Wypadek przy pracy – pracodawco! Co zrobić gdy się wydarzy?

Przedsiębiorcy odsuwają od siebie wizję wypadku w swoich zakładach pracy. Jednak nie zawsze można przeciwdziałać takim sytuacjom. Jeśli wystąpi czynnik zewnętrzny może zdarzyć się, że w czasie wykonywania pracy dojdzie do wypadku. Według statystyk GUS na 2019 r. liczba osób ulegających wypadkom przy pracy spada w stosunku do roku poprzedniego. Zgłoszono 83205 osób poszkodowanych,
tj. o 1,3% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r.[1]

Przepisy BHP[2] dokładnie określają, co należy zrobić by zminimalizować możliwość wystąpienia wypadku przy pracy np. używać środków ochrony indywidualnej czy stosować sygnały bezpieczeństwa, jeśli sytuacja takowych wymaga, a przepisy prawa pracy, co nazywamy wypadkiem przy pracy.  Definicja została ustalona w art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz albo śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane w definicji.[3]

Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz stosowanie właściwych środków zapobiegawczych na podstawie wniosków wyciągniętych z wyników analiz dotyczących wcześniejszych wypadków.[4]

Jeżeli jednak w zakładzie pracy wydarzył się wypadek, to podstawowym i najważniejszym obowiązkiem pracodawcy (bądź osoby działającej w imieniu pracodawcy) jest udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy. Następnie pracodawca powinien zabezpieczyć miejsce wypadku, ustalić wraz z zespołem powypadkowym okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy oraz podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie w przyszłości. W razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego, obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie odpowiedniego inspektora pracy i prokuratora.[5]

Case study wypadku przy pracy

Karol jest właścicielem firmy produkującej samochody i zatrudniającej powyżej 3000 pracowników. Od początku jej założenia, dawał swoim pracownikom możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, gdyż wiedział, że nic w życiu nie jest pewne, a wypadki “chodzą po ludziach”. Zawsze kładł nacisk na bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad BHP. Pierwszy poważny wypadek w fabryce zdarzył się pewnego lipcowego dnia.

Jak podawały lokalne gazety, w fabryce samochodów na Dolnym Śląsku doszło do wypadku, w którym ucierpiało 3 pracowników. Na skutek przewrócenia się wózka widłowego został przygnieciony operator maszyny, a pozostałych dwóch pracowników doznało poparzeń i jeden z nich złamania nogi. Konieczna była hospitalizacja poszkodowanych.

Według informacji przekazanych przez poszkodowanych doszło do awarii maszyny. Wiadomo także, że maszyna była nowa, niedawno dopuszczona do użytkowania zgodnie z przepisami BHP. Dokładne przyczyny zdarzenia miała zbadać inspekcja pracy.

Ubezpieczenie zdrowotne w firmie

Istnieją zawody bardziej i mniej narażone na wypadki, jednak warto podkreślić, że nie ma grupy zawodowej, całkowicie pozbawionej ryzyka wypadku. Wiedzą o tym pracodawcy, którzy starają się dbać o swoich pracowników, zapewniając im ochronę jaką niesie ze sobą  przystąpienie do grupowego ubezpieczenia. Obejmując swoich pracowników grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym od TU INTER Polska S.A. możesz wliczyć płacone przez siebie składki w koszt uzyskania przychodu. Zyskujesz również zwiększenie motywacji pracowników i ich zaufanie do firmy, a to wszystko w wyjątkowo korzystnych cenach np. linia ubezpieczenia INTER VISION dostępna jest już od 2 zł dziennie! Sprawdź koniecznie!


[1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2019-roku-dane-wstepne,3,38.html [dopsęp:14.07.2020]

[2] https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2003-169-1650-t-j,16798974.html [dostęp:14.07.2020]

[3] https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/wypadek-przy-pracy/wypadki-zwiazane-z-praca/6444,-wypadek-przy-pracy-przepisy-prawne.html [dostęp:14.07.2020]

[4] https://bhpodpodszewki.pl/zdarzenia-potencjalnie-wypadkowe/ [dostęp:14.07.2020]

[5] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wypadek-przy-pracy-co-robic [dostęp:14.07.2020]

Wróć na górę