Czy fizjoterapeuci spełniają oczekiwania pacjentów? Jak zabezpieczają się na wypadek ich niezadowolenia?

Z najnowszych badań wynika, że usługi fizjoterapeutyczne w dużej mierze spełniają oczekiwania pacjentów. Pomimo, że fizjoterapeuci spotykają się z tak zwanymi trudnymi pacjentami, ich ocena utrzymuje się na wysokim poziomie.

Na zlecenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów zostało przeprowadzone badanie: Czy pacjenci poleciliby usługi fizjoterapeutyczne? Czy są z nich zadowoleni? Zrealizowano je we wrześniu tego roku, na reprezentatywnej dla Polski próbie 1000 osób korzystających z fizjoterapii,
w wieku powyżej 16 roku życia. Badani mogli odpowiadać w skali od 1 do 10.

Fizjoterapeuci na mapie oczekiwań 
Uczestniczy badania mieli bardzo dobre zdanie o usługach fizjoterapeutycznych. Średnia skłonność do polecenia wyniosła 8,15 (przy założeniu, że 0 oznaczało „w ogóle nie polecę” a 10 „na pewno polecę”). W badaniu zapytano także, w jakim stopniu usługi fizjoterapeutyczne spełniły oczekiwania pacjentów. Średnia odpowiedzi sięgnęła 7,48. Odpowiedzi różniły się w zależności od województw. W największym stopniu oczekiwania pacjentów są spełnione w województwach małopolskim – 7,95, wielkopolskim – 7,82 i lubuskim – 8, 84,
a w najmniejszym stopniu w województwach świętokrzyskim – 6,3, podlaskim – 6,39 i opolskim – 6,69.

Trudny pacjent w gabinecie
Dobre wyniki badania cieszą tym bardziej, że fizjoterapeuci są na liście zawodów narażonych na kontakt z trudnymi pacjentami. Aż 91 proc. studentów fizjoterapii wymieniło agresywne zachowania pacjentów, jako jeden z głównych czynników zagrażających pracy. W publikacji dot. agresji pacjentów czytamy: „W przypadku kontaktu z trudnym pacjentem najczęściej ma się do czynienia z agresją werbalną (krzyki, obelgi, podważanie kompetencji) bądź też fizyczną (popychanie, szarpanie, uderzenie). Eksperci wskazują, że zjawiska te dotyczą przeszło połowy lekarzy, wykazują tendencję wzrostową i co gorsza, agresorami bywają nie tylko sami chorzy, ale także członkowie ich rodzin”.
– Zjawisko stało się na tyle duże, że całe środowisko medyczne zaczęło głośno mówić o potrzebie ochrony. Jednym ze sposobów minimalizowania skutków agresji pacjenta jest ubezpieczenie. Specjalnie skonstruowana polisa zapewnia wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, jako rekompensatę za ból i stres wynikające z samego aktu agresji.
Aby polisa była skuteczna, fizjoterapeuci po napaści pacjenta, muszą poddać się obdukcji i wezwać policję – mówi Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska. Dodaje, że przedstawiciele zawodów medycznych, w tym fizjoterapeuci coraz częściej sięgają po zabezpieczenie w postaci odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.

Źródła:
KIF, „Jak Polacy oceniają pracę fizjoterapeutów – III trzecia”, 2019 r.
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej „Ryzyko zawodowe w pracy fizjoterapeuty w ocenie studentów”, 2018 r.
Maria Nowina-Konopka, „Komunikacja lekarz-pacjent”, 2016 r.

Wróć na górę