Komunikat w sprawie praktyk fizjoterapeutycznych

Szanowni Państwo,

Od 01 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Fizjoterapeutów umożliwia rejestrację praktyki fizjoterapeutycznej. Każdy fizjoterapeuta, który planuje zarejestrować swoją praktykę, zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Zgodnie z opublikowanym komunikatem* Krajowa Izba Fizjoterapeutów rozpoczęła rejestrację praktyk fizjoterapeutycznych akceptując polisy dobrowolne z sumą 30.000 Eur na jedno i 150.000 Eur na wszystkie zdarzenia. Taka sytuacja obowiązywać będzie do momentu wejścia w życie stosownego rozporządzenia Ministerstwa Finansów (MF) dotyczącego ubezpieczenia obowiązkowego.

INTER Polska, ubezpieczający od ponad 25 lat wszystkie zawody medyczne, jest w pełni przygotowane do objęcia już dziś taką ochroną ubezpieczeniową każdego fizjoterapeuty rejestrującego swoją praktykę.

Informujemy, że wszyscy fizjoterapeuci, którzy posiadają lub posiadać będą ubezpieczenie OC dobrowolne w INTER, będą mogli przekształcić je w obowiązkowe ubezpieczenie OC po wejściu w życie wspomnianego rozporządzenia.

* https://kif.info.pl/informacje/komunikat-dotyczacy-zakresu-ubezpieczenia-obowiazkowego-oraz-minimalnej-sumy-gwarancyjnej-m-in-praktyk-zawodowych-fizjoterapeutow/

 

 

Wróć na górę