801 803 000
shutterstock 512479282 2 scaled

FIZJOTERAPEUTA A OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIOWY

31 października br. upływa termin wyboru przez fizjoterapeutów formy prowadzenia działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że chcąc zarejestrować praktykę fizjoterapeutyczną lub podmiot leczniczy, należy wykazać się polisą obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą z odpowiednimi sumami gwarancyjnymi.

Fizjoterapeuci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, przed zarejestrowaniem praktyki fizjoterapeutycznej lub podmiotu leczniczego muszą zmienić posiadaną polisę Odpowiedzialności Cywilnej (OC dobrowolna) na polisę OC Obowiązkową.

Co należy w takiej sytuacji zrobić?

Naszym Klientom zalecamy zgłoszenie się do swojego Agenta (dane kontaktowe są widoczne na Polisie ubezpieczeniowej) w celu zakupu adekwatnej (praktyka lub podmiot) polisy OC Obowiązkowej, z jednoczesnym rozwiązaniem polisy OC Dobrowolnej i zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Jeśli polisa została zakupiona online, prosimy o zakup polisy OC Obowiązkowej w systemie internetowym INTER, oraz wysłanie na adres bok@interpolska.pl podpisanego skanu pisma z prośbą o rozwiązanie dotychczas obowiązującej polisy. Prosimy o podanie w piśmie numeru konta bankowego, na który zostanie zwrócona składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Fizjoterapeuci, którzy mają zarejestrowany podmiot leczniczy i chcą go przekształcić w praktykę fizjoterapeutyczną powinni dokonać aktualizacji swojej polisy ubezpieczeniowej OC Obowiązkowej Podmiotu Leczniczego.

 Co powinni w takim przypadku zrobić?

W tym przypadku również zalecamy zgłoszenie się do swojego Agenta (dane kontaktowe są widoczne na Polisie ubezpieczeniowej) i wybór jednej z dwóch opcji:

  • aneksowanie posiadanej polisy OC Obowiązkowej Podmiotu Leczniczego na polisę OC Obowiązkową Praktyki Fizjoterapeutycznej, albo
  • wystawienie nowej polisy OC Obowiązkowej Praktyki Fizjoterapeutycznej z jednoczesnym zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia z polisy OC Obowiązkowej Podmiotu Leczniczego.

Jeśli polisa została zakupiona ONLINE, prosimy o kontakt z Centrum Klienta INTER email: bok@interpolska.pl, tel. 801 803 000.