801 803 000
sytuacjakryzysowa 2

Symulacja sytuacji kryzysowej. Jak działa ochrona OC

Mając ochronę OC, nie należy w sytuacji szkody, działać na własną rękę. Przede wszystkim należy skontaktować się z ubezpieczycielem i postępować według jego wskazówek.

Sytuacja kryzysowa

W codziennej pracy lekarza często zdarzają się sytuacje niosące ze sobą ryzyko popełnienia błędu i wyrządzenia szkody na osobie lub uszkodzenia mienia pacjenta. Najczęściej takie sytuacje są wynikiem wypadku, przypadkowego zdarzenia, które w terminologii prawniczej jest nazwane zdarzeniem niepożądanym lub błędem medycznym. Zdarzają się jednak wypadki spowodowane rażącym niedbalstwem, błędem organizacyjnym czy też szkodą wyrządzoną przez podwykonawcę. Czy wszystkie powyższe sytuacje są objęte ochroną z tytułu odpowiedzialności cywilnej?
Co do zasady tak – należy jednak pamiętać o rozróżnieniu ubezpieczenia obowiązkowego OC i dobrowolnego OC – nie wszystkie powyższe sytuacje są w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego. Można jednak śmiało powiedzieć, że ubezpieczenie OC jest jedynym skutecznym zabezpieczeniem przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, takich jak np. błąd w diagnozie boreliozy, zaszycie chusty chirurgicznej w brzuchu pacjenta czy źle wykonany zabieg stomatologiczny.

Zgłoszenie zdarzenia

Co zrobić, gdy dojdzie do zdarzenia? W pierwszym kroku należy podjąć działanie, które może zmniejszyć skalę szkody. Następnie należy zawiadomić ubezpieczyciela o powstaniu szkody i podjąć z nim współpracę. To kluczowy moment, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia i ustalenia rozmiarów szkody.
Istotne jest również to, aby nie zawierać bez wiedzy ubezpieczyciela ugody z poszkodowanym. Do mediacji i ugody może dojść z udziałem poszkodowanego, lekarza oraz radcy prawnego będącego przedstawicielem ubezpieczyciela. Ewentualnie ubezpieczyciel po zapoznaniu się z dokumentacją, może wyrazić zgodę na piśmie na mediacje pozasądowe i ugodę.
Co w sytuacji, gdy lekarski błąd wychodzi na światło dzienne po jakimś czasie, a efektem jest wezwanie lekarza do sądu? Także w tej sytuacji ubezpieczony lekarz ma obowiązek zgłosić taki fakt ubezpieczycielowi.
Wypłata środków

Istotą ubezpieczenia OC jest wypłata środków nie ubezpieczonemu, ale poszkodowanemu pacjentowi. W przypadku ustalenia winy lekarza, ubezpieczyciel wypłaca środki zasądzone przez sąd na rzecz poszkodowanego lub ustalone na drodze mediacji, ale jedynie do wysokości maksymalnie ograniczonej sumą gwarancyjną. Jeśli kwota odszkodowania lub zadośćuczynienia przekracza wysokość sumy gwarancyjnej widniejącej na polisie, lekarz musi sam zapłacić brakującą kwotę. Taka sytuacja ma często miejsce, kiedy zasądzana jest renta dożywotnia.

Sprawdź ofertę INTER na www.interpolska.pl