Problem starzenia się pracowników służby zdrowia

Służba zdrowia w najbliższych latach będzie mierzyć się ze zjawiskiem starzenia się personelu medycznego. To problem dla placówek i specjalistów, którzy pozostają aktywni zawodowo.

Brak zastępowalności pokoleń – to jedna z tez raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych „Analiza liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionych nabywających uprawnienia emerytalne oraz wchodzących do zawodu w latach 2018-2033”. Z dokumentu wynika, że w przedziale wiekowym 41-60 jest 172 706 pielęgniarek i położnych a przedział 21-40 lat, mający je zastąpić to tylko 32 993 pielęgniarek i położnych. Oznacza to, że w 2033 roku będzie brakowało 169 tys. białego personelu.
Polska ma także najmniejszą liczbę lekarzy rodzinnych w Europie. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 2,4 lekarza – wynika z raportu „Health at a Glance 2018”, przygotowanego dla krajów europejskich przez OECD i KE. Przed nami jest Rumunia i Wielka Brytania – 2,8. Natomiast średnia europejska wynosi – 3,8 lekarzy, ale np. w Austrii jest aż 5,1.

Zwiększone limity i praca na emeryturze
W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów są jednak dwa czynniki, które swoisty optymizm. Pierwszy – to zwiększenie limitów na studia medyczne. Drugi – wzrost liczby lekarzy i lekarzy dentystów, którzy pracują, choć osiągnęli wiek emerytalny – wynika z publikacji „Lekarze i lekarze dentyści w Polsce – charakterystyka demograficzna” NIL, opublikowanej w maju 2018.
Jednocześnie autorzy podkreślają, że trudno ocenić, czy uda się utrzymać wystarczającą liczbę lekarzy. Nakładają się na to m.in. demograficzne i migracyjne. „Szacuje się, że za granicą pracuje kilka tysięcy polskich lekarzy. Liczba tych osób zależy w dużym stopniu od warunków rozwoju zawodowego i pracy w Polsce. Ważne jest więc podejmowanie długofalowych działań te warunki poprawiających” – podsumowują autorzy, Przemysław Baliński oraz prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski.

Wydłużenie czasu pracy
Warunki pracy i jej organizacja, wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Pracownicy służby zdrowia są przepracowani. Czas pracy lekarza bez dyżurów wynosił przeciętnie 165,1 godziny miesięcznie, a lekarza dentysty 147,5. Całkowity czas pracy (łącznie z dyżurami) wynosił przeciętnie odpowiednio 234,3 i 156,8 godziny – wynika z badania Ośrodka Studiów Analiz i Informacji NIL zrealizował badanie „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce” w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia projektu „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”.
– Przepracowanie to jeden z czynników, który sprawia, że pracownicy służby zdrowia są zmuszeni, ze względów zdrowotnych do przerwy w pracy. Warto posiadać ubezpieczenie, które zabezpiecza nas finansowo w tym czasie – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska. – Poza tym odpoczynek od pracy pozwala na naładowanie baterii, regenerację pod względem fizycznym i psychicznym – dodaje. Warto to zrobić dla własnego zdrowia, ale i dobra pacjentów.

Więcej o ubezpieczeniach dla zawodów medycznych na www.interpolska.pl

Wróć na górę