Ratownicy medyczni współodczuwają z pacjentami. Co zrobić, gdy organizm będzie potrzebował przerwy?

Ratownicy medyczni, biorąc udział w akcjach ratunkowych doświadczają stresu pourazowego. Ten prowadzi do zmęczenia psychicznego i fizycznego. Osłabiona odporność psychiczna oddziałuje na cały organizm. Warto pomyśleć o ubezpieczeniu na czas przerwy w zawodzie wymuszonej chorobą.

Badacze z wrocławskiego oddziału SWPS sprawdzili, na jakie obciążenia narażeni są specjaliści od interwencji kryzysowych. Przebadali 85 ratowników medycznych w wieku 22 a 52 lata. Ich minimalne doświadczenie w zawodzie wynosiło 6 miesięcy, maksymalne – 23 lata.

Wyniki projektu naukowego pokazały, że ratownicy medyczni wykazują problemy z koncentracją, zwiększoną drażliwość, bóle głowy, mięśni, pleców, brzucha oraz zaburzenia snu. Elżbieta Szymanowska, autorka badania, która pracowała pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Łuszczyńskiej z Katedry Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji SWPS wyjaśnia, że dzieje się tak na skutek zaangażowania w traumatyczną sytuację. W efekcie ratownicy doświadczają stresu pourazowego.

Badaczka podkreśliła, że wszystkie te czynniki podnoszą ryzyko wypalenia zawodowego. Sytuacji nie poprawia przeciążenie zbyt dużą liczbą obowiązków i szybkie tempo pracy. Ratownicy czują się przeciążeni zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Organizm staje się podatny na choroby.

Dłuższa choroba, i związana z nią niezdolność do pracy, może zaburzyć równowagę finansową i być źródłem wielu kłopotów. Można temu zaradzić wykupując specjalną polisę, która zapewnia wypłatę świadczenia finansowego na wypadek dłuższej niezdolności do pracy. Ubezpieczenie INTER Kontrakt dostępne jest w dwóch wariantach: INTER Kontrakt (niezdolność do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku) i INTER Kontrakt NNW (zapewniający ochronę tylko w następstwie nieszczęśliwego wypadku).

Wykupując polisę należy wybrać kwotę świadczenia dziennego, które chcesz otrzymywać w czasie choroby: może to być 50 zł, 150 zł lub 300 zł za każdy dzień. Do 150 zł nie jest wymagana weryfikacja przychodów. Jeśli więc ratownik wykupił wariant ze świadczeniem 150 zł dziennie i przebywa na zwolnieniu 30 dni, za ten okres otrzyma 4,5 tys. zł. Jeśli niezdolność do pracy będzie trwała sześć miesięcy, wówczas będzie otrzymywał tę kwotę co miesiąc. Co istotne, jeśli ratownik wróciłby ze zwolnienia chorobowego do pracy, ale w trakcie trwania roku polisowego ponownie zachorował bądź na skutek nieszczęśliwego wypadku np. złamał nogę, ponownie może liczyć na wypłatę środków. Ubezpieczenie INTER Kontrakt traktuje te dwa zdarzenia jako odrębne. Poszkodowany może otrzymywać wypłatę środków nawet przez rok, jeśli w tym czasie przebywa na zwolnieniu lekarskim.

W przypadku pełnego ubezpieczenia INTER Kontrakt przed wykupieniem polisy należy wypełnić ankietę medyczną. Nie jest ona wymagana w wariancie NNW. Wypłata świadczenia następuje po dostarczeniu ubezpieczycielowi dokumentów (zwolnienia lekarskiego i diagnozy), środki mogą być przelane ubezpieczonemu w ciągu 1,5 tygodnia. Jeśli dokumentacja nie jest kompletna i wymaga uzupełnienia, ten czas się wydłuża. Średnio pierwsza wypłata następuje w ciągu 3-4 tygodni.

Wróć na górę