Zawód fizjoterapeuty po 31 maja 2018 roku.

Rozpoczyna się nowy rozdział w zawodowym życiu fizjoterapeutów. Od 1 czerwca br. muszą mieć prawo wykonywania zawodu.

Na dostosowanie się do nowych przepisów fizjoterapeuci mieli dwa lata. Ten okres właśnie się kończy. Kto nie złożył wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów, nie będzie mógł pracować w zawodzie.

Od 1 czerwca br. każdy fizjoterapeuta musi znajdować się w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Potwierdzeniem otrzymania prawa wykonywania zawodu jest specjalny, plastikowy dokument wydawany przez KRF.

Kto może być fizjoterapeutą?

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobom, które mają pełną zdolność do czynności prawnych. Poza tym na wykonywanie zawodu musi pozwalać stan zdrowia. Ustawodawca wymaga także znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym dobrze wykonywać zawód oraz stawia warunek „czystej karty”. Oznacza to, że fizjoterapeuta nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Kluczowym warunkiem jest także dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje, o którym mowa w Ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505).

Bolesne konsekwencje pracy bez uprawnień

Jeśli fizjoterapeuta złożył kompletne wnioski w ostatnich dniach maja br., musi wstrzymać się z wykonywaniem zawodu do momentu przyznania przez KRF prawa wykonywania zawodu. Jeśli w czasie oczekiwania na wpis do rejestru (już po 31 maja br.) specjalista podejmie pracę, popełnia przestępstwo zagrożone grzywną. Natomiast pracodawca, który zatrudni taką osobę, popełnia wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny.

Przerwa w zawodzie w kontekście przepisów

Osoba, która nie pracuje obecnie w zawodzie fizjoterapeuty i nie ma pewności, czy wróci do praktyki, nie musi występować o prawa wykonywania zawodu. Ustawa przewiduje prawo do przerwy w zawodzie i daje możliwość starania o wpis do rejestru także po 31 maja br.

Fizjoterapeuta w określonych przypadkach musi jednak przejść sześciomiesięczne przeszkolenie. Taki warunek stoi przed osobami, które nie wykonują zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Wróć na górę