INTER pracownikom medycznym w czasie pandemii

Nie ulega wątpliwości, że personel medyczny należy do grupy narażonej na zakażenie SARS-CoV-2 [1]. Jak wynika z badania przeprowadzonego wśród prawie 160 tys. pracowników ochrony zdrowia w Szkocji, 17,2% pacjentów w wieku produkcyjnym przyjętych do szpitala z powodu COVID-19 stanowili medycy i osoby z nimi zamieszkujące. Ryzyko to było większe w przypadku starszych mężczyzn, osób z chorobami towarzyszącymi oraz pracowników mających kontakt z pacjentami na pierwszej linii frontu [2].

Najbardziej narażone są osoby zajmujące się pacjentami chorującymi na COVID-19 [3], ale nie jest prawdą, że ryzyko zakażenia dotyczy wyłącznie pracowników oddziałów intensywnej terapii. W większości mają oni odpowiedni dostęp do środków ochrony osobistej, w przeciwieństwie do personelu na innych oddziałach [3].

Według danych Ministerstwa Zdrowia od początku epidemii do 15 grudnia 2020 zakażenie SARS-CoV-2 wykryto wśród 75 240 przedstawicieli zawodów medycznych, w tym 17 824 lekarzy, 1610 lekarzy dentystów, 45 612 pielęgniarek, 4218 położnych, 2742 ratowników, 1389 diagnostów laboratoryjnych, 1845 farmaceutów. COVID-19 doprowadził do śmierci 54 lekarzy, 8 lekarzy dentystów oraz 44 pielęgniarek [4]. Warto zwrócić uwagę, że do 20 września liczba wszystkich zakażonych pracowników ochrony zdrowia wynosiła 5544 osoby, w tym 1389 lekarzy, 113 lekarzy dentystów i 3237 pielęgniarek. [5]. Nic dziwnego, wraz ze wzrostem liczby zakażeń w populacji ogólnej gwałtownie rośnie liczba zakażeń wśród medyków. Od początku epidemii Naczelna Izba Lekarska stale apeluje do Ministra Zdrowia o systematyczne publikowanie aktualnych danych statystycznych dotyczących zakażeń i zgonów wśród personelu medycznego z podziałem na poszczególne zawody [6]. Nadal jednak raporty tworzone są sporadycznie, co nie pozwala na pełną analizę sytuacji. Jednak bez wątpienia nie jest ona optymistyczna.

Co więcej, ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 powoduje znaczne pogorszenie stanu psychicznego personelu medycznego. W badaniu przeprowadzonym wśród 1257 lekarzy i pielęgniarek pracujących z pacjentami chorującymi na COVID-19 w Chinach, ponad połowa z nich przejawiała objawy depresji, prawie 45% zaburzeń lękowych, 34% miało problem z bezsennością [7]. W raporcie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 61% lekarzy zgłaszało obawę o zdrowie i życie swoich bliskich, 26% obawę o własne życie i zdrowie. [8].

Obawa przed zakażeniem SARS-CoV-2 u personelu medycznego może być potęgowana przez fakt zwiększonego ryzyka zawodowego i świadomość jak poważny przebieg i konsekwencje może mieć COVID-19. Ponadto medycy czują lęk przed zakażeniem bliskich sobie osób – domowników i rodziny. Martwią się także o bezpieczeństwo finansowe swoich najbliższych, gdyby okazało się, że sami stali  się ofiarami COVID-19.

TU INTER Polska zdaje sobie sprawę z tych obaw. Dlatego przygotowaliśmy dodatkową ochronę ubezpieczeniową dla pracowników medycznych, którzy w przypadku gdyby ich zabrakło w wyniku COVID-19, chcą zadbać o bezpieczeństwo i stabilność finansową swoich najbliższych.

Zapraszamy do zawarcia umowy ubezpieczenia INTER Medyk Life w wariancie od I do VI w ramach akcji “INTER pracownikom medycznym w czasie pandemii”.

Polisa INTER Medyk Life zawiera w cenie dodatkowe ubezpieczenie, które w przypadku śmierci spowodowanej COVID-19 zwiększa sumę ubezpieczenia o kwotę 50 lub 100 tys. złotych w zależności od wariantu ubezpieczenia. Rozszerzona ochrona ubezpieczeniowa dostępna jest dla przedstawicieli zawodów medycznych w wieku 18-65 lat, którzy w okresie 04.01.2021 – 28.02.2021 zawrą umowę ubezpieczenia INTER Medyk Life z sumą ubezpieczenia powyżej 1000 złotych.

Akcja “INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii” trwa od 04.01.2021 do 28.02.2021.

Maksymalny okres, w którym obowiązuje dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa to 3 miesiące. Warto podpisać umowę ubezpieczenia INTER Medyk Life i zadbać o swoich bliskich już teraz.

Informacje na temat możliwości uzyskania ochrony ubezpieczeniowej w ramach akcji “INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii” znajdą Państwo na stronie interpolska.pl/pracownikom-medycznym.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

[1] Nguen LH., Drew DA., Graham MS. et al. Risk of COVID-19 among front-line health-care workers and the general community: a prospective cohort study. The Lancet Public Health, 2020;9:475-483.

[2] Anoop SVS., Wood R., Gribben C. et al. Risk of hospital admission with coronavirus disease 2019 in healthcare workers and their households: nationwide linkage cohort study. BMJ 2020; 371:m3582.

[3] Eyre DW, Lumley SF., O’Donnell D. et al. Differential occupational risks to healthcare workers from SARS-CoV-2 observed during a prospective observational study. eLife 2020;9:e60675

[4]https://m.radio.kielce.pl/pl/wiadomosci/ile-pielegniarek-i-lekarzy-zmarlo-w-polsce-przez-koronawirusa-mi,119618  (ostatni dostęp: 30.12.2020)

[5]https://www.termedia.pl/mz/Ilu-zakazonych-wirusem-SARS-CoV-2-wsrod-personelu-medycznego-,39800.html (ostatni dostęp: 27.12.2020)

[6]https://nil.org.pl/aktualnosci/5183-ponowny-apel-o-raportowanie-o-zakazeniach-i-zgonach-wsrod-personelu-medycznego-w-zw-z-covid-19 (ostatni dostęp: 28.12.2020)

[7] Jianbo Lai, Simeng Ma, Ying Wang et. al. Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019. JAMA Netw Open. 2020;3(3):e203976

[8] Buchelt B., Kowalska-Bobko I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach pandemii. Kraków 2020.

Wróć na górę