6 trendów, które umocnią się w zdrowych firmach w 2020 roku

Rozwój firmy coraz wyraźniej uzależniony jest od inwestycji w zdrowe miejsca pracy, zarówno w wymiarze psycho-społecznym, jak i fizycznym. Oto trendy, które umocnią się w 2020 roku.

Budowanie zdrowego środowiska pracy. W najbliższym 2020 roku jeszcze większy nacisk będzie kładziony na atmosferę w pracy. Dane są bowiem alarmujące. Według raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2019” przygotowanego na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy wśród pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych, 29 proc. odczuwa stres w miejscu pracy od czasu do czasu, 42. proc. – często, a 14 proc. – praktycznie cały czas. Praca w długotrwałym stresie prowadzi do wypalenia zawodowego, dlatego tak ważna jest poprawa warunków psycho-społecznych. We wspomnianym badaniu respondenci wśród czynników mających wpływ na efektywność pracy wymieniali na pierwszym miejscu atmosferę pracy – 53 proc., a na drugim stres – 49 proc. Jednocześnie 53 proc. osób przyznało, że w ich miejscu pracy dochodzi do rezygnacji z pracy ze względu na stres, presję czy godziny pracy. Twórcy raportu podsumowali, że lekcję muszą odrobić specjaliści bhp, pracodawcy, ale również ustawodawca. Ważne jest tworzenie regulacji, które będą chronić pracowników.

Ergonomiczne biura. Zdrowe firmy będą dążyć w 2020 roku nie tylko do poprawy relacji w firmie, ale i do tworzenia zdrowych, ergonomicznych stanowisk pracy. Motywacją do szybkiego wdrażania zmian są bóle kręgosłupa i szyi, na które skarżą się pracownicy. Według badań przeprowadzonych przez HealthDesk aż 79,1 proc. pracowników odczuwa ból właśnie z powodu pracy przy biurku. Choć 86,2 proc. respondentów określiło swój stan zdrowia jako dobry, a nawet – bardzo dobry, to jednocześnie prawie 80 proc. zgłosiło dolegliwości bólowe.
Tymczasem z badań Ergotestu wynika, że na dobre samopoczucie pracowników odpowiada przestrzeń biurowa – odpowiedziało tak 95 proc. badanych. Równie ważne – dla 92 proc. respondentów – jest miejsce pracy, a dla 84 proc. – pracodawca stawiający na zdrowie i komfort pracownika. Badania pokazały także zależność pomiędzy ergonomią a rekrutacją. Wynikało z nich, że 73 proc. badanych wierzy, że firmy dbające o samopoczucie i komfort pracownika przyciągają najlepszych pracowników. Idąc tym tropem, firmy walczące w 2020 roku o najlepszych pracowników, muszą inwestować w ergonomiczne miejsca pracy.

Benefity prozdrowotne. Od kilku lat najbardziej atrakcyjnym dodatkiem pozapłacowym jest prywatna opieka medyczna. W ostatnim badaniu Pracuj.pl wskazało na niego niemal 60 proc. respondentów badania. – Widzimy tendencję wzrostową, jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawcy chcą dać swoim pracownikom możliwość badań profilaktycznych, a tym samym wdrażać zdrowe nawyki w podejściu do badań i dbania o zdrowie. Ta tendencja będzie się umacniać także w 2020 roku, bo firmom zależy na zdrowych i efektywnych pracownikach – mówi Beata Rosiak, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych INTER Polska, ubezpieczyciela, który ma w ofercie dla firm, ubezpieczenie zdrowotne INTER Vision.

Umacnianie pozycji kobiet w zarządach. Kolejnym ważnym trendem w 2020 roku jest umacnianie się pozycji kobiet. Odsetek kobiet w zarządach firm na całym świecie rośnie, lecz problem parytetu płci w biznesie nadal nie został rozwiązany. Z szóstej edycji raportu „Women in the Boardroom: A Global Perspective”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte w 2019 roku wynika, że kobiety zajmują o 1,9 proc. więcej stanowisk w zarządach niż w 2017 roku. Wzrost ten jest jednak wciąż zbyt powolny. W Polsce kobiety stoją na czele 6 proc. spółek giełdowych, stanowią również 13 proc. członków zarządów. Tymczasem według autorów raportu wzrost różnorodności w organizacji przekłada się nie tylko na jej wyniki finansowe, lecz także na poprawę poziomu innowacyjności. Niewątpliwie, podążając za światowymi trendami, także w 2020 roku trend obsadzania kobiet na kluczowych stanowiskach się umocni.
Z danych Deloitte wynika, że globalnie kobiety zajmują 17 proc. stanowisk w zarządach przedsiębiorstw. To wzrost od 2017 roku o niemal dwa proc. Choć jednak średnia globalna nieznacznie wzrosła, tylko sześć krajów na świecie może pochwalić się średnią powyżej 30 proc.: Norwegia, Francja, Szwecja, Finlandia, Nowa Zelandia i Belgia. W tej materii jest jeszcze sporo do zrobienia, także w 2020 roku.

Wyrównywanie wynagrodzeń pomiędzy kobietami i mężczyznami. Podobnie, jak w kwestii parytetów, do wyrównania są płace kobiet i mężczyzn. O wyrównaniu płac coraz częściej mówią politycy, prezesi firm i sami pracownicy. Według danych Komisji Europejskiej najmniejsza luka wynagrodzeń ze względu na płeć istnieje w Rumunii i wynosi 3,5 proc. Na kolejnych miejscach są: Luksemburg i Włochy – o 5 proc., Belgia – 6 proc. i Polska – 7,2 proc.
W najbliższych latach ta różnica powinna topnieć, gdyż polityka płacowa jest ważnym elementem motywowania pracowników. Poza tym firmy dyskryminujące płacowo nie mają dobrego wizerunku na rynku pracownika.

Promowanie ekologicznych postaw pracowników. Rok 2020 przybliży firmy do ekologii. Już tera nowoczesne firmy wdrażają ekologiczne rozwiązania, ale także coraz częściej promują bycie eko wśród pracowników. Firmy inwestują w stojaki na rowery, prysznice dla osób, które przyjeżdżają rowerami do pracy i szafki na przebranie. Ekologiczne firmy promują wśród członków zespołu zdrowe nawyki żywieniowe. Eko budzi zaufanie, stąd firmy będą inwestowały w ten zdrowy trend.

Źródła:
Koalicja Bezpieczni w Pracy, „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2019”, 2019
Ergotest 2016, https://www.ergotest.pl/ergonomia-w-pracy/
HealthDesk, „Raport nt. zdrowia pracowników biurowych w Polsce za lata 2017-2018” 2019
Deloitte, Women in the Boardroom: A Global Perspective”, 2019

 

Wróć na górę