Farmaceuta – zawód wielu zagrożeń

Apteka i punkty apteczne są obowiązkowym miejscem, do którego zgłasza się pacjent przed rozpoczęciem terapii. Farmaceuta jest końcowym ogniwem łańcucha służby zdrowia, który kontroluje przebieg leczenia. Na pracownikach aptek spoczywa więc duża odpowiedzialność związana z wykonywanym zawodem.

Obowiązki farmaceuty

Podczas realizacji recepty, farmaceuta w krótkim czasie musi dokonać wielu skomplikowanych czynności związanych z kontrolą dawki, zaleconego dawkowania, interakcji oraz sprawdzeniem terminu ważności wydanego preparatu. Liczba pacjentów, z jakimi mają kontakt farmaceuci każdego dnia, jest bardzo duża. Potęguje ona  stres związany z ewentualną pomyłką, co może negatywnie odbijać się na zdrowiu i samopoczuciu pracownika apteki.

Dodatkowo, farmaceuci oprócz czynności związanymi z wydawaniem gotowych leków, odpowiadają za przygotowywanie leków recepturowych i aptecznych. Wiążę się to z odważaniem małych ilości substancji leczniczych, często silnie działających, oraz pracą z aparaturą i szkłem laboratoryjnym. Wykonywanie takich czynności wymaga skupienia i precyzji, o które trudno w przypadku zmęczenia związanego z wielogodzinną pracą o różnych porach dnia, często w weekendy i święta, co zwiększa prawdopodobieństwo pomyłki.

Case study w farmacji

Magdalena jest magistrem farmacji i od kilku lat spełnia się w swoim zawodzie pracując w dużej, czynnej 24h aptece w centrum Bydgoszczy. Rotacja pacjentów jest tu bardzo duża, co wymaga sprawnego działania pracowników. Po ciężkim tygodniu, Magda cieszyła się na zaplanowany dwutygodniowy urlop. Była godzina 12 i już tylko kilka godzin dzieliło ją do wyczekiwanego wypoczynku. Jak to w piątek, ruch był wyjątkowo duży i Magda szybko przemieszczała się po aptece od „pierwszego stołu” do regałów z lekami- wielokrotnie tego dnia korzystała z drabiny by sięgać po leki znajdujące się na najwyższych półkach. Nie wiadomo kiedy potknęła się i spadła z wysokości, doznając uszkodzenia ręki. W szpitalu stwierdzono złamanie obu kości przedramienia, w tym jednej z kątowym przesunięciem- konieczna była hospitalizacja, a plany urlopowe musiały zostać przesunięte w czasie.

Dynamiczny tryb pracy w połączeniu z drabinami, śliskimi podłogami i sprzętem aptecznym może zwiększać ryzyko zranień, upadków oraz uszkodzeń ciała. W takiej sytuacji ważne jest posiadanie ubezpieczenia, które zapewni zabezpieczenie dochodu w sytuacji niezdolności do pracy w wyniku wypadku. Taki zastrzyk finansowy może pomóc w sprawnym powrocie do sprawności, a także złagodzi skutki odwołanego urlopu.

Co zyskuje farmaceuta z ubezpieczeniem?

TU INTER Polska S.A. posiada w ofercie Ubezpieczenie na Życie, które stanowi odpowiednie uzupełnienie dla OC zawodowego. Polisa na życie to produkt oferowany osobom przezornym, którym zależy na finansowej rekompensacie w sytuacji poważnego zachorowania lub hospitalizacji zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Polisa INTER Pozostałe Zawody Medyczne stanowi kompleksowe ubezpieczenie chroniące w zakresie zawodu, z możliwym rozszerzeniem na życie prywatne. Ochrona HIV/WZW możne być rozszerzona o Klauzulę Agresji Pacjenta oraz możesz wybrać jeden z 4 wariantów NWW z wysokimi sumami ubezpieczenia – z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu nawet do 100 000 zł, a w przypadku śmierci do 50 000zł. Zyskasz ochronę działającą przez 24 godziny na dobę, a jeśli doznasz jednocześnie kilku obrażeń, kwota świadczeń należnych za każdy rodzaj trwałego uszczerbku zsumuje się. Skorzystaj, nie czekaj aż wypadek zniweczy Twoje plany. W celu dobrania ubezpieczenia NNW do swoich potrzeb, skontaktuj się z Agentem.

Wróć na górę