801 803 000
Strategia INTER 2024 2026

Strategia INTER Polska 2024 – 2026

9 lutego 2024 podczas dorocznego spotkania noworocznego z pracownikami INTER Polska, które tym razem odbyło się w hotelu Sheraton w Warszawie, Prezes Zarządu Grupy Spółek INTER Polska Janusz Szulik przedstawił strategię firmy na kolejne 3 lata

W 2023 roku INTER zdecydowanie przekroczył zakładane plany. Nasze wyniki finansowe sprawiają, że możemy być zadowoleni. Zarówno w spółce majątkowej, jak życiowej możemy wykazać się dobrą rentownością i przypisem. Chcemy rozwijać się dalej – podsumowuje miniony rok Prezes Spółek.

Nową strategię ogłaszamy co trzy lata i obecnie rozpoczynamy szósty cykl strategiczny. Strategia realizowana w latach 2021-2023 polegała na konwersji modelu biznesowego, aby od 2024 w pełni skoncentrować się na sektorze ochrony zdrowia i ubezpieczeniach zdrowotnych. Tak więc nie ma rewolucji, jest ewolucja i konsekwentnie realizujemy postawione cele.

Przede wszystkim INTER nadal będzie skupiony na rozwoju udziału w rynku w ubezpieczeniach dla sektora ochrony zdrowia. Ten rozwój mierzymy od wielu lat w poszczególnych zawodach medycznych, czyli lekarzach, lekarzach dentystach, pielęgniarkach, położnych, fizjoterapeutach, ratownikach medycznych, jak i na rynku podmiotów medycznych. rozłożonymi na poszczególne zawody medyczne i podmioty lecznicze.

Chcemy jednocześnie być postrzegani jako przewódca sektorowy w ubezpieczeniach dla sektora ochrony zdrowia, co mierzymy m.in. postrzeganiem naszej marki, zarówno wśród studentów wydziałów medycznych począwszy jak i wśród osób pracujących w ochronie zdrowia.

INTER w strategii zadeklarował rentowny rozwój w ubezpieczeniach  zdrowotnych, a co za tym idzie planujemy koncentrować się na wybranych segmentach rynku, a nie wyłącznie na dynamice sprzedaży.

W obszarze efektywności działalności ubezpieczeniowej nasza ambicja została wyrażona w prosty i czytelny sposób, jako dodatni wynik techniczny.

Z pewnością specjalistyczny, niszowy ubezpieczyciel jakim jest INTER wyróżnia się na polskim rynku, jednak jak podkreśla Janusz Szulik: To, co realizujemy od 32 lat, wykazując przy tym konsekwencję w naszych działaniach, jest już dobrze ugruntowaną praktyką, z konkretnymi, wymiernymi osiągnięciami. Warto zauważyć, że rynek ubezpieczeń jest dynamiczny. Na tej podstawie  uważamy, że niszowi ubezpieczyciele, tacy jak my, mają swoje miejsce na rynku, nawet takim jak nasz, który chce dogonić dojrzałe i rozwinięte rynki europejskie (…) To o czym musimy ciągle pamiętać jako wyspecjalizowany ubezpieczyciel, to konieczność wyróżniania się od innych oferentów i posiadania wyróżników zarówno w zakresie oferty jak i obsługi. Specjalizacja wymaga od nas ponadprzeciętności i to jest właśnie nasz wyróżnik. Naprawdę znamy się na tym, co robimy.  Specjalizacja wymaga od nas, abyśmy się naprawdę znali nie tylko na ubezpieczeniach ale również na tym jak funkcjonuje branża medyczna.”

W nowej strategii zdefiniowaliśmy 28 projektów strategicznych, które w ciągu kolejnych 3 lat będziemy realizować, aby osiągnąć zakładane cele. Chcemy wzbogacać naszą ofertę zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami klientów. Zintensyfikujemy też nasze działania w obszarze automatyzacji procesów wewnętrznych, by stać się firmą jeszcze zwinniejszą. Dużą wagę przykładamy też do obszaru komunikacji z klientem. Zależy nam, by klienci przy jakiejkolwiek interakcji z nami – czy to przy zdarzeniu szkodowym, czy przy zawieraniu umowy na kolejny okres – mieli poczucie satysfakcji, że postawili na właściwego ubezpieczyciela. I to jest nasz cel.