INTER Ochrona Prawna w szerszym zakresie

Z dniem 5 grudnia INTER rozpoczyna sprzedaż nowej Ochrony Prawnej – ubezpieczenia kosztów sądowych dla przedstawicieli zawodów medycznych. W nowej odsłonie ubezpieczenie Ochrony Prawnej to nie tylko gwarancja jakości, którą zapewnia kancelaria prawna Lex Secure specjalizująca się w prawie medycznym, ale także znacznie szerszy zakres ochrony.

Spory prawne w zawodzie medycznym nie należą do rzadkości. Pacjent nagrał, gdy lekarz na niego krzyczał w gabinecie, teraz lekarz obawia się o konsekwencje. Osoba pozostająca pod opieką chirurga zmarła i lekarz nie wie, czy będzie musiał w sądzie wystąpić jako świadek. Pacjent zarzuca pielęgniarce nieprawidłowe dawkowanie leku. W takich przypadkach nieoceniona jest pomoc prawnika. Ubezpieczenie ochrony prawnej zabezpiecza przedstawicieli zawodów medycznych przed wysokimi kosztami szeroko rozumianych usług prawnych związanych ze sporem sądowym.

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zapewnia pokrycie kosztów m.in. obsługi prawnej, kosztów sądowych, poręczenia majątkowego, tłumaczenia dokumentów, opinii biegłych oraz szybką pomoc prawną dla osób wykonujących zawód medyczny. To kompleksowe ubezpieczenie, gwarantujące nie tylko ochronę w razie sporów związanych z wykonywanym zawodem, ale także problemów w życiu prywatnym, np. z nieruchomościami czy pojazdem. Można też rozszerzyć ubezpieczenie o ochronę prawną małżonka i dzieci w sprawach odszkodowawczych, karnych i zobowiązaniach umownych.

W ramach INTER Ochrony Prawnej ubezpieczenia mają dostęp do Telefonicznej Asysty Prawnej, która zapewnia szybką i fachową pomoc w przypadku wystąpienia problemu prawnego 24h na dobę 7 dni w tygodniu. To taka recepta na bieżące problemy. Po konsultacji telefonicznej Klient otrzymuje opinię prawną udzieloną na piśmie, do tego wzory umów, pism procesowych oraz teksty aktów prawnych. Ubezpieczony uzyskuje tak ważne dla poczucia bezpieczeństwa informacje o procedurach sądowych i kosztach prowadzenia sporów, może też poprosić o weryfikację przygotowanych przez siebie dokumentów.

Absolutną nowością na rynku, dostępną w najwyższym wariancie ubezpieczenia INTER Ochrona Prawna są wideo-porady prawne. Klienci mają wtedy możliwość odbycia osobistego spotkania z prawnikiem bez wychodzenia z domu czy pracy.  W ramach świadczonych usług INTER wskazuje rekomendowane kancelarie prawne w dogodnym dla klienta miejscu, specjalizujące się w określonej tematyce. Oczywiście, ubezpieczony ma pełną swobodę wyboru pełnomocnika i nie musi decydować się na prawnika z przygotowanej przez nas listy.

Najważniejsze nowości w INTER Ochrona Prawna:

– porady prawne na piśmie, podpisane przez adwokata / radcę prawnego

– możliwość wystąpienia z pozwem i pokrycie kosztów sporu w sytuacji, kiedy naruszone zostaną dobra osobiste Ubezpieczonego, czy też w sytuacji kiedy zostanie On zniesławiony bądź znieważony

– wideo-porady prawne

Z dniem 1 lipca 2016 r. INTER wprowadza nowe ubezpieczenie dla posiadaczy domów i mieszkań.

INTER Lokum to kompleksowy pakiet ubezpieczeń pozwalający na ochronę domu lub mieszkania w możliwie najszerszym zakresie. Ubezpieczenie można kupić w wariancie all risk lub w wersji tradycyjnej, opartej o zamknięty katalog ryzyk.

INTER Lokum cechuje duża elastyczność zakresu, sum ubezpieczenia, a także okresu ochrony – polisę można wykupić na 1 rok, 2 lata lub 3 lata. Ubezpieczenie obejmuje samą nieruchomość, jak również obiekty znajdujące się na posesji (np. garaż wolnostojący, basen, składzik na narzędzia itp.). W skład ruchomości wchodzą meble, sprzęt RTV/AGD,  biżuteria, a także mienie służbowe (np. unit stomatologiczny lekarza dentysty prowadzącego działalność w miejscu ubezpieczenia).

W ramach INTER Lokum można ubezpieczyć mienie do kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyka powodzi, dewastacji elewacji i ogrodzenia, czy zniszczenia obiektów znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia (np. domek letniskowy czy nagrobek). Ubezpieczenie zawiera szeroki zakres ochrony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej za szkody wyrządzone osobom trzecim. Szkody te mogą być spowodowane przez mienie objęte ubezpieczeniem (ruchomości i nieruchomości), niepełnoletnie dzieci znajdujące się pod opieką, czy przez zwierzęta domowe.

Ubezpieczony może rozszerzyć swoją polisę o wsparcie profesjonalisty w przypadku problemów prawnych (ochrona i asysta prawna).  Istotną opcją dostępną w pakiecie INTER Lokum jest tzw. OC Sąsiada – ubezpieczenie szkód powstałych wskutek zalania mieszkania sąsiadowi oraz OC Lokatora – ubezpieczenie od szkód wyrządzonych osobom trzecim przez naszych najemców . Niezależnie od wybranego wariantu i zakresu, wszystkim ubezpieczonym oferujemy bezpłatny pakiet usług Assistance: domowego, medycznego i samochodowego oraz rowerowy.

Wróć na górę