Polacy cenią bezpieczeństwo dla siebie i rodziny. Jak je zapewniają?

Bezpieczeństwo bliskich, zawodowe czy finansowe? Dla Polaków, każdy z tych aspektów ma szczególne znaczenie. Coraz częściej szukają kompleksowych rozwiązań, które mogą im je zapewnić.

Chcesz się czuć bezpiecznie w nocy? Śpij z lekarzem” – taki nadruk znajduje się na koszulce, którą można znaleźć w ofercie jednego ze sklepów internetowych. W opisie czytamy, że to doskonały prezent dla lekarza, który jest symbolem „bezpieczeństwa, spokoju i opanowania”. Zabawna koszulka paradoksalnie podkreśla coś istotnego. Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości.

Zawodowo bezpieczni, finansowo bywa różnie

Według badań CBOS, Polacy mają ogólnie dobre poczucie bezpieczeństwa w kraju – w 2018 roku odpowiedziało tak 86 proc. badanych. Jeśli jednak przyjrzeć się konkretnym obszarom z życia to z poczuciem bezpieczeństwa bywa różnie. Przykładowo w obszarze finansów tylko 52 proc. Polaków deklaruje, że czuje się pewnie. Aż 41 proc. badanych obawia się o swoją finansową przyszłość – wynika z ogólnopolskiego Indeksu Bezpieczeństwa Finansowego zrealizowanego przez instytut Kantar Millward Brown na zlecenie Nest Banku w minionym roku.

Nieco stabilniej badani oceniają grunt zawodowy. Aż 58 proc. respondentów dobrze ocenia rynek pracy, a 7 proc. – bardzo dobrze. Odsetek negatywnych opinii na temat rynku pracy w Polsce zmniejszył się w ciągu roku z 16 proc. do 11 proc.  – Patrząc z perspektywy ostatnich kilku lat, można zauważyć systematyczną poprawę opinii na temat rynku pracy w Polsce – czytamy w komunikacie „Sytuacja na rynku pracy w ocenach i doświadczeniach Polaków” CBOS z kwietnia 2019 roku. Polacy coraz częściej biorą sprawy w swoje ręce i chcąc poprawić warunki zawodowe np. zmieniają pracodawców.

Bezpieczeństwo kluczowe dla lekarzy

Jednym ze środowisk, w którym bezpieczeństwo odgrywa kluczowe znaczenie jest środowisko medyczne. Tu, to pojęcie funkcjonuje na wielu płaszczyznach. Z jednej strony lekarze, pielęgniarki, ratownicy dbają o bezpieczeństwo innych. Z drugiej strony coraz częściej podkreślają, jak ważne jest to poczucie dla nich samych w ich codziennej pracy. Czynników, które zaburzają komfort pracy jest kilka m.in. niewystarczające finansowanie placówek, braki kadrowe, agresja pacjentów.

W raporcie opublikowanym przez NIL – „Nasza praca 2018. Raport z badania wśród lekarzy i lekarzy dentystów” – czytamy: „Czynnikiem wskazywanym, przez zdecydowaną większość badanych, jako stanowiący poważne utrudnienia w wykonywaniu zawodu był poziom finansowania świadczeń przez NFZ (wskazany przez niemal 3/4 lekarzy) oraz wymagane przez płatnika publicznego – sprawozdawczość i rozliczenia. Problemem specyficznym identyfikowanym w grupie lekarzy był poziom zatrudnienia w głównym miejscu pracy (dotyczy zarówno  lekarzy, jak i pielęgniarek), a dla lekarzy dentystów możliwość uzyskania specjalizacji. Największą liczbę utrudnień wskazywali lekarze pracujący w pomocy doraźnej oraz szpitalach, co wynika przede wszystkim z problemów z brakami kadrowymi w tych placówkach, zwłaszcza świadczących pomoc doraźną. W obu grupach zawodowych największy odsetek stanowiły osoby stwierdzające, że w ciągu 2018 roku warunki pracy nie uległy zmianie (41 dentystów i 39 proc. lekarzy). Pogorszenie warunków zadeklarował co trzeci lekarz (36 proc.) i co trzeci dentysta (33 proc.), a poprawę warunków co piąty lekarz (19 proc.) i co ósmy dentysta (13 proc.).

– Uważnie analizujemy wszystkie raporty obrazujące zarówno społeczne poczucie bezpieczeństwa, jak i nastroje w środowisku medycznym. Dzięki temu mamy pełny obraz zmieniających się warunków, w których żyją i pracują lekarze, pielęgniarki, położne czy fizjoterapeuci – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska. – Taka znajomość potrzeb konkretnej grupy zawodowej sprawia, że oferujemy pożądane, kompleksowe pakiety ubezpieczeń, odpowiadające na potrzeby personelu medycznego, który pracuje w szpitalach, prywatnych placówkach czy własnych gabinetach – zapewnia. Deklaruje także, że polisy mają jedną cechę wspólną – bezpieczeństwo. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie zapewnia poczucie bezpieczeństwa na gruncie zawodowym i prywatnym.

Więcej na www.interpolska.pl

Wróć na górę