Nowy pakiet ubezpieczeń dla fizjoterapeutów

Zarobki fizjoterapeutów są niewspółmierne do odpowiedzialności i ryzyka, jakie niesie za sobą ten zawód. Chcąc zapewnić sobie ochronę, warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie.

W styczniu br. Prokuratura Rejonowa w Tarnowie umorzyła postępowanie wobec 30-letniej fizjoterapeutki. Śledztwo dotyczyło okoliczności śmierci 10-latka, który zmarł podczas hydroterapii. Prokurator stwierdził, że nie można wykazać, że do śmierci chłopca doszło w wyniku niezachowania przez fizjoterapeutkę ostrożności wymaganej przy prowadzeniu zabiegu.

Niskie zarobki, wysokie ryzyko sprawy sądowej

Powyższy przykład pokazuje, jak dużą odpowiedzialnością jest obarczony zawód fizjoterapeuty. Praca z pacjentem zwiększa ryzyko popełnienia błędu terapeutycznego, a w konsekwencji – sprawy sądowej. Trudne i skomplikowane przypadki stanowią olbrzymie obciążenie psychiczne. Płace w tym sektorze są niewspółmierne do  odpowiedzialności, jaką ponosi fizjoterapeuta. Z danych wynagrodzenia.pl wynika, że miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku fizjoterapeuty wynosi 2 648 zł brutto. Połowa fizjoterapeutów otrzymuje pensję wahającą się od 2 276 zł do 3 234 zł. Zarobki poniżej 2 276 zł oraz powyżej 3 234 otrzymuje po 25 proc. fizjoterapeutów. Tym bardziej potrzebne wydaje się dobre ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które będzie finansowym zabezpieczeniem w sytuacji, gdy trzeba będzie zapłacić odszkodowanie.

Ubezpieczenie OC – konieczna ochrona w zawodzie

Zgodnie z nowymi przepisami prawa, od 30 listopada br. każdy fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą będzie musiał wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC. Obejmuje ono zakresem wszystkie czynności fizjoterapeutyczne wynikające z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty m.in. zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii masaże, oraz wybrane zabiegi terapii manualnej (w tym mobilizacje lub manipulacje).

Fizjoterapeuci zatrudnieni na etacie i nie posiadający własnej działalności gospodarczej także powinni rozważyć zakup polisy OC, choć dla nich jest to ubezpieczenie dobrowolne. Ochroni ono w sytuacji, kiedy pracodawca wystąpi z regresem – czyli będzie żądał pokrycia szkody wyrządzonej pacjentowi – do wysokości 3 pensji.

W ramach pakietów ubezpieczeń zawodowych można również zastanowić się nad ubezpieczeniem na wypadek agresji pacjenta, naruszenia praw pacjenta, czy ochrony prawnej – zapewni ono kompleksowy parasol ochronny w różnych sytuacjach związanych z codzienną pracą.

 

więcej na https://interpolska.pl/ubezpieczenia/dla-medycyny/ubezpieczenia-dla-fizjoterapeutow/.

Od 1 czerwca br. fizjoterapeuci muszą mieć prawo wykonywania zawodu. Można się spodziewać, że wraz z nowym podejściem ustawodawcy do fizjoterapeutów, wzrosną oczekiwania klientów.

Zgodnie z nowymi przepisami każdy fizjoterapeuta musi być zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Specjalny dokument wystawiany przez KIF potwierdza jego kwalifikacje i daje prawo wykonywania zawodu. Dyskusja o zawodzie fizjoterapeuty, poprzedzająca wejście ustawy sprawiła, że przedstawicielom tego zawodu została podniesiona poprzeczka kompetencji i jakości świadczenia usług.

Poczucie odpowiedzialności i stres

Fizjoterapeuci żyją w bardzo dużym stresie, co potwierdziły badania „Stres zawodowy fizjoterapeutów – badania w wybranych oddziałach szpitalnych” przeprowadzone na grupie 50 fizjoterapeutów (28 mężczyzn i 22 kobiet) pracujących na oddziale dziecięcym i dziennej rehabilitacji dla dorosłych szpitali Polski wschodniej. Badania przeprowadziły Ewa Humeniuk, Olga Dąbska oraz Katarzyna Pawlikowska-Łagód.

Z badań wynika, że osoby posiadające dłuższy staż pracy odczuwają wyższy poziom stresu niż mniej doświadczeni fizjoterapeuci. Najbardziej stresogennymi czynnikami w zawodzie fizjoterapeuty są kontakty społeczne, poczucie zagrożenia i odpowiedzialności, uciążliwości fizyczne. Poziom stresu odczuwanego przez fizjoterapeutów pracujących zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi jest wysoki. Ze stresem lepiej radzą sobie fizjoterapeuci, mający poza-zawodowe zainteresowania – uprawiający sport, ćwiczenia relaksacyjne, a także posiadający wsparcie w rodzinie. Niechętnie korzystają z pomocy psychologa, terapeuty czy psychiatry.

Podobnych obserwacji dokonali Sochocka, Wojtyłko, Grad, Kiliś-Pstrusińska w 2012 roku. Zespół analizował wówczas poziom stresu zawodowego oraz sposoby radzenia sobie ze stresem wśród pracowników ochrony zdrowia, w tym fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek. Badania pokazały, iż pracy 99 proc. badanych towarzyszy stres zawodowy, a 62 proc. oceniła jego poziom jako wysoki.

Fizjoterapeuci z dedykowanym ubezpieczeniem

Czynniki, które generują stres – w tym poczucie zagrożenia – może łagodzić dobrze dobrane ubezpieczenie. Daje ono bowiem poduszkę bezpieczeństwa. W specjalnie opracowanym pakiecie oprócz OC obowiązkowego można dokupić ubezpieczenie dobrowolne rozszerzające ochronę na szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia pacjenta oraz na szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta. Dodatkowo, w wariancie premium ubezpieczyciel zapewnia wypłatę określonej sumy na wypadek agresji pacjenta. Innym ubezpieczeniem wchodzącym w skład pakietu jest ochrona prawna. Tutaj ubezpieczyciel pokrywa koszty zastępstwa procesowego świadczonego przez adwokata, koszty postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej, ale też koszty mediacji i tłumaczenia dokumentów. Ubezpieczenie daje ochronę także w zakresie sporów z NFZ oraz z ZUS.

Roczny koszt pakietu, w zależności od wariantu to kilkaset złotych. Jest to cena, którą warto ponieść, gdyż świadomość posiadania ochrony pomaga unieść codzienną odpowiedzialność zawodową.

Z dniem 29 kwietnia 2018 r. INTER uruchomiło sprzedaż dedykowanego pakietu ubezpieczeń dla fizjoterapeutów opartego o nowe, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z regulacjami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. każdy fizjoterapeuta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą po przekształceniu się w podmiot leczniczy ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia obowiązkowego OC z sumami gwarancyjnymi 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia.

Jako ekspert w dziedzinie ubezpieczeń dla branży medycznej INTER przygotowało ofertę w pełni zabezpieczają fizjoterapeutę w zakresie ryzyk zawodowych. Oferta ta zawiera nie tylko ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ale również ochronę prawną, która zapewnia profesjonalną pomoc w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych, pokrycie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w sprawach zawodowych, a w wariancie premium – również w prywatnych. Ten ważny obszar ochrony nie wchodzi w zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC. Pakiet INTER Fizjoterapeuta obejmuje również ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które jest dostępne wraz z opcją ochrony związanej z zakażeniem wirusami HIV czy WZW.

– Tak dobrany zakres ubezpieczenia gwarantuje, że fizjoterapeuta może bezpiecznie skupić się na swojej pracy. Cały ciężar finansowy związany z roszczeniami pacjentów czy sytuacjami losowymi spoczywa na ubezpieczycielu – mówi Andrzej Twardowski – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych i OC w INTER.

Fizjoterapeuci pracujący na własnej działalności gospodarczej mogą być także zainteresowani ubezpieczeniem INTER Świadczenie Dzienne, które zapewnia ochronę na wypadek czasowej niezdolności do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku. Jest to świadczenie w wysokości 150 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy, wypłacane, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie można wykonywać pracy i uzyskiwać przychodów.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie zmienia sytuacji prawnej fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia w kontekście ubezpieczeń. Ich odpowiedzialność zawodową regulują przepisy Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego. Oczywiście mogą oni wykupić polisę dobrowolną z dowolną, wybraną przez siebie, sumą gwarancyjną. Zabezpieczy ich ona np. przed konsekwencjami zniszczenia mienia pacjenta, czy zniszczeniem wynajmowanego sprzętu fizjoterapeutycznego.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Walczak

Dyrektor Biura Marketingu i PR

TU INTER Polska S.A.

Mobile: 507 006 830

e-mail: katarzyna.walczak@uat.interpolska.pl

 

Pakiet INTER Fizjoterapeuci wchodzi do sprzedaży 29 kwietnia 2018 roku.

Zakres pakietu to:

INTER OC Obowiązkowe

 • Ochrona wszystkich czynności fizjoterapeutycznych wynikających z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (m.in. zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masaże, oraz wybrane zabiegi terapii manualnej (mobilizacje, manipulacje))
 • Suma gwarancyjna dla jednego zdarzenia nawet do 200 000 Euro

 

INTER OC Dobrowolne

Ochroni przed finansowymi konsekwencjami szkód w mieniu pacjenta.

 • Suma gwarancyjna od 75 000 Euro w wariancie Standard
 • W zakresie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia
 • Ochrona przed skutkami roszczeń wynikających z naruszenia praw pacjenta

 

INTER Ochrona Prawna

Zapewni profesjonalną pomoc prawną w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych.

 • Porady prawne doświadczonych radców prawnych
 • Pokrycie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w sprawach zawodowych, a w wariancie Premium – również w prywatnych
 • Wideo porady radcy prawnego online – w wariancie Premium

 

INTER NNW z ryzykiem HIV i WZW

Zabezpieczy przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

 • Odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku
 • Wsparcie finansowe w przypadku napaści fizycznej przez pacjenta

 

Pakiet można rozszerzyć dodatkowo o m.in.:

INTER Świadczenie Dzienne

Zapewni ochronę na wypadek czasowej niezdolności do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku.

 • Dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • Uzupełnienie zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS
 • Świadczenie w wysokości 150 zł za dzień czasowej niezdolności do pracy, wypłacane, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie możesz wykonywać pracy i uzyskiwać przychodów
Wróć na górę