INTER Polska dba o bezpieczeństwo Studentów Uczelni Medycznych

INTER Polska przekazał maseczki ŚUM

Prezes INTER Polska Janusz Szulik przekazał pierwszą partię maseczek chirurgicznych i respiratorowych dla studentów uczelni medycznych w Polsce. Trafiły one do Społeczności akademickiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  

– Z niepokojem obserwujemy wzrost zakażeń SARS-CoV-2 w naszym kraju. Mamy świadomość, jak trudnym wyzwaniem dla władz uczelni i studentów staje się prowadzenie praktycznych zajęć klinicznych w warunkach narastającej epidemii. Wiemy również, że część studentów już jest lub będzie w najbliższym czasie zaangażowana w aktywną pomoc pacjentom i placówkom medycznym – powiedział Prezes INTER Polska Janusz Szulik, przekazując maski ochronne dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w obecności Rektora uczelni, Prof. dr. hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego, V-ce Kanclerz uczelni Izabelli Krzak, Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Martyny Moll, i Dyrektora Oddziału INTER Polska Małgorzaty Ziółkowskiej. W przekazanym piśmie Rektora uczelni Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański wyraził wdzięczność w imieniu własnym i całej Społeczności akademickiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za przekazanie maseczek na rzecz studentów.

– Okazane wsparcie i bezinteresowna pomoc przyczynią się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia studentów – napisał Rektor uczelni, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański. – W tym miejscu chcę również podziękować za dotychczasową przychylność okazywaną zarówno mnie osobiście, jak i całej Społeczności Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 INTER Polska od blisko 30 lat jest partnerem środowiska medycznego, dbając o jego przedstawicieli w zakresie ich bezpieczeństwa w życiu zawodowym, a także prywatnym, od samego początku ich kariery. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest pierwszą uczelnią, do której trafiają zestawy 10000 masek chirurgicznych i 1000 masek respiratorowych. Wkrótce przekazane zostaną kolejne.

Wróć na górę