Pierwsze, ważne kroki w zawodzie fizjoterapeuty. Co zrobić, aby zawód pozostał pasją i sposobem na życie?

Przyszłościowy, zapewniający satysfakcję i pełen możliwości – taki według analiz i badań jest zawód fizjoterapeuty. Co zrobić, aby w wirze pracy i w zderzeniu z trudnymi pacjentami nie stracić serca do wykonywanego zawodu? Przede wszystkim tak samo, jak o pacjenta, należy dbać o siebie!

Młodzi adepci sztuki fizjoterapii, którzy wchodzą na rynek pracy jako fizjoterapeuci, nie muszą obawiać się braku etatu. W tegorocznej edycji „Barometru zawodów”1, zawód fizjoterapeuty znalazł się w rankingu „nowe zawody deficytowe”. To zawód, który daje wiele satysfakcji. Ten czynnik podkreślają fizjoterapeuci nawet z wieloletnim stażem pracy, którzy mogliby odczuwać już syndromy wypalenia zawodowego. W końcu to specjalizacja, która pozwala na pracę w kraju, jak i za granicą, w placówkach medycznych czy też na własną rękę.

Jednocześnie zawód fizjoterapeuty nie jest pozbawiony wad, takich jak przeciętne płace, trudni pacjenci, duży wysiłek fizyczny dla organizmu.
Aby utrzymać zainteresowanie i satysfakcję z wykonywanego zawodu, należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach, zwłaszcza na początku przygody z fizjoterapią.

 1 – Korzystne zatrudnienie. Z badania „Satysfakcja Zawodowa Polaków 2018”2 wynika, że najbardziej zadowoloną grupą zawodową są pracownicy, którzy posiadają własną działalność gospodarczą i pracują na kontrakcie z jedną firmą lub są zatrudnieni jako pracownik etatowy. Trzeba mieć jednak świadomość, że w zawodzie fizjoterapeuty forma zatrudnienia jest szczególnie ważna, bo zależy od niej stopień odpowiedzialności za wyrządzone szkody. – Fizjoterapeuci, jako pracownicy etatowi ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości trzech wynagrodzeń. Z kolei osoby pracujące na umowie zlecenie ponoszą odpowiedzialność do pełnej wysokości – informuje Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska. Oznacza to, że pracując zwłaszcza na umowę zlecenie, ubezpieczenie OC dobrowolne ma kluczową wartość. W sytuacji kryzysowej, która może zdarzyć się także na początku zawodowej ścieżki, takie OC jest realnym wsparciem.

2 – Rozwój. Rozpoczynając swoją drogę zawodową fizjoterapeuty, warto pamiętać o potrzebie ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych: twardych – związanych bezpośrednio z wykonywaniem zabiegów, jak i miękkich – które przydają się w budowaniu relacji na linii fizjoterapeuta-pacjent. Fizjoterapeuci, którzy zdecydują się na własną praktykę, muszą być także na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami, które zobowiązują ich np. do odpowiedniego przetrzymywania danych osobowych pacjentów. Słowem wykonując zawód fizjoterapeuty, trzeba znaleźć czas na szkolenia, konferencje i debaty. Spotkania z innymi specjalistami z branży pozwalają na wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy.

3 – Bezpieczeństwo. Zawód fizjoterapeuty wymaga empatycznego podejścia do pacjentów. Mimo to, należy mieć świadomość, że coraz częściej zdarzają się przypadki agresji pacjentów. Z badania dot. opinii personelu medycznego3 na temat agresywnych zachowań pacjentów wynika, że aż 99,1 proc. badanych zetknęło się z agresją w swojej pracy zawodowej. Warto wówczas znać swoje prawa, w tym prawo do odstąpienia od leczenia. „Lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym, jak również uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Wszystkie powyższe przesłanki powinny być spełnione łącznie, by móc mówić o prawidłowym odstąpieniu od leczenia. Za dostatecznie wczesne uprzedzenie należy uznać takie, które daje pacjentowi możliwość kontynuacji leczenia u innego lekarza bez negatywnych następstw dla jego stanu zdrowia” – czytamy w dokumencie „Prawa lekarza w postępowaniu z pacjentem agresywnym”4. Nie zawsze jednak fizjoterapeuta ma szansę odmówić leczenia, bo agresja zazwyczaj następuje w wyniku impulsu. – Uwzględniając trudne realia pracy fizjoterapeutów, w ofercie ubezpieczeniowej pojawiła się polisa INTER Ochrona HIV/WZW, którą można rozszerzyć o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta. Jest to świadczenie dla fizjoterapeutów, którzy padli ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania czynności zawodowych. Warunkiem wypłaty środków jest zgłoszenie ataku na policję i poddanie się przez ubezpieczonego obdukcji lekarskiej – mówi Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska. Po wykonaniu tych czynności osoba ubezpieczona otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne.

4 – Work-life balance. Chęć budowania bazy klientów, zdobywania doświadczenia i lepszych zarobków sprawia, że fizjoterapeuci pracują w przychodni lub szpitalu, ale dorabiają w kilku miejscach np. SPA. Na jednej z konferencji podczas prezentowania badań dot. zarobków fizjoterapeutów prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, prezes KIF powiedział: „Żeby zapewnić minimum niezbędne do przeżycia dla siebie i rodziny, fizjoterapeuta musi pracować na blisko półtora etatu, w więcej niż jednym miejscu pracy. Nic dziwnego, że jest przemęczony i sfrustrowany”. Osoby rozpoczynające pracę w zawodzie fizjoterapeuty muszą więc pamiętać, aby w pogoni za pracą, nie zapomnieć o zasadzie work-life balance, która chroni przed wypaleniem zawodowym i pracoholizmem. Ta zasada łączy się niejako z punktem piątym.

5 – Dbałość o kondycję fizyczną i psychiczną. Startując w zawodzie fizjoterapeuty należy pamiętać, że szczególnie ważne jest utrzymanie organizmu w dobrej kondycji. Z badania „Wiedza studentów fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku na temat sprawności fizycznej i zdrowego stylu życia”5 wynika, że w grupie przebadanych studentów 50 studentów stacjonarnych (74,63 proc.) i 64 studentów niestacjonarnych (68,09 proc) prowadziło czynny styl życia m.in. uprawiało różne sporty, spacerowało.

Dodatkowo spytano studentów, jakie formy sportów byłyby dla nich atrakcyjne w czasie studiów. 84 ankietowanych (52,17 proc.) wybrało gry zespołowe, 51 (31,68 proc.) – formy siłowe, a 74 (45,96 proc.) – formy wytrzymałościowe. Wśród odpowiedzi studenci wymieniali basen, aqua aerobik, gimnastykę artystyczną, fitness, lekkoatletykę i siłownię. Badacze podkreślali jednak, że studenci prowadzą niewystarczająco zdrowy styl życia. Towarzyszy im stres, a także używki. Przywołali badania z 2015 roku przeprowadzone na studentach kierunku fizjoterapia oraz kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wynikało z nich, że tylko 63 proc. z nich jest aktywna ruchowo.

Wyniki te powinny być ostrzeżeniem dla osób, które wchodzą do zawodu fizjoterapeuty. Chcąc się w nim utrzymać, rozwijać i pracować, należy dbać o kondycję fizyczną i psychiczną. To jedyna możliwość wieloletniej, bezpiecznej i wykonywanej z satysfakcja pracy w zawodzie fizjoterapeuty.

Źródła:
1. Wojewódzki Urząd Pracy, „Barometr zawodów 2019”, Kraków, 2019 rok
2. Sedlak&Sedlak, „Satysfakcja Zawodowa Polaków 2018”, Kraków 2018
3. Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum „Opinie personelu medycznego na temat agresywnych zachowań pacjentów”, Kraków, 2015 rok
4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Prawa lekarza w postępowaniu z pacjentem agresywnym”, 2017
5. Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku , „Wiedza studentów fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku na temat sprawności fizycznej i zdrowego stylu życia”, 2017

Chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź: ubezpieczenia.interpolska.pl

Wróć na górę