Lekarze i pacjenci zgodni w sprawie udzielenia pomocy poszkodowanym w wypadkach medycznych

Ofiarom błędów medycznych należy się wszelka pomoc medyczna w celu przywrócenia im zdrowia – takiego zdania są zarówno lekarze, jak i pacjenci. Odpowiedzialne wykonywanie zawodu lekarza wymaga również odpowiedniej polisy OC.
W minionym roku, w ramach projektu dialogu społecznego „Razem dla Zdrowia”, Fundacja My Pacjenci przeprowadziła sondaż wśród pacjentów oraz lekarzy. Wyniki były jednoznaczne: 98 proc. pacjentów i 94 proc. lekarzy uznało, że ofiary wypadków medycznych powinny otrzymać pomoc medyczną niezbędną do przywrócenia im zdrowia. Obie grupy badanych w równym stopniu – po 86 proc. – zaznaczyły, że poszkodowanym należy się pierwszeństwo w dostępie do świadczeń.

Grono zwolenników miała także koncepcja stworzenia odrębnego funduszu odszkodowań za wypadki medyczne. Pacjenci „za” stanowili 79 proc., a lekarze 73 proc. Jednocześnie obie grupy respondentów w podobnym stopniu popierały pomysł stworzenia otwartego systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych, w którym zdarzenia zgłaszane są w sposób poufny, ale nie anonimowy. Na tak odpowiedziało 86 proc. pacjentów i 83 proc. lekarzy.

Jak widać lekarze w sposób odpowiedzialny wypowiadają się o swojej pracy i o zdarzeniach niepożądanych. W naszych realiach najlepszą formą wsparcia poszkodowanych jest polisa ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie takie zapewnia wypłatę odszkodowania pacjentowi w momencie popełnienia błędu medycznego. Jest szczególnie ważne kiedy lekarz wykonuje swój zawód w ramach praktyki lekarskiej – tutaj ciąży na nim wręcz obowiązek prawny posiadania takiej polisy. Należy jednak pamiętać, że minimalne sumy ubezpieczenia wymagane prawem nie zawsze zabezpieczą interesy lekarza. Czasem specjalizacja lub rodzaj udzielanych świadczeń mogą powodować roszczenia pacjentów daleko przewyższające sumy gwarancyjne w obowiązkowym OC. Warto również pomyśleć o rozszerzeniu zakresu swojej odpowiedzialności choćby o szkody w mieniu pacjenta, czy o szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta – tutaj przyda się ubezpieczenie dobrowolne OC.
Dobrze ubezpieczony lekarz wciela w życie deklaracje, że poszkodowanemu należy się wszelka pomoc. Dodatkowo, dzięki odpowiednio dopasowanej polisie stoi na straży własnego bezpieczeństwa finansowego

Więcej szczegółów na www.interpolska.pl

Wróć na górę