Kłopotliwe prezenty a ochrona prawna

Pacjenci próbują wręczać lekarzom kawę i słodycze. Twierdzą też, że w ramach podziękowań często dają pieniądze. Lekarze uważają, że nie dostają finansowych gratyfikacji. Rozbieżne wyniki badań to sygnał, że lekarzom jest potrzebna ochrona prawna. Warto być ubezpieczonym na wypadek pomówień.

Czy pacjenci próbują wręczać prezent w zamian za leczenie? – to pytanie, które zadano 203 lekarzom w ramach badania „Pacjenci i lekarze o korupcji w publicznej służbie zdrowia”. I tak: 3 proc. lekarzy odpowiedziała, że bardzo często, 8 proc. – raczej często, 37 proc. – raczej rzadko, 50 proc. – bardzo rzadko, a 2 proc. – nigdy.
Wśród tych, którzy deklarowali, iż pacjenci próbowali im wręczać prezenty, 62 proc. przyznała, że je przyjmuje, a 38 proc. twierdzi, że zazwyczaj tego nie robi. Lekarze uważają branie prezentów (kawy, słodyczy) za dopuszczane. Traktują je bowiem jako wyraz wdzięczności. Tylko 3 proc. uważa, że to ekwiwalent za wykonywaną pracę, a 2 proc. mówi wprost o łapówce. Natomiast 8 proc. określa je swoimi słowami np. „norma zwyczajowa”, „kelnerski napiwek”, „kłopotliwy wyraz wdzięczności, bo nie piję kawy i nie jem słodyczy”.

Według deklaracji lekarzy pacjenci nie mają śmiałości płacić im w gabinetach. Tylko 1,5 proc. odpowiedziała, że takie próby występują bardzo często, 3,5 proc. – raczej często, 18 proc. – raczej rzadko, 68 proc. – bardzo rzadko, a 9 proc. – nigdy i brak odpowiedzi. „W świetle tych odpowiedzi wręczanie pieniędzy przez pacjentów jest wydarzeniem bardzo rzadkim. Nie potwierdzają tego odpowiedzi pacjentów. W ich relacjach dominującą formą wręczanych gratyfikacji (70 proc.) były właśnie pieniądze” – napisano w raporcie.

W wyniku takich rozbieżności warto pomyśleć o polisie INTER Ochrona Prawna. Mając problem prawny polegający np. na oskarżeniu przez pacjenta o korupcję, lekarz może zwrócić się do ubezpieczyciela o pomoc.
W ramach polisy INTER Ochrona Prawna lekarz otrzymuje wsparcie prawne. Po tym, jak skontaktuje się z Centrum Asysty Prawnej, ubezpieczony otrzymuje na piśmie opinię – reguły w ciągu 24 godzin od opisania problemu prawnego, a w skomplikowanych przypadkach do 72 godzin. Po zapoznaniu się z jej treścią może umówić się z radcą prawnym na konsultacje online. Nie ma limitu, który określa czas trwania takiej konsultacji.
W momencie, w którym dochodzi do sporu, ubezpieczony może skorzystać z adwokata poleconego przez INTER Polska lub zaproponować własnego adwokata. W pierwszym wariancie osoba ubezpieczona nie zajmuje się kwestią rozliczeń, gdyż wszystko odbywa się pomiędzy ubezpieczycielem a adwokatem. W drugim wariancie osoba ubezpieczona ma dwie ścieżki: pokrywa koszty adwokata, a następnie otrzymuje refundację lub ubezpieczyciel wypłaca kwotę na podstawie rachunków.
W sprawach cywilnych i administracyjnych, w ramach upezpieczenia INTER Ochrona Prawna, wypłacana kwota sięga wysokości jednokrotności stawek minimalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Z kolei w sprawach karnych, gdzie te stawki są niskie, ubezpieczyciel wypłaca do sześciokrotności stawek minimalnych.

INTER Ochrona Prawna to ubezpieczenie, które nie limituje ilości konsultacji w ciągu roku. Są lekarze, którzy korzystają z konsultacji prawnych kilka razy w trakcie trwania ubezpieczenia.

Wróć na górę