Kiedy chirurg z sali operacyjnej trafia na okładki gazet. Przed oskarżeniami można się bronić.

Informacje o lekarzach chirurgach trafiają do mediów, gdy dokonują kolejnego przełomu w leczeniu. Z drugiej strony o pracy lekarzy chirurgów można przeczytać, gdy są pozywani przez pacjentów za błędy medyczne. Chirurg to zawód wysokiego ryzyka, dlatego warto być dobrze ubezpieczonym.

Spór na linii pacjent – lekarz chirurg oznacza walkę o duże pieniądze. Przykład: Chirurgia ogólna/ kujawsko-pomorskie – wartość sporu 60 tys. zł; Chirurgia dziecięca, pediatria/ śląskie – wartość sporu 250 tys. zł; Chirurgia ogólna, urologia/ dolnośląskie – wartość sporu 500 tys. zł – to przykładowe sprawy dotyczące szpitali i lekarzy-chirurgów, w których w 2017 roku uczestniczył Rzecznik Praw Pacjenta. Kwoty zostały podane w corocznym sprawozdaniu rzecznika.

Co więcej, gdy sprawy przenoszą się z sali operacyjnej na salę sądową towarzyszy im rozgłos medialny. To olbrzymie obciążenie psychiczne dla lekarzy chirurgów. Jedna z najgłośniejszych spraw z ostatnich lat dotyczyła byłego kierownika oddziału chirurgii szpitala powiatowego w Lublińcu. Lekarz przyznał, że mógł dokonać błędnej interpretacji badania RTG jamy brzusznej pacjenta. W efekcie błędu chory zmarł. Sprawę opisała „Gazeta Wyborcza” podając, że 30 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu skazał kierownika oddziału chirurgii na sześć miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na dwa lata. Zasądził także 10 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz żony zmarłego. Oskarżony wnioskował o skazanie go bez przeprowadzania rozprawy.

Lekarze chirurdzy przyznają w licznych badaniach, że z ich pracą wiąże się silny stres i ryzyko zawodowe. Dlatego w przypadku tej grupy szczególnie ważne jest posiadanie ubezpieczenia OC z odpowiednią sumą gwarancyjną, a także posiadanie ubezpieczenia ochrony prawnej. Takie ubezpieczenie jest dostępne w ramach pakietu INTER Lekarz. Posiadając taki pakiet można liczyć na pomoc ubezpieczyciela na kilku etapach.

Etap 1.

Moment przygotowania do rozprawy. Gdy lekarz-chirurg podejrzewa, że może zostać pozwany, ma do dyspozycji Centrum Asysty Prawnej w ramach ubezpieczenia INTER Ochrona Prawna. Na tym etapie otrzyma poradę / opinię prawną. Następnie może odbyć konsultacje online z radcą prawnym (dostępne w wyższym wariancie ubezpieczenia). Niezależnie od konsultacji prawnych, lekarz powinien zgłosić ubezpieczycielowi fakt możliwego roszczenia – ułatwia to późniejsze czynności, które ubezpieczyciel standardowo podejmuje przy szkodzie z tytułu ubezpieczenia OC.

Etap 2.

W trakcie sprawy. INTER Ochrona Prawna gwarantuje wsparcie adwokata, który będzie reprezentował ubezpieczonego w sądzie lub podczas postępowania mediacyjnego. Taka usługa może być bezgotówkowa – adwokat może rozliczyć się bezpośrednio z ubezpieczycielem.

Etap 3.

Po zakończeniu sprawy sądowej. W momencie, w którym sąd stwierdzi winę lekarza i zasądzi zadośćuczynienie / odszkodowanie / rentę pacjentowi, ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu pieniądze z polisy OC lekarza. Ubezpieczyciel odpowiada co do zasady do kwoty z prawomocnego wyroku, nie więcej niż limit na polisie (suma gwarancyjna).

Więcej o pakiecie ubezpieczeń INTER dla Lekarzy na www.interpolska.pl

Wróć na górę