801 803 000

Naruszenie Praw Pacjenta – koszty sądowe