801 803 000
personel lekarz 1

Zagrożenia w pracy personelu medycznego

Jak pokazują badania lekarze w 81 proc. deklarują radość z wykonywania swojej pracy, a dwie trzecie z nich poleciłoby tę ścieżkę kariery swoim dzieciom. A jednak zawodowa droga nie zawsze jest usłana różami. Poniżej lista zagrożeń, które najczęściej dotykają osoby wykonujące zawód medyczny. My radzimy jak można zabezpieczyć się przed najpoważniejszymi z nich.

Wypalenie zawodowe vs. walka ze stresem online
Aż 60 proc. personelu medycznego z Polski widzi u siebie objawy wypalenia zawodowego. Problem ten został zbadany przez badaczy z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Ponad 70 proc. uczestników badania – lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, potwierdziło, że doświadcza osobiście lub obserwuje w swoim otoczeniu zawodowym negatywne skutki stresu zawodowego. Jako podstawowe źródła stresu ponad 63 proc. uczestników wymieniło nadmierne obciążenie pracą i niskie zarobki, ponad 30 proc. braki w wyposażeniu i niesatysfakcjonujące warunki zatrudnienia. Wypalenie zawodowe może być źródłem zaniedbań w procesie leczenia skutkujących błędami medycznymi, a co za tym idzie roszczeniami pacjentów. Warto zadbać o dobre ubezpieczenie OC na wypadek błędu medycznego połączone z ubezpieczeniem ochrony prawnej, które pozwoli na uzyskanie szybkiej i fachowej pomocy prawnej.

Nadgodziny vs. work-life balance
Jednym z czynników, który wpływa na pogorszenie jakości pracy lekarzy, są nadgodziny. W badaniach dot. szczęścia – nadgodziny były wskazane jako jedna z największych zawodowych wad. Takiej odpowiedzi udzieliło 53 proc. badanych. Podobny obraz dały badania SWPS. Średni dzienny czas pracy uczestników badań wyniósł ponad 10 godzin. Niektórzy przyznali, że pracują w systemie 24-godzinnym przez większą część tygodnia.Lekarze, choć są świadomi skutków ubocznych pracy po godzinach, biorą dodatkowe dyżury. Sporym wyzwaniem jest także prowadzenie własnej praktyki, co powoduje, że wielu lekarzy, fizjoterapeutów, czy pielęgniarek staje się przedsiębiorcami. Ważne, aby praca na kontrakcie została dobrze zabezpieczona na wypadek przerwy w uzyskiwaniu przychodów spowodowanej dłuższą chorobą czy wypadkiem. Takie świadczenia oferuje INTER w ramach ubezpieczenia INTER Medyk Life.

Biurokracja vs cyfryzacja
60 proc. lekarzy twierdzi także, że komfort ich pracy obniża biurokracja. Podobnego zdania – według raportu „Health at a Glance 2018”, przygotowanego dla krajów europejskich przez OECD i KE – jest 60 proc. pacjentów w Polsce. Ich zdaniem lekarze podczas wizyty nie poświęcają im wystarczająco dużo czasu.
Czy cyfryzacja, która jest coraz bardziej widoczna w systemie ochrony zdrowia zmniejszy obciążenia formalne personelu medycznego? Trudno powiedzieć. Przybywa obowiązków związanych z ochroną danych osobowych czy z zabezpieczaniem się przed roszczeniami pacjentów. Jak skutecznie odnaleźć się w gąszczu przepisów? Tutaj wsparciem będzie ubezpieczenie Ochrony Prawnej, które pozwoli na szybkie uzyskanie odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, a także uzyskanie pisemnej opinii prawnej czy nawet wsparcia podczas procesu sądowego.

Agresja pacjentów vs. kursy z samoobrony
Praca lekarzy wymaga ogromnej odporności. Z roku na rok wzrasta liczba trudnych pacjentów, którzy dopuszczają się już nie tylko agresji słownej, ale także fizycznej. Zła organizacja służby zdrowia, zwłaszcza na SOR-ach powoduje frustrację i determinację pacjentów zmuszonych do „walki” o swoje prawa.
Wśród lekarzy wzrasta potrzeba w zakresie podnoszenia kompetencji miękkich. 65 proc. z nich odpowiedziało, że ma duże lub raczej duże potrzeby szkolenia związanego z relacjami z pacjentami. Według 42 proc. takie szkolenie należałoby przeprowadzać co pół roku. Poza tym na popularności zyskują kursy samoobrony. Przykładowo w ubiegłym roku taki kurs dla kilkudziesięciu lekarzy i pielęgniarek zorganizowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska oraz KravMaga Team Kielce. Pracownicy medyczni biorący udział w szkoleniu podkreślali, że w swojej pracy mają do czynienia z pacjentami w różnym stanie fizycznym i psychicznym, więc chcą się czuć bezpiecznie. Wsparcie finansowe na wypadek fizycznej agresji pacjenta oferuje INTER w ramach ubezpieczenia na wypadek agresji właśnie. Każdy pracownik służby zdrowia posiadając takie ubezpieczenie może liczyć na świadczenie pieniężne po agresji pacjenta (ataku, pobiciu).

Jak widać z zawodem medycznym wiąże się wiele obciążeń. Na część z nich można mieć wpływ samemu, chociażby poprzez zwolnienie tempa pracy. Jest jednak sporo czynników jak nieprzewidywalność, odpowiedzialność, presja, które trudno zminimalizować. – Nasi klienci z sektora medycznego wiedzą, że ryzyka w ich zawodzie często nie da się uniknąć. Można jednak zminimalizować jego wpływ na ich życie zawodowe i prywatne – podkreśla Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC. Lekarze posiadający pakiet INTER mogą liczyć nie tylko na wsparcie prawne, ale też na konkretne wsparcie finansowe na wypadek własnej choroby, wypadku czy agresji ze strony pacjenta. Szeroki zakres naszych ubezpieczeń oraz specjalistyczna wiedza po stronie pracowników i współpracowników INTER pozwalają poczuć się w pełni bezpiecznie. Potwierdzają to wysokie oceny jakie uzyskuje INTER w badaniach satysfakcji klientów z sektora medycznego – podkreśla Andrzej Twardowski.

 

 

Źródło:
ZnanyLekarz.pl, „Szczęśliwy Lekarz 2017”, 2017 r.
Medstres.pl, „ Podręcznik użytkownika”, 2019 r.
NIL, „Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia”, 2013 r.