Wypłacanie odszkodowania za błąd medyczny. Przejrzystość podstawą zaufania na linii pacjent – lekarz.

Z badań wynika, że 98 proc. pacjentów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, publikują w sieci komentarze o negatywnym lub neutralnym wydźwięku. Sprawy trafiają także na wokandę. W tym trudnym czasie szczególnie ważna jest transparentność w działaniu.

Większość Polaków, bo 78 proc. ma zaufanie do lekarzy. Jednocześnie w badaniu „Opinie o błędach medycznych i zaufaniu do lekarzy” przeprowadzonym przez CBOS 41 proc. zadeklarowała, że spotkała się z błędem w leczeniu, niedbalstwem lub brakiem należytej staranności, którego następstwem był uszczerbek na zdrowiu pacjenta. I tak 26 proc. badanych spotkało się ze źle postawioną diagnozą, 7 proc. – ze złym leczeniem w szpitalu lub nieprawidłowo wykonaną operacją, a 5 proc. – z nieodpowiednio podanym lekarstwem.

Osoby, które już raz doświadczyły błędu lekarskiego, weryfikują często diagnozy lekarskie z innymi specjalistami, poszukują dodatkowej wiedzy medycznej, ale też szukają informacji w internecie. Badacze, uwzględniając rosnącą siłę internetu, przeprowadzili miesięczną analizę treści online. W badanym okresie na portalach i w serwisach społecznościowych pojawiło się 215 materiałów na temat błędów lekarskich i błędnych diagnoz. Najwięcej wpisów pojawiło się w piątek, najmniej w niedzielę. Najwięcej publikacji pojawiało się około godziny 18.

Aż 98 proc. publikacji miało charakter negatywny lub neutralny. Jedynie trzy materiały miały wydźwięk pozytywny, co pokazuje, jak źle odbierane są wszelkie zjawiska związane z popełnianiem błędów przez lekarzy.

Zawód lekarza uznawany jest za zawód społecznego zaufania. Wszelkie pomyłki lekarzy uderzają w ważne dla ludzi wartości, czyli zdrowie i życie. Dlatego tak ważne w momencie popełnienia błędu lekarskiego jest transparentne działanie. Łatwiej o takie w momencie posiadania odpowiedniego ubezpieczenia z wysokim limitem na polisie. To szczególnie ważny parametr, gdyż w momencie, w którym sąd stwierdzi winę lekarza i zasądzi zadośćuczynienie pacjentowi, ubezpieczyciel odpowiada co do zasady do kwoty z prawomocnego wyroku, nie więcej niż limit na polisie.

Lekarze, którym zależy na ochronie pacjentów i swojego dobrego imienia powinni zdecydować się na pakiet ubezpieczeń zawodowych przygotowany przez INTER. W skład pakietu wchodzi między innymi ubezpieczenie OC (obowiązkowe i dobrowolne), a także ubezpieczenie ochrony prawnej zapewniające konsultacje prawne każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną, pokrycie kosztów postępowania sądowego, opłat sądowych, należności dla biegłych i świadków. W wyższych wariantach  ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna obejmuje także życie prywatne ubezpieczonego, w tym sprawy dotyczące przypadków zniesławienia lub znieważenia. Jedna polisa chroni lekarza na wielu obszarach jego życia zawodowego, budując skutecznie zaufanie na linii pacjent – lekarz.

Więcej szczegółów na www.interpolska.pl

Wróć na górę