, jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej  oraz medycyny pracy. Dla pracownika podejmującego decyzję o przystąpieniu do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez pracodawcę ważne są następujące  elementy: czas realizacji świadczeń, swoboda korzystania z dowolnie wybranych podmiotów medycznych oraz możliwość dołączenia do ubezpieczenia najbliższej rodziny oraz seniorów. 

Który z benefitów lepiej zadba o Twojego pracownika?

Grupowe ubezpieczenie na życie, czy grupowe ubezpieczenie zdrowotne?  

Idealnym rozwiązaniem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy jest oferta obu ubezpieczeń w ramach pozapłacowych świadczeń.  Według raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników”*** firmy Sedlak & Sedlak z  2019 r. pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw w ubiegłym roku korzystali najczęściej z rozszerzonego pakietu opieki medycznej w drugiej kolejności z karnetów na siłownię i do klubów fitness, popularne były również ubezpieczenia na życie oraz szkolenia i kursy zawodowe.

Przedstawiony przez Sedlak & Sedlak raport w czytelny sposób wskazuje, jakie benefity pozwolą przyciągnąć do firm najatrakcyjniejszych pracowników:

  1. Zaspokajające poczucie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia tu i teraz pracownika oraz członków jego rodziny,
  2. Zaspokajające poczucie bezpieczeństwa rodziny w przypadku zdarzeń losowych, na które narażony jest pracownik,
  3. Zaspokajające rozwój osobisty pracownika.

Firmy dbające o pracowników zapewnią rozwój swoim przedsiębiorstwom.

Dowiedz się wiecej i przekierowanie na: https://interpolska.pl/dla-firm/

* PIU, Jak Ubezpieczenia Zmieniają Polskę i Polaków, https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/171205_raport_wplywu_dlugi.pdf

** PIU, https://piu.org.pl/wkrotce-3-mln-osob-bedzie-mialo-ubezpieczenie-zdrowotne/ *** https://www.prawo.pl/kadry/benefity-preferowane-przez-pracownikow-a-oferowane-przez,497948.html

Wróć na górę