801 803 000
Podmiot.czy .dzialalnosc 2

Podmiot leczniczy a praktyka fizjoterapeutyczna. Czym się różnią?

Fizjoterapeuci stoją przed ważnym wyborem. Do 31 października muszą podjąć decyzję, czy chcą działać jako podmiot leczniczy, czy jako praktyka fizjoterapeutyczna. Co wybrać wykonując zawód fizjoterapeuty w ramach działalności gospodarczej?

Struktura działalności.

Podmiot leczniczy pozwala na budowę rozbudowanych struktur oraz zatrudnianie personelu. Można prowadzić go w dowolnie wybranej formie prawnej. Praktyka fizjoterapeutyczna wymaga założenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Prowadzenie podmiotu i praktyki.

Za prowadzeniem podmiotu leczniczego może stać każdy przedsiębiorca. Nie musi być to osoba wywodząca się ze świata medycznego, z uprawnieniami medycznymi. Słowem osobą, która będzie powadzić podmiot leczniczy, może być inwestor.

Zupełnie innymi prawami rządzi się praktyka fizjoterapeutyczna. Może ją prowadzić jedynie fizjoterapeuta. To na barkach fizjoterapeuty spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie działalności oraz za wykonanie usług fizjoterapeutycznych. Jak informuje Krajowa Izba Fizjoterapeutów na swojej stronie internetowej: „Grupowa praktyka zawodowa może być prowadzona wyłącznie w formie spółki jawnej, partnerskiej lub cywilnej, a świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez fizjoterapeutów będących wspólnikami lub partnerami spółki”.

Wpis działalności.

Inaczej wygląda także sam początek działania. Podmiot leczniczy należy wpisać do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ten prowadzony jest przez wojewodę. Z kolei praktyka fizjoterapeutyczna musi być wpisana do rejestru praktyk fizjoterapeutycznych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Wymogi lokalowe.

Osoba startująca w zawodzie najpewniej zdecyduje się na prowadzenie praktyki, także z powodu mniejszych restrykcji w kontekście wymogów lokalowych. Fizjoterapeuta może np. prowadzić praktykę w lokalu mieszkalnym. Punktu nie odbiera Sanepid. Wystarczy, że podczas rejestracji fizjoterapeuta oświadczy, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.

W przypadku podmiotu leczniczego wymagany jest już oddzielny budynek, w którym prowadzona byłaby działalność fizjoterapeutyczna. Szczegóły instalacji urządzeń i sprzętu są opisane w rozporządzeniu.

Ubezpieczenie.

Tym samym od podmiotów leczniczych wymagane są wyższe sumy ubezpieczenia – minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Osoba prowadząca praktykę fizjoterapeutyczną potrzebuje minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. – Warto jednak pamiętać, że ustawowo wymagane ubezpieczenie OC nie chroni od wszystkich niebezpieczeństw – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska. Dodaje, że przy wyborze ubezpieczenia należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań np. co by było, gdyby… w gabinecie wybuchł pożar, pacjent zniszczyłby sprzęt albo podałby nas do sądu. – Tylko zabezpieczenie się przez wszelkimi ryzykami w życiu zawodowym i prywatnym daje pełną ochronę – mówi.