Ubezpieczenie pracownika jako atut pracodawcy

Czy atutem pracodawcy może być ubezpieczenie dla pracowników? Czy warto w nie inwestować? Badania z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem pokazują, że na motywację do pracy wpływa wiele czynników, m.in. poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Czy świadomość zapewnienia kompletnej opieki medycznej jest jednym z nich[1]?

28 kwietnia – ważna data dla każdego pracodawcy

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, w tym roku pod hasłem: „Przewiduj. Przygotuj się i reaguj na kryzysy. Postaw na BHP”. 28 kwietnia został także ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, a tegoroczna myśl przewodnia brzmi: „Bezpieczeństwo i zdrowie są podstawowym prawem w pracy”[2]. W INTER nie moglibyśmy zgodzić się bardziej z tym stwierdzeniem! Praktyka pokazuje, że warto wdrożyć te hasła w życie. Pracownik to najcenniejszy zasób firmy, natomiast jego zaangażowanie i wydajność są kluczowymi czynnikami dla funkcjonowania biznesu. Z tego powodu każda firma, we własnym interesie, powinna dbać o zdrowie i samopoczucie zatrudnionych osób. Redukcja absencji i zminimalizowanie rotacji kadry są głównymi zagrożeniami dla sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem[3].

Wypadki przy pracy

Pomimo nowej, pandemicznej rzeczywistości, w której wielu pracowników zostaje w domach, wypadki przy pracy wciąż są poważnym problemem każdej branży. W 2020 roku zgłoszono aż 62 740 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, natomiast grupą zdarzeń, która spowodowała największą liczbę urazów, było zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt (31,1%). Wstępny raport GUS dotyczący wypadków przy pracy w roku 2020 potwierdza, że do takich zdarzeń dochodziło w każdej grupie zawodowej[4]. Bez względu na to, czy miejscem pracy jest biuro, fabryka, czy laboratorium, może dojść do nieszczęśliwego zdarzenia. Dlatego warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie na życie naszych pracowników.

Choroby zawodowe

 Każda profesja ma swoje charakterystyczne choroby zawodowe. Według statystyk GUS-u ponad 38% osób, które kiedykolwiek pracowały, miało w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie problemy zdrowotne związane z pracą. To oznacza, że ponad 1/3 pracowników cierpi na choroby zawodowe.  Najczęściej wśród pracowników różnych branż występują problemy z plecami (aż 21% przypadków) [5]. Powszechne są również dolegliwości oczu oraz problemy ze zdrowiem psychicznym[6]. Co ciekawe, choroba, która jest przyczyną światowego kryzysu, czyli COVID-19, również została w określonych przypadkach uznana przez Ministerstwo Zdrowia za chorobę zawodową[7].

Praca zdalna – zagrożenie życia i zdrowia?

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych skupiają się przede wszystkim na pandemii i jej skutkach dla pracodawców i pracowników. Wpłynęła ona nie tylko na dezorganizację pracy w większości przedsiębiorstw, ale także na sposób, w jaki pracujemy. Rozpowszechnienie się home office, o którym mowa, na początku zdawało się zmianą na dobre, jednak wielu z nas marzy o powrocie do biura po miesiącach spędzonych w domu.  Choć praca zdalna daje wiele możliwości, to sprawia również potencjalne zagrożenia, zazwyczaj o podłożu psychospołecznym[8]. Izolacja i ograniczenie kontaktu z ludźmi to jeden z elementów, który wpłynął na pogorszenie się zdrowia psychicznego Polaków[9]. Co może zrobić pracodawca, by temu zapobiec i utrzymać pracowników w dobrej kondycji?

Zdrowa motywacja

Świadomość docenienia nas samych i naszej pracy jest zdecydowanie czynnikiem podnoszącym morale. Jednym ze sposobów na okazanie pracownikom uznania, są benefity pracownicze. Nie muszą to być karty członkowskie lub zniżkowe do obiektów sportowych, które podczas pandemii i tak pozostają zamknięte. To, co naprawdę się liczy w obecnych czasach, to zdrowie, rodzina i życie[10], warto więc pomyśleć o zaproponowaniu naszym pracownikom i ich najbliższym ubezpieczenia na życie i zdrowie. Co więcej, badania wykazują, że najbardziej oczekiwanym i pożądanym świadczeniem pozapłacowym jest prywatna opieka medyczna[11]. W zagwarantowaniu pracownikom poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji może pomóc szeroki zakres usług medycznych tj:  wizyty u specjalistów, badania diagnostyczne czy rehabilitacja oferowane w dopasowanych do potrzeb Klienta zakresach  przez INTER.

INTER dla biznesu

Jako wiodący ubezpieczyciel branży medycznej wiemy jak cenne jest zdrowie. Wiemy też jak wielką wartością firmy są jej pracownicy. Z myślą o zmieniających się potrzebach pracowników i pracodawców INTER stworzył kompleksową ofertę grupowych ubezpieczeń zdrowotnych i grupowych ubezpieczeń na życie dostępną już dla firm zatrudniających od 3 pracowników.

Ubezpieczenie na życie INTER Grupa Plus to ubezpieczenie grupowe dla pracowników, które można indywidualnie kontynuować. Nasze ubezpieczenie grupowe zapewnia wsparcie w przypadku nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku oraz w przełomowych momentach życia, takich jak narodziny dziecka czy śmierć osoby bliskiej. Oferta INTER obejmuje pracownika i jego rodzinę optymalną ochroną zapewniając wypłatę świadczenia m.in. w przypadku zdarzeń będących skutkiem wypadku przy pracy.

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne INTER to bogate i dostosowane do różnych potrzeb pakiety (INTER ZDROWIE I INTER VISION), które zawierają o wiele więcej, niż podstawową opiekę medyczną. Jako jedyne towarzystwo ubezpieczeniowe oferujemy pakiety, które w zakresie ubezpieczenia mają pełne leczenie stomatologiczne. Co jeszcze obejmuje nasze ubezpieczenie zdrowotne INTER? Dostęp do szerokiej sieci placówek medycznych w całym kraju i do leczenia u lekarzy specjalistów, a także możliwość rehabilitacji, dowozu leków, finansowania sprzętu niezbędnego po okresie rehabilitacji oraz zwrotu kosztów leków.

Ubezpieczenie pracownika jako atut pracodawcy

Nasza oferta jest skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą sprawić, by pracownik miał poczucie, że pracodawca dba o niego należycie, a  w razie jego niedyspozycji budżet rodzinny będzie zabezpieczony. Badania z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem pokazują, że niemierzalne czynniki socjoekonomiczne czy społeczne, takie jak sposób motywowania, czy bezpieczeństwo pracy oraz zabezpieczenie społeczne mają taki sam wpływ na jakość pracy, jak indywidualne możliwości pracownika[12]. Oznacza to, że zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej pracownikowi i jego całej rodzinie nie tylko zbuduje wizerunek przyjaznego pracodawcy, ale także podniesie efektywność jego pracodawcy. Dzięki naszemu ubezpieczeniu grupowemu zwiększą Państwo również atrakcyjność swojej oferty na rynku pracy i zdobędą zaufanie kandydatów do pracy.


[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/ oraz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/, dostęp: 19.04.2021.

[2]https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/ciop/, dostęp: 19.04.2021.

[3] http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/302, dostęp: 19.04.2021.

[4] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/, dostęp: 19.04.2021.

[5] Główny Urząd Statystyczny / Wypadki przy pracy w 2020 roku – dane wstępne, dostęp: 19.04.2021.

[6] https://www.gov.pl/web/psse-zamosc/choroby-zawodowe, dostęp: 19.04.2021.

[7] https://www.gov.pl/web/psse-proszowice/covid-19-jako-choroba-zawodowa, dostęp: 19.04.2021.

[8]https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/ciop/pl, dostęp: 19.04.2021.

[9] https://www.medexpress.pl/koronawirus-rujnuje-zdrowie-psychiczne-polakow/80016, dostęp: 19.04.2021.

[10]http://socjologia.amu.edu.pl/images/.pdf, dostęp: 19.04.2021.

[11] https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/ochrona-zdrowia-i-rozwoj-to-najwazniejsze-benefity-w-czasie-pandemii,77827.html, dostęp: 19.04.2021.

[12] http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/ oraz http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/, dostęp: 19.04.2021.

Wróć na górę