801 803 000
12 1 2

Czy pielęgniarki i położne mogą ubezpieczyć swoje zdrowie?

Pielęgniarki i położne, choć na co dzień wspierają innych, same też potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Trzy produkty, trzy rodzaje wsparcia – gdy doskwiera nam choroba.

  1. INTER Kontrakt

Polisa dedykowana jest pielęgniarkom i położnym pracującym na kontrakcie. Mając tę ochronę można liczyć na ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy.

Polisa w dwóch wariantach

Pielęgniarka lub położna może wybrać jeden z dostępnych wariantów ubezpieczenia INTER Kontrakt – świadczenia dzienne w wysokości 150 zł lub 300 zł. W pełnym wariancie INTER Kontrakt wypłata świadczenia następuje, gdy niezdolność do pracy jest skutkiem choroby lub nieszczęśliwego wypadku. W tańszym wariancie INTER Kontrakt NWW – świadczenie otrzymamy jedynie w momencie nieszczęśliwego wypadku. Przy zakupie ubezpieczenia znaczenie ma wiek, ale także stan zdrowia (w pełnym wariancie INTER Kontrakt).

  1. INTER Medyk Life

Polisa na życie jest nie tylko dobrym zabezpieczeniem dla osoby ubezpieczonej, ale dba o rodziny pielęgniarek i położnych.

Osoba ubezpieczona może liczyć na wypłatę środków m.in. wskutek poważnego zachorowania (od 4 tys. zł do 20 tys. zł) czy trwałego uszczerbku na zdrowiu – od 300 zł do 1 tys. zł (za 1 proc.). W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej jej bliscy otrzymają wypłatę świadczenia od 60 tys. zł do 70 tys. zł. Jeśli śmierć była skutkiem udaru lub zawału dodatkowo wypłacona zostanie kwota od 50 tys. zł do 200 tys. zł.

Przed zakupem warto przeanalizować, na jakiego typu ochronie szczególnie nam zależy, a także czy polisa powinna dawać bezpieczeństwo jedynie nam samym, czy także rodzinie.

  1. INTER HIV/WZW

W pracy pielęgniarki i położnej nie brakuje ryzykownych sytuacji, także tych związanych z przypadkowym zakażeniem wirusem HIV lub WZW. Chcąc zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, można wykupić ochronę, w jednym z dwóch oferowanych wariantów.

Wariant A i B

Wariant A obejmuje: badanie na obecność wirusów HIV i WZW (świadczenie z tego tytułu wynosi od 1,5 tys. zł do 2 tys. zł); kurację antyretrowirusową HIV (od 3,5 tys. do 5 tys. zł), jednorazową wypłatę środków z tytułu zakażenia HIV (od 20 tys. zł do 200 tys. zł), a także jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW (10 tys. zł).

W wariancie B ochrona jest szersza, a polisa gwarantuje wyższe kwoty wypłat. I tak: badanie na obecność wirusów HIV i WZW (świadczenie z tego tytułu wynosi od 2 tys. zł do 2,5 tys. zł); kuracja antyretrowirusowa HIV (od 5 tys. do 10 tys. zł), jednorazowa wypłata z tytułu zakażenia HIV (od 20 tys. zł do 200 tys. zł), jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW (20 tys. zł). Ten wariant wzbogacony jest o świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (od 10 tys. zł do 100 tys. zł) oraz świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (od 5 tys. zł do 50 tys. zł).

Pielęgniarki są szczególnie narażone na agresję ze strony pacjenta. Warto zatem wykupić za 19 zł dodatkową ochronę – klauzulę agresji pacjenta. W sytuacji ataku ze strony pacjenta można otrzymać jednorazowe świadczenie 1000 zł.