Nowe ubezpieczenie obowiązkowe OC dla Fizjoterapeutów

Z dniem 1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Rozporządzenie doprecyzowuje kwestie ubezpieczenia zawodowego, jakie musi posiadać każdy fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą.

W świetle nowych przepisów prawnych takie ubezpieczenie mają obowiązek posiadać wszyscy fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą – zarówno w formie podmiotu leczniczego, a także jako indywidualna lub grupowa praktyka fizjoterapeutyczna. Praktyka to nowa forma wykonywania zawodu. Podobnie jak praktyka pielęgniarki i położnej, musi ona spełniać określone warunki prowadzenia działalności leczniczej. Jednym z głównych warunków jest obowiązek posiadania od 1 czerwca 2019 roku odpowiedniej polisy odpowiedzialności cywilnej OC.

Polisa ubezpieczenia OC dla podmiotu leczniczego różni się od polisy dla praktyki fizjoterapeutycznej wyłącznie wysokością sum ubezpieczenia. Jako podmiot leczniczy fizjoterapeuci muszą posiadać wyższe sumy ubezpieczenia. Jest to minimum 75 tys. euro na jedno i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Z kolei dla praktyki fizjoterapeutycznej, te kwoty wynoszą odpowiednio – 30 tys. euro i 150 tys. euro.

Od 01 czerwca br. INTER oferuje dedykowany pakiet ubezpieczeń INTER Fizjoterapeuta, który jest w pełni dostosowany do obowiązujących przepisów prawnych i powstał w wyniku ścisłej współpracy ze środowiskiem fizjoterapeutycznym. Posiada on rekomendację Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

– W zależności od wybranego wariantu ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko OC obowiązkowe, ale także ubezpieczenie od naruszenia praw pacjenta, ochronę prawną w życiu zawodowym i prywatnym, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na wypadek ekspozycji na materiał zakaźny HIV/WZW czy ubezpieczenie na wypadek agresji pacjenta – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska S.A..

Pamiętajcie, że na wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej macie czas do 31.10.2019.

Więcej ważnych informacji prawnych i ubezpieczeniowych znajdziecie na https://fizjoterapeuta.interpolska.pl/

Wróć na górę