801 803 000
202002.kompleksowa.ochrona 1

Kompleksowe wsparcie prawne w życiu zawodowym i prywatnym. Co taka ochrona daje lekarzowi?

Lekarze coraz częściej potrzebują prawnego wsparcia w sporach z pacjentami. Zdarza się, że takiej ochrony potrzebują także w życiu prywatnym. Dobra ochrona odpowiada na te potrzeby, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Idealna bierze pod skrzydła także członków rodziny.
W ostatnich latach w Polsce przybywa osób, które uważają, że padły ofiarą błędu medycznego. W 2001 roku takiego zdania było 25 proc. ankietowanych, tymczasem w 2014 roku takie stanowisko wyrażało już 33 proc. badanych – wynika z danych CBOS. Te statystyki niewątpliwie mogą przekładać się na wzrost liczby spraw sądowych o błąd medyczny.

Medialnie wygrywają pacjenci, na sali sądowej lekarze

Z danych wynika, że roszczenia pacjentów dotyczą najczęściej świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii oraz ginekologii i położnictwa. W analizie Via Medica czytamy „Nasze wyniki korespondują z tendencjami odnotowanymi w raporcie opracowanym pod przewodnictwem Jolanty Budzowskiej, który wskazywał, że sąd przyznaje rację pacjentom w 40 proc. spraw, a liczba ugód jest na poziomie 1,64 proc., oraz w artykule Darii Korytkowskiej, która wskazywała, że sądy przyznają rację pacjentom w przypadku 26−43 proc. spraw w zależności od roku, w którym złożono pozew (autorka m.in. ustaliła, że w roku 2002 było to 43 proc., w 2013 — 26 proc. a w 2014 — 29 proc.)”. Eksperci podkreślają, że najpewniej wielu przypadkach pacjenci lub ich rodziny nie rozróżniają poszkodowania przez błąd medyczny od poszkodowania przez zdarzenie niepożądane, na które lekarz nie miał wpływu. Po drugie, wyniki te korespondują z danymi niemieckimi, z których wynika, że aż 76,4 proc. roszczeń pacjentów jest bezzasadne. Jednocześnie do mediów przedostają się zwykle głośne wyroki na korzyść pacjentów, które zachęcają do składania pozwów kolejne osoby.

Kompleksowa ochrona odpowiedzią na zmiany

– Potrzeba prawnej ochrony wśród lekarzy jest bardzo silna. Z myślą o nich wprowadziliśmy ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna, które zapewnia pokrycie kosztów m.in. obsługi prawnej, kosztów sądowych, poręczenia majątkowego, tłumaczenia dokumentów, opinii biegłych – wylicza Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER. W ramach INTER Ochrony Prawnej ubezpieczenia mają dostęp do Asysty Prawnej, która zapewnia szybką i fachową pomoc w przypadku wystąpienia problemu prawnego całą dobę przez 7 dni w tygodniu. To taka recepta na bieżące problemy. Po konsultacji telefonicznej lekarz otrzymuje opinię prawną udzieloną na piśmie, do tego wzory umów, pism procesowych oraz teksty aktów prawnych. Ubezpieczony uzyskuje tak ważne dla poczucia bezpieczeństwa informacje o procedurach sądowych i kosztach prowadzenia sporów, może też poprosić o weryfikację przygotowanych przez siebie dokumentów.

– Jednocześnie ubezpieczenie, gwarantuje nie tylko ochronę w razie sporów związanych z wykonywanym zawodem, ale także problemów w życiu prywatnym, np. z nieruchomościami czy pojazdem – mówi Andrzej Twardowski. Dodaje, że można rozszerzyć ubezpieczenie o ochronę prawną małżonka i dzieci w sprawach odszkodowawczych, karnych i zobowiązaniach umownych.

Źródło:

CBOS, Opinie o błędach medycznych i zaufaniu do lekarzy. Komunikat z badań. BS/27/2001

CBOS, Opinie o błędach medycznych i zaufaniu do lekarzy. Komunikat z badań. Warszawa, nr 165/2014.

Via Medica, „Kto i ile płaci za błędy medyczne? Analiza linii orzeczniczej wydziałów cywilnych sądów powszechnych w sprawach o błąd medyczny”, 2018 r.