Prywatny gabinet. Jak go dobrze zabezpieczyć?

Urządzenia do badań, sprzęt diagnostyczny i komputerowy – to wszystko stanowi firmowy majątek, o który nikt nie zadba tak dobrze, jak korzystne ubezpieczenie. Jeśli doliczyć koszty dostosowania nieruchomości do prowadzonej działalności, okazuje się, że gabinet sporo kosztuje.

Środki na prywatny gabinet najczęściej są mieszanką oszczędności własnych, kredytu i dotacji unijnych udzielanych na uruchomienie biznesu. Bez względu na źródło finansowania liczymy, że inwestycja się zwróci. A skoro tak, nie możemy narażać się na ryzyko utraty majątku w wyniku pożaru, kradzieży czy dewastacji.

Dlatego tak ważne jest ubezpieczenie gabinetu. Ciekawe jest ubezpieczenie modułowe, w którym można wybrać potrzebne elementy tak, aby stworzyć ubezpieczenie najlepsze dla siebie. Najszersza możliwość to wariant all risk, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Jak zabezpieczyć gabinet?

Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych

Ubezpieczenie chroni budynek, lokal i to, co się w nim znajduje – maszyny, urządzenia, mienie pracownicze i osób trzecich. Jego celem jest wypłata odszkodowania, które pozwoli jak najszybciej na wznowienie działalności po tym, jak gabinet strawi ogień czy zostanie zdewastowany lub okradziony. W rozszerzonych pakietach ubezpieczeniowych istnieje także możliwość ubezpieczenia kosztów dodatkowych i utraty zysku prowadzonej działalności, a także np. kosztów utylizacji leków. Mając wątpliwości, która z dodatkowych opcji jest najwłaściwsza, warto spotkać się z doradcą ubezpieczeniowym.

Sprzęt pod szczególną ochroną

Gabinet to przede wszystkim wyposażenie: stacjonarny i przenośny sprzęt medyczny, sprzęt elektroniczny; oprogramowanie oraz zewnętrzne nośniki danych, telefony komórkowe. Powyższe mienie warto ubezpieczyć, zwłaszcza gdy przez gabinet przechodzą pacjenci, personel i partnerzy biznesowi. Im większy przepływ osób, tym większe ryzyko, że sprzęt dozna uszkodzenia.

Odpowiedzialny, ubezpieczony

Obecność pacjentów, partnerów biznesowych i personelu sprawia, że powinniśmy pomyśleć jeszcze o innym ubezpieczeniu. Mowa o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC). Zapewnia ono pokrycie roszczeń związanych ze szkodą wyrządzonej osobie trzeciej.

W zależności od potrzeb można wykupić OC pracodawcy, OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących własność najemcy, OC za szkody w pojazdach pracowników podczas wykonywania obowiązków służbowych na rzecz ubezpieczonego, a także OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego. Wachlarz dodatkowych rozszerzeń odpowiedzialności jest bardzo szeroki i można dostosować go do specyfiki prowadzonej działalności.

Assistance do usług

Kto choć raz poszukiwał informatyka lub hydraulika do szybkiej naprawy szkody, doceni szeroki zakres usług assistance, na który mogą liczyć osoby ubezpieczające gabinet. Wśród oferowanych usług jest pomoc techniczna fachowców m.in. informatyka, hydraulika, elektryka, a także pomoc medyczna – w tym organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, transportu medycznego czy dostarczenia leków. Poza tym nasi klienci mogą liczyć na telefoniczną asystę prawną.

Prywatny gabinet to jedno z tych dóbr, na których ubezpieczeniu nie warto oszczędzać. Gabinet jest bowiem źródłem dochodu i często spełnieniem zawodowych ambicji.

Wróć na górę