Ubezpieczenia dla fizjoterapeutów – obowiązek czy pełna ochrona

Prowadząc praktykę fizjoterapeutyczną w formie działalności gospodarczej, mamy obowiązek posiadania ubezpieczenia. Regulują to przepisy. Czy jest to wystarczająca ochrona w pracy fizjoterapeuty? Zobacz z jakich powodów warto rozszerzyć ochronę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochroną, jaką zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie OC fizjoterapeuty, objęte są czynności fizjoterapeutyczne, w tym zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masaże oraz wybrane zabiegi terapii manualnej. Jeśli wykonując te czynności popełnisz błąd i wyrządzisz pacjentowi szkodę, z Twojej polisy zostanie wypłacone odszkodowanie. Praca w zawodzie fizjoterapeuty niesie jednak ze sobą wiele innych zagrożeń, o których nie ma mowy w przepisach prawa. Warto pomyśleć o rozszerzeniu ochrony poprzez wykupienie pakietu ubezpieczeń dodatkowych.

Oto powody, dla których warto rozszerzyć ochronę:

  1. Pomoc prawna.

Ubezpieczenie zapewnia pomoc prawną w trudnych sytuacjach zawodowych. Ochrona obejmuje zarówno porady prawne, jak i koszty wynagrodzenia pełnomocnika w sprawach zawodowych np. z tytułu zniesławienia lub znieważenia. W wyższym wariancie ochrona obejmuje także rodzinę oraz życie prywatne fizjoterapeuty. Pod ochroną są sprawy karne, cywilne i dyscyplinarne.

  1. Ochrona przed szkodami.

Prowadząc własną praktykę mamy nieustanny kontakt z pacjentami. Ważne, żeby nasze ubezpieczenie obejmowało także zniszczenie mienia pacjenta. Tutaj zastosowanie ma dobrowolne ubezpieczenie OC, które chroni przed finansowymi konsekwencjami takich szkód.

  1. Ochrona przed agresją.

Im dłuższa praktyka zawodowa, tym wyższa świadomość potrzeby zakupu ochrony związanej z agresywnymi pacjentami. Specjalne, dedykowane ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji gdy fizjoterapeuta padnie ofiarą agresji pacjenta.

  1. Wsparcie po wypadku.

Wariant premium pakietu INTER dla fizjoterapeutów to także ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Za takie uznaje się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za % uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku.

  1. Świadczenia w chorobie.

Fizjoterapeuta prowadzący własną działalność powinien pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym w sytuacji dłuższej niezdolności do pracy. Ubezpieczenie „Świadczenie Dzienne” zapewni wypłatę konkretnej kwoty przez każdy dzień zwolnienia spowodowanego chorobą lub wypadkiem – już od 1-go do 365-go dnia zwolnienia.

Zawód fizjoterapeuty, zwłaszcza zatrudnionego na prywatnej praktyce, wymaga roztoczenia szerokiej ochrony nad sobą, mieniem, a także nad rodziną. Choć tylko OC obowiązkowe jest wymagane ustawowo dla prowadzących działalność gospodarczą, to wieloletnia praktyka i doświadczenie wskazują na potrzebę wykupienia szerszego pakietu!

Wróć na górę