Ubezpieczenie fizjoterapeutów po 1 kwietnia 2019. Oto siedem najważniejszych rzeczy, które musisz wiedzieć!

 1. Obowiązek
  Ubezpieczenie OC, bo o nim mowa, musi wykupić każdy fizjoterapeuta posiadający podmiot leczniczy bądź praktykę fizjoterapeutyczną. Jeśli jest już podmiotem i posiada ważną polisę dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nie musi jej zmieniać. W przypadku praktyki fizjoterapeutycznej obowiązek ubezpieczenia może być tymczasowo wypełniony poprzez wykupienie tak zwanego „dobrowolnego OC”. Taka sytuacja będzie obowiązywać do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego ubezpieczenia obowiązkowego. Wtedy fizjoterapeuta będzie mógł w prosty sposób przekształcić swoją polisę w obowiązkowe ubezpieczenie OC.

  2. Określone terminy 
  Na podjęcie decyzji, czy działać jako podmiot leczniczy, czy jako praktyka fizjoterapeutyczna, fizjoterapeuta-przedsiębiorca ma czas do 31 października 2019 roku. W zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej polisa różni się wysokością sumy gwarancyjnej (czyli limitu, do którego płaci ubezpieczyciel). 

  3. Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia
  75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – to minimalne sumy ubezpieczenia dla podmiotów medycznych. 
  Dla praktyki fizjoterapeutycznej wynoszą one minimum 30 tys. euro na jedno i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

  4. Zakres ubezpieczenia
  Wymagana prawem polisa odpowiedzialności cywilnej (OC) gwarantuje ubezpieczenie w zakresie szkód osobowych, które powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. Szkody innego typu np. w mieniu pacjentów czy osób postronnych przebywających na terenie placówki, czy też naruszenia praw pacjentów, nie są objęte taką ochroną. W tym zakresie ubezpieczyciel oferuje dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne, którego zakres i sumy gwarancyjne są ustalane indywidualnie z fizjoterapeutą. 

  5. Etat i zlecenie, a nowe przepisy
  Fizjoterapeuci pracujący na etacie lub umowie zlecenie nie mają obowiązku posiadania polisy OC. Należy jednak pamiętać, że fizjoterapeuta pracujący na etacie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie do wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń, a na zlecenie – nawet do pełnej wysokości szkody. W tych sytuacjach dobrze dobrane ubezpieczenie dobrowolne stanowić będzie odpowiedni parasol ochronny.

  6. Rejestracja praktyki 
  Przepisy nakazują, żeby przed zarejestrowaniem praktyki fizjoterapeutycznej wykupić ubezpieczenie. W trakcie przechodzenia procesu rejestracji praktyki deklarujemy posiadanie ubezpieczenia OC. Brak ubezpieczenia, w momencie weryfikacji, oznacza wykreślenie z rejestru praktyk. Jest to równoznaczne z utratą źródła zarobkowania w ramach praktyki fizjoterapeutycznej. Do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego ubezpieczenia obowiązkowego obowiązek ubezpieczenia może być tymczasowo wypełniony poprzez wykupienie tak zwanego „dobrowolnego OC”.

  7. Wypłata odszkodowania
  Fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą i posiadający ubezpieczenie OC jest ubezpieczony tylko w zakresie wyrządzenia szkód swoim pacjentom. W sytuacji gdy to on dozna uszczerbku na zdrowiu – wskutek wypadku lub choroby – nie otrzyma odszkodowania z takiego ubezpieczenia. Chcąc się zabezpieczyć, warto pomyśleć o innej polisie – ubezpieczeniu na życie lub ubezpieczeniu z tytułu utraty przychodu. Przepisy Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i Ustawy o działalności leczniczej wytyczają granice prawne, w których należy się poruszać wykonując ten zawód. Otwierają one jednocześnie pole do rozważań nad kompleksowością i zakresem skutecznej ochrony ubezpieczeniowej.

Więcej na www.interpolska.pl

Wróć na górę