Lekarze inwestują w siebie. Kiedyś specjalizacje, dziś certyfikaty

Doskonalenie zawodowe jest kluczowe w zawodzie lekarza. Z badań wynika, że młodsi lekarze mniej cenią zdobywanie specjalizacji, natomiast angażują się w zdobywanie certyfikatów. Chętnie biorą udział  warsztatach i konferencjach, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Aż 63 proc. lekarzy biorących udział w badaniu, zadeklarowało, że poświęca czas na podnoszenie kompetencji zawodowych. Rozwój zawodowy jest ważny, ale w zależności od wieku lekarze postrzegali go inaczej – wynika z raportu „Możliwości i bariery rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów”, NIL. Najwięcej czasu na doskonalenie zawodowe poświęcali lekarze między 36 a 50 rokiem życia. W raporcie zadeklarowali, że w ciągu czterech lat wydali na rozwój powyżej 5 tys. zł. W efekcie 37,1 proc. lekarzy uzyskało nowe umiejętności potwierdzone certyfikatem. Rekordzista uzyskał ich aż siedem, a w grupie lekarzy dentystów, czterech z badanych zadeklarowało uzyskanie około dwudziestu dokumentów. Co ciekawe, deklaracje uzyskania certyfikatów składali lekarze mieszkający zarówno w dużych, jak i małych miejscowościach. Lekarze uważali także, że oprócz certyfikatów, przydatne są także szkolenia warsztatowe w małych grupach. Wysoko cenili indywidualne formy kształcenia, takie jak czytanie fachowego piśmiennictwa.

Specjalizacje, choć wciąż uznawane za prestiżowe, już niekoniecznie postrzegane były jako czynnik, wpływający na poprawienie zarobków. Poza tym 49,2 proc. lekarzy i 76,6 proc. lekarzy dentystów źle oceniła warunki uzyskiwania przez nich specjalizacji. W analizie NIL wymienione ostały trzy najważniejsze, zdaniem lekarzy i lekarzy dentystów, bariery w uzyskaniu tytułu specjalisty. Według 92 proc. badanych to ograniczona liczba miejsc do odbywania specjalizacji, dla 83 proc. – konieczność poszukiwania miejsca specjalizacji poza miejscem zamieszkania, a dla 73 proc. – niskie zarobki w trakcie odbywania specjalizacji.

Lekarze, którzy chcą rozwijać się zawodowo sięgają po inne możliwości. Są wśród nich wyjazdy stypendialne, konferencje czy właśnie warsztaty certyfikaty. Ważnym punktem na drodze rozwoju zawodowego są wyjazdy na międzynarodowe sympozja czy panele dyskusyjne. – Lekarze, którzy chcą podnosić swoje kompetencje zawodowe, poświęcają sporo czasu na wyjazdy na szkolenia i konferencje. Z myślą o nich stworzyliśmy korzystne ubezpieczenie z nielimitowaną liczbą wyjazdów w ciągu roku – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER Polska. – Zdajemy sobie sprawę, że nie samą pracą lekarz żyje, dlatego polisa obejmuje także wyjazdy w celach prywatnych. Ochroną można objąć także członków rodziny – dodaje.

Poczuj się bezpiecznie i wykup pakiet ubezpieczeń INTER dla Medycyny.

Wróć na górę